I I I B- DE JONQ Lijnkamp’s Kledingmagazijn Lijnkamp s Kleedingmagazijn 3Ö3 382 Zuijlen, G. P. M. J. van, muziekonderwijzer en klokkenist, Blauwstr, I t MARKT 58- 62 TEL. 398 GOUDA Ziere, Wed. J. A., winkelierster, Zwarteweg 18. Ziere, Wed. P., Vest 70. Zijdeman, L., houtdraaier, Graaf Florisweg 74a. Zijl, A. van, magazijnknecht, Karnemelksloot 7. Zijleman, G. J., los werkman, Geuzenstraat 43. Zijleman, J. G., fabriekswerker, Houtenstraat 11. Zijleman, L. J., fabrieksarbeiderPr. Hendrikstraat 75. Zijll Langhout, G. van, bakker, Wilhelminastraat 35. Zijlstra, T. G., onderwijzer, Fluweelensingel 9. Zimmermann, Dr. K., leeraar scheikundige kleischool, Burgemees ter Martenssingel 19. Zinkhaan, L., los werkman, Tuinstraat 21. Zoeteman, H., kaashandelaar, Regentesseplantsoen 13. Zonneveld, P. van, chef drukkerij, IJssellaan 52. Zorg, A., fabriekswerker, Erasmusstraat 6. Zorg, Wed. A., Erasmusstraat 8. Zorg, J., kaaspakhuisknecht, Zwaansgat 5. Zorg, L., blikslager, Boelekade 93. Zorg, L. H., fabriekswerker, Heerenstraat 55. Zorgman, Wed. G. Nieuwehaven 262. Zorgman, J. L., timmerman, Bockenbergstraat 101. Zouwen, J. van der, werkman, Veerstraat 10. Zuidam, A., meubelmaker, Bockenbergstraat 98. Zuidam, A., pakhuisknecht, Groeneweg. 56. Zuidam, C., meubelmaker, Achter de Vischmarkt 40. Zuidam, E. van, schipper aan boord. Zuidam, Wed. G., Cappenersteeg 7. Zuidam, G., kleermaker, Derde Kade 25. Zuidam, H. A., bakker, Boelekade 120. Zuidam, M., kleermaker, Cornelis Ketelstraat 11. Zuiddam, T., van Strijenstraat 24. Zuidervliet, A., pakhuisknecht, Vierde Kade 12. Zuijdam, Mej. E. A., Turfmarkt 32. Zuijdam, J. D. van, verz. Inspecteur, Gouwe 222a. Zuijdam, W., leeraar H.B.S., Burg. Martenssingel 17. Zuijdveld, J. C. H., timmerman, Bockenbergstraat 30. Zuijdveld, Wed. T. J., Achter de Vischmarkt 33. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA III meubileerinq Zuman, J., koopman, Woonwagen. Zutphen, B. van, sigarenmaker, Kruidenierstraat Zutphen, B. van, sigarenmaker, Lemdulsteeg 22. Zutphen, F. G. van, sigarenfabrikant, Krugerlaan 1. Zutphen, J. van, kantoorbediende, Kattensingel 7. Zwaan, D., tuinman, Willens 5. Zwakhals-Thielema, L. M., R. v. Catsweg 194. Zwalm, H. van der, commissiekooperTurfmarkt 100. Zwalm, J. van der, touwspinner, Nobelstraat 5 Zwaluw, J. J. van der, schoenmaker, Bogen 23. Zwaluw, Th. van der, aardewerker, Bogen 23. Zwambach, Wed. A., winkelierster, Raam 205. Zwambach, A. C., meubelmakerPrins Hendrikstraat 92. Zwanenburg, A. A., pakhuisknecht, P. C. Bothstr. 11. Zwanenburg, C., koster R.K. Kerk, Kleiweg 71. Zwanenburg, H., sigarenmaker, St. Josephstraat 1. Zwankhuizen, C., agent van politie, Keizerstraat 75. Zwart, P., reiziger, Steijnkade 9. Zwartjes Co., firma H., aardewerk- en bloempottenfabrikanten, Dra- piersteeg 15. Zwarts, Wed. C. W. A., Raam 14. Zwarts, J. L., smid, Vrouwesteeg 41. Zwijgers, Wed. A., Vest 107. Zwijnenburg, H., veehouder, Goejanverwellendijk 11. Zwijnenburg, T., brugknecht, Vierde Kade 122. 11. 11. FIRMA msa» B. DE JONG MEUBiLEERING GROCTE VOORRAAD LCCFERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- i-: GORDIJNEN i-i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 192