387 386 INHOUD. Bladz. Schrijfmachines. 65 A. Quant 17 120 241 P. Rond Pz. 241 Luxe Artikelen. 65 A. Quant 193 209 2 81 bovenaan de pag. 97 32t ti3 113 241 285 81 pag. 3 omslag. 49 97 285 33 Ijzerwaren. P. Rond Pz. 241 A. Hollander 193 Magazijn van Aardewerk. Corns. Jonker Zoon Steenkolenhandelaars. N.V. A. Jonker Zonen Stoom- en Chemische Wasscherij. De Groote Zwaan rug omslag. Stoombootdienst. Reederij de IJsel Tapijten. Firma B. de Jong. Wijnhandel. Mulder Ooms Van de Velde Halewijn 209 r86 Landbouwgereedschappen. P. Rond Pz J. Kruisheer Rijwielen en Motoren. J. F. W. Turion Schilder. Mangel- en Strijkinrichting. De Groote Zwaan rug omslag. Mantels. Gez. van Dantzig Manufacturen. Firma S. L. Cats Melkproducten. Goudsche Melkinrichting, pag. 4 omslag. Metselaar. Firma J. Slegt Meubelmaker. Firma H. J. Vonk Modes en Confectie. Gez. van Dantzig Motorbootdienst. Fa. Jac. Smit, Pakkisten. Jan de Jong Zoon. Restaurant. Terrazzowerken. J. G. van Wingerden Timmerman. Firma J. Slegt Transporten. Gebr. Hamerslag Verhuizingen. Gebr. Hamerslag Firma B. de Jong. Firma H. J. Vonk. Waterleiding Artikelen. P. Rond Pz. Th. de Ruwe Bladz. 128 139 170 129 137 130 128 127 129 131 129 127 128 142 138 140 r4o 128 187 132 137 138 130 169 r4O 140 129 137 ra8 3 X2I 142 I66 I66 I66 241 pag. 2 omslag. Werkmansgoederen. Firma S. L. Cats 241 bovenaan de pag. 285 Sigaren en Tabak. J. van der Jagt Smeden. Bladz. Kassiers en Makelaars in Effecten. Goedewaagen Zonen. pag. 1 omslag. Handels-en Landbouwbank pag. 3 omslag. Wed. Knox Dortland Ambtenaren Burgerlijke Stand Arbeidsinspectie Bedrijven en Beroepen (Lijst van) Belastingen (Gemeente) (Rijks) Brandweer Bouw- en Woningtoezicht Dagelijksch Bestuur Gemeente Instellingen Gemeentelijke Betrekkingen Gemeentelijke Commissiën Gemeenteraad Gemeentewerken Genootschappen Gezondheidsraad en -Commissie Kantongerecht Kerkgenootschappen Lichtfabrieken Naamlijst (alphab.) Ingezetenen Onderwijs Onderwijzers Speciale vakken Ongevallenwet Politie Posterijen en Telegrafie Raad van Arbeid Rechtswezen Reinigingsdienst (Gemeentelijke) Rijksinstellingen Secretarie Straatnamen (alphab. lijst der) met de inwoners en haar ligging Vereenigingen Verzekering Maatschappijen Waarborg Ziekenfondsen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 194