A B. DEJONG n Lijnkamp’s Kleedingmagazij Lijnkamp’s Kleedingmagazijn 41 No. 41 1 ,P Houtmansplantsoen. No. 5 5 7 9 11 13 12 16 18 19 21 23 3 5 7 11 15 17 19 21 3 5 7 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 GOUDA 4 6 Wed. A. JonkheidNieu- wenhuijzen. 11 12 13 20 21 22 23 25 27 30 31 6 7 8 9 a DE JONG NAMEN. Even nummers. 2 Wed. J. FurrerFennet. G. L. Papendorp. Markus. 8 A. J. Opstelten. Mep T. de Ligny. 10 J. Baijer. 12 Fa. Gebr. Dercksen. D. Blommendaal. 14 Wed. J. D. Bonneur. 18 Wed. J. CaboutBakker. 20 M. J. Oosterling. J. T. de Gast. 22 C. Rijneveld. Ca. M. Korte. 24 Firma L. P. Hoogendijk. Hoogstraat. Oneven nummers. Wed. J. A. AndersStee houwer. W. van Schaik. J. D. Vetter. W. Sibbes. Gez. van Dantzig. H. Breed veld. J. van der Jagt. Wed. F. Herman de Groot van Eeuwen. A. A. Bisschop. A. H. Beitsma. J. A. Verhoeff. H W. van Nes. No. NAMEN. Hooge Schielandsche Zeedijk. Oneven nummers. J. van Vlaardingen. A. C. Struijk. P. C. Kaastra. C. van Loon. H. de Koning. Watertoren. L. van Gelder. A. Seele. Even nummers. A. P. Rabouw. J. Bulk. J. Voorwinden. J. Vermeer. P. van Leeuwen. P. Boer. 31 A. F. Nuvelstijn. 33 H. Wortman. 35 G. A. M. Zeeman. 37 C. W. de Vroom. 39 B. J. A. Cramer. P. C. van der Velden. 43 W. van Waas. 45 C. Vet. J. Vet. 47 J. Dorleijn. W. Laurier. 49 J. Stravers. 51 S. van Lijden. 53 A. Hendrikx. Hieronymus van Alphenstraat. Heijdenstraat (zie Jan van der). Hoefsteeg. Oneven nummers. J. van der Hooft. G. Dortland. A. de Jong. J. van der Stam. Wed. Boonde Vries. Even nummers. P. C. v. d. Kroef. C. Verkaik. W. G. van Klaveren. NAMEN. Wed. de BeunAkkrijn. Wed. H. Raaymakers Snel. A. L. Gestel. C. Schouten. J. A. Kastelein. Gez. van Vlaardingen. 10 A. Gravesteijn. C. van Leeuwen. A. van den Berg. Wed. H. M. D. Thesingh— de Bruin. 15 J. Lafeber. 16 J. A. Cathel. 17 Ja. M. Kwinkelenberg. 18 J. Tak. 19 Wed. J. H. Stiltingv. d. Akker. A. de Vroom. L. Sanders. A. W. van den Berg. M. van Leeuwen. 24 Wed. C. J. Kootv. Wie- ringen. E. Lafeber. Ja. Lafeber. Wed. J. LafeberWiezer. Zwemschool. MARKT 58- 62 TEL. 398 Houtmansgracht. 1 Ca. v. Mastrigt. 2 J. Straver. 3 Veilingsgebouw. 4 A. Lagerenberg. MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Houtenstraat. 1 P. van Dijk. 3 C. Schoor el. 5 J. Stalenberg. 7 F. Stouthart. 9 P. J. van Leeuwen. 11 J. G. Zijleman. 13 L. Terlouw. 15 Chra. de Ruijter. No. NAMEN. 17 M. J. Kraan. 19 J. de Jager. 21 W. C. van der Hulst. 23 A. M. M. van Loon. 25 J. Jonkheid. 27 J. W. Vermeulen. 29 G. van der Kaa. A. F. Nuvelstijn. 1 C. Verstoep. 2 G. Muurling. 3 P. J. C. Ernst. 4 W. T. de Groot. 5 J. L. Hordijk. 40 i MEUBILEERING ■■mHBSI FIRMA BEBBBSO MEUBILEERING RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- i-i GORDIJNEN i-i Telefoon 47 MEUBELEN BETIMMERINGEN^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 21