Lijnkamp’s Kledingmagazijn Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Hl B. DE JONG 196 i97 I den, fabriekswerkerVorstmanstraat 54. den, bleekersknecht, Heerenstraat 14. den, nachtwaker, Heerenstraat 7. B. DE JONG MARKT 53 62 TEL. 398 GOUDA MARKT 58 62 TEL. 398 GOUDA Bergman, J., blikslager, Ridder van Catsweg 174. Bergmans, Wed. J., Markt 56. Bergsma, G. J., slager, Westhaven 38. Berkel, A. C. van, redacteur N. Z. H., Karnemelksloot 58. Berkel, H. H. A. van, koperslager, Kleiweg 9. BerkelSchrave, Wed. T. A. van, Wijdstraat 21. Berkhout, F. J. L., meubelmaker, Boomgaardstraat 3. Berkouwer, H., schipper, aan boord. Berkouwer, J. A., arbeider, Lazaruskade 23. Berkhouwer, P., gem. werkman, Komijnsteeg 40. Berlijn, H., kantoorbediende, Krugerlaan 101. Berlijn, J., sigarenmakerDr. Leijdsstraat 13. Berlijn, Wed. K., sigarenhandel, St. Anthoniestraat 8. Berlijn, P., werkman, Christiaan de Wetstraat 21. Berlijn, P. H. A., meubelmaker, Turfmarkt 70. Berlijn, W. T., kleerenwasscher, Derde Kade 12. Bertels, Ma. T., Gouwe 37. Bertels, P. J., koopman, Zeugstraat 44. Bertels, Wed. P. J., schildersaffaire, Kleiweg 59. Bertels Jz., W. M., filiaal Nutricia, Kleiweg 8. Bertheux, A., commissaris van politie, van Bergen IJzendoompark 9. Bestedelingenhuis, Oost Haven 10. Besten, C., uitvoerder, Woonark Jaagpad. Besten, J. den, melkslijter, Spieringstr. 77. Beszelzen, L. E., broodbakker, Gouwe 176. Beugeling, J., winkelier, Gouwe 9. Benkelman, C., boekhouder, Blauwstraat 9. Beun, Wed. J. C. de, Houtmansgracht 5. Beun, K. J. de, touwspinner, Kattensingel 10. Beun, K. J. de, pakhuisknecht, Burgm. Martenssingel 9. Beun, P. W. de, meubelfabrikant, Fluweelensingel 88. Beun, W. A. de, pianoleeraar, Dubbelebuurt 3. Beuzekom, J. P. van, schoenmaker, Karnemelksloot 163. Beuzekom, M. van, Nieuwehaven 29. Bezem, A., smid, Boschweg 26. Bezem, Wed. A. A., Kuiperstraat 6. Bezem, A. T., varensgezel, aan boord. Bergen, P. van, los werkman, Boomgaardstr. 39. Bergen, W. van, winkelier, Onder de Boompjes, 2. Bergh, J. D. van den, Dubbele buurt 13. Bergh, Pa. de, Zeugstraat 12. Bergh-Peeters, Wed. W. J. van den, Kleiweg 88. Bergman, C. J., sigarenmaker, Nieuwehaven 145. van den, sigarenmakerCornelis Ketelstraat 12. van den, suikerwerker, Boomgaardstraat 104. I Berg, J. van den, stoelenmaker, Pr. Hendrikstraat 19. Berg, J. van den, IJssellaan 5. Berg, J. van den, Raam 31. Berg, J. van Berg, J. van Berg, J. van Berg, J. van den, suikerwerker, Lemdulsteeg 27. Berg, J. B. van den, klompenmaker, Turfmarkt 85. Berg, J. J. van den, fabrieksarbeiderBoomgaardstraat 14. Berg, J. M. van den, timmerman, IJssellaan 79. Berg, L. van den, Willens 13. Berg, Mej. M. J. van den, onderwijzeres, Gouwe 120. Berg, H. L. J. van den, kapper, Walvisstraat 18. Berg, Wed. J. van den, Lange Dwarsstraat 51. Berg—Schüller, Wed. J. van den, Gouwe 120. Berg, M. L. van den, fabrieksarbeiderGroeneweg 83. Berg, Wed. N. J. C. van den, Raam 264. Berg, P. van den, koopman, R. v. Catsweg 5. Berg, P. van den, expediteur, Gr. v. Bloisstr. 23. Berg, P. Berg, P. J. Berg, P. J. van den, kantoorbediende, Korte Noodgodsteeg 6. Berg, Wed. S. van dende Bruijn, Boomgaardstr. 82. Berg, W. van den, schoenmaker, Karnemelksloot 61. Berg, W. van den, fabrieksopzichter, Turfsingel 20. Berg, W. A. van den, fabrieksarbeiderBoomgaardstraat 53. Berg, W. L. M. van den, timmerman, IJssellaan 33. Berg, W. N. van den, koopman, Boomgaardstraat 20. Berge, J. van den, chef sigarenfabriek, Cornelis Ketelstraat 37. Bergen, J. W. van, fabrieksarbeider, Boomgaardstraat 37. Bergen, L. van den, arbeider, Boomgaardstraat 60. EE i FIRMA MEUBILEERINQ GROOTE VOORRAAD LOOPERS - LINOLEUMS KARPETTEN - TAPIJTEN - COCOS RUIME KEUZE VITRAGE- EN MEUBEL- :-j GORDIJNEN c-i lil MEUBILEERINQ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1926 | | pagina 99