DE GRUIJTER III ISSHfilla Ifi IK £.S. In onze Grote en vrije keus in: BOEKEN - POCKETS VULPENNEN - FOTOALBUMS BABY BOEKEN LUXE SCHRIJFMAPPEN EN DOZEN POSTPAPIER KANTOORBENODIGDHEDEN FILMS - ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN EN VERGROTEN VAN AL UW FOTOWERK speelgoed afdeling: ELECTRISCHE TREINEN AUTOBANEN POPPEN EN DRIEWIELERS HOMAS EN VERDERE SPELEN MECHANISCH EN PLASTIC SPEELGOED ALLE JUMBO-SPELEN EN PUZZELS LEGO - MINISTECK - FISCHERTECHNIEK Schoonhoven Lopikerstraat 2-4 - Dam I - Tel. 01823 - 2490 November 1968. De Burgemeester Aten School voor Lager Technisch Onderwijs 3 2 TIJDSCHRIFTEN BALLPOINTS RECEPTIE BOEKEN - - DAGBOEKEN MET SLOT De burgemeester, J. ATEN. Schoonhoven, de Zilverstad aan de Lek, een oude stad, maar tegelijk ook nieuw. Oud en daarom rijk aan historie, rijk aan prachtige ge bouwen (stadhuis, Bartholomeuskerk, veerpoort, waag gebouw). Schoonhoven, dat dateert uit de middeleeuwen, is trots op haar verleden, trots op haar stedelijke glorie, maar zij blijft niet als in een droom, bij het verleden stilstaan. Neen, Schoonhoven bouwt aan haar toekomst. Daarom is de stad ook tegelijk nieuw en ook daarop mag zij trots zijn. Trots op haar gedurende de laatste jaren in „Noord” verrezen woonwijk. Dit Vademecum wil U Schoonhoven laten zien in haar geheel, het oude en het nieuwe. Zowel de Schoonhove naren als zij, wie wij als nieuwe Schoonhovenaren mogen verwelkomen, krijgen door dit boekje een gids, dat hun de weg wijst in de stad. Het is nu de 3e keer dat er een Vademecum wordt uit gegeven. Niet alleen is het nu beter uitgevoerd maar het verschaft ook meer gegevens. Kennisneming van een en ander wordt graag aanbevolen. Het is noodzakelijk dat wij weten, wat er leeft in de stad waarin wij wonen. POPPENWAGENS ENZ. - STEPS - SKELTERS KAMERBILJARTS - SJOELBAKKEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Schoonhoven | 1968 | | pagina 3