r iv maintiendraï - ons vox "v> "Wf1 NOVEMEEE 3.944 No, 20 VOM - DE I) E D I T E SHAVEN J A C H T p* 31 cwaarschuwde E,0, Jz mannelijke bevolking van. Amsterdam tus- I hor: 1? en 40 j*,- speciaal 00 Laar hoeje te zijn voor raaia's, die moge- 11 jk reeds weren begonnen, Csietcp&Tfond is beri.-ht da,t Maandagnacht da razzia's in Den Heag waren 'begonnen <2:0. Dinsdag ie gehele dag hadden voortgeduurde De D, vangst .is tot nr too voel geringer dan in Hotteriam en blijft ver onder de'10,000 van, SA.j 4 die zich door de omroer - autos hebben laten overdone ren» zijn naar- schepen gebracht» die in de Laak- I haven lagen gemeerd* Deze mannen zijn naar Dèli*t vervoerd-. Woensdag had- den alle wijkon van Den Haag nog go en beurt gehad en was er nog straat- controleo Niemand melde aiöh vrijwillig aan Niemand, verdringe zich om in het pe- j zib van een Ausweis te komen» d;lu achteraf toch niets waard blijkt te zijn. Niemand late zich overdonderen j.oor brullende auto's met marsen- 1 muziek» afgewisseld door de p.bwl en.; Wij" do^n hierbij eau beroep op •alle vaderlanders, de uiterste solidariteit te- tonen0 mv gaat cm bet Ned..volksbestaan. I DlUABT EIpKDBSS LABTJffi if! Ime.t dit koninklijk j woord ju: st In deze dagen eenieders devies zijn <N!/,E WAA1NDH1JWING -IIN IE BOEKEN I Ex- zijn boeren, die van mening zijn» dat., wanneer zij hun boter maar I zier veel duurder dan ...15„verkopen otf voor hun afgeroomde melk na et iuer dan /hl,- vragen» bij i/srol niet in. de termen zullen vallen» cm nu of j&ter y?rantwoording te moeter. -afleggen* Laat het lederen ooer voor gelegd zijn» dat w^nnee? hij <3e prijevoorschriftap met énige honderden procentèp overschrijdt! hij wel degelijk op o.ize lijst komt te staan, die later cffioieel ^a.1 worden ovefh&r'ligd. aan de autorit ei t en 3 aan net Hechtludore boer 'hème /doh dnè in %>ntniet alleen Mj, wiens naam eenmaal Lier zul komen té vrijkexj hi „.'BI N N E N L A N D 3 NIEUWS Kei Parool van 11/11 meldt, dab Seya Inquart op i/U des s middags om 'vier 'uur 70or de 3o maal in korte tijd uit pijn huis is verjaagd» u4- ivphoons deden toen een. aanval met 'r.aketteh op ,zijn notol r-Ui Apeldoorn., terwijl tevens Ie Koninklijke Sta.-den., waar het hoofdkwartier van de Gestapo was gevestigd ouder vuur werden genomen, jErhge weken geleden was zijn woning to iwojjo door 7 lyphoons asngevallfitu Een Engolanov.aarder»* RÖVpiloit brvnht ec,n stuk van de voordeur mot Zijn machine mes naar Eng Hot zal. ongeveer 'een jaar duren, voordat boxoheten 'veer is drooggema len» De I),hébben de zandzuigers^ die' h£t tfand in ij Jot lange opening van de zeewering moeten spuitenmeae gevimiUjt i»e too-'-xuzi pp heterland ia haohelijk.. Er ix eon overschot nan mélkV >héeè e.bote;h maar .diz ^aa niet worden vervoerd. Er ia een tekort aan ufaevóadéxy r ■ir»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1