3 is mi-¥ Hi Hïr GEMAAKTE HEEREMLEEDIIGSTDKKEN. Uilrustingen voor INDIE en TRAASYAALSOIE REPUBLIEK !1 I Ü'r PRlorzElsr nirMfM nu?1* or vl lil fsl II ROTTERDAM, UTRECHT, h i 3 53 3 f1 bd fsr r sfl^3!:! l~i i- ii si :ir 11-f iff tr ■*!ï*is |v*r* fill ui hi si Csil 'if ui I 1 1 il| Owtfï Ij tvc; N-r. f i HOOGSTRAAT, 266—368. OUDE GRACHT G, 29. PEEK CLOPPENBURG. se H 8- S S SE we C r*3 ss 9 UNIFORMEN voor H.H. MILITAIREN, -alsmede ieder soort LIVREIEN worden ten spoedigste door ons afgeleverd. worden geheel compleet, solied en billijk in zeer korten tijd vervaardigd. «Lö I ff S >C' si s.f r P= ir ["■a's - |is e-w irN s r a f 3 wg srssg^r! l?"s |l trf'g. ri 3 li--3-?-2 =-s lïï2^.3 8 I 3 f sri.ig-? s'fafss* =o^sg^rr§2 U s| 3 srl-ig g ="a 3. 1 I a-H'S-' I'I I 8 J S&II -2*1.3 -§r.-=; Is =- S|BI i-SgS' 0 3 B. sar li 5" 8-8' FffC"It ;i f-êli. -f g »f0it ff 26 s l'- I"eI' ?a 1B l.»g' |1: 2 I" i-I aE -IBv li 9 w 3 ri r 1 ill 3" i.3 r?i a- ss- l'l g PsJsf JTC a e.6 r l*r sip e g f* üi-ff I'^pI s f I7* r s 1 i-B F ii-ii i::|r .b b^ rs s if -s i?P •gr 3r fill 11 I-I 1 §Ls -*s*4-, 5 g- E-i? 3'i.| t II1 l-S Isï 2 1 3 ff-, o zl Éf-fg J3 P a Lir SS t 3|='l £l 3 3IfP|=3 •||g-iS'p"o.S- z ii NT ShN ?|S i&i. I rff tf J i a r» ra. 3 11 «•15 «8. ■I sr ■s g g. i 11 i o SJ 3 ff s-ff» E s 2É l s, gir sl. B ff§ I N: ii-fffr ff-2 I f I Af&|oi B 7 B 7 3 7 CONFECTION SDR HESURE. mv&vsvmvss voe« Wfl berichten bg deze de ONTVANGST der NIEUWE CL0PPEN8URCL en tevens dat onze FRANSCHE COUPEURS met de NIEUWE MODELLEN van Parijs geretourneerd zyn. DER J* hebben COSTUi treft, zoowel in keuze, soliditeit, als nette en fijns bewerking. 'ia bij ons onder toezicht aan onxe FRANSCHE COUPEURS, naar den smaak vervaardigd, VOORHANDEN het nieuwste in REISDEKENS, JACHTVESTEN, CACHENEZ, CRAVATES, BOORDEN, MANCHETTEN, OVERHEMDEN (laatsten ook desverkiezende op maat te leveren), PARAPLUIES, GLACÉ- en CASTOREN HANDSCHOENEN (gegarandeerd), TRICOT ONDER GOEDEREN enz enz. Wg bevelen ons beleefd voor een bezoek aan onze Magazgnen aan. 'UEd. Dw. Dienaren, (De Prijten der Artikelen xijn ii Contant berekend.) -32, S HEEREN DEMI-SAISONS, gegarandeerdeoht van klenr vanaf 18.— tot f 80.*- WINTER-OVERJASSEN, gegar. echt van kleur. -25.— - 50.— COLBERTS, gegar. echt van klenr. - 18. CAPUCHONS of REISJASSEN, geheel wol. - 20—. VESTEN-4-» CHAMBERCLOAKS -li- Waterpri REGENMANTELS it MACVERI4ANS. 15.- GEVULCANISEERDE REGENJASSEN -16.- FANTASIE COSTÜUM8. .t. i - 30.—.en hooger. ZWARTE COSTUUMS .j.~ X- - 32.— FANTASIE PANTALONS - 8.50 tot/15.- ZWARTE PANTALONS mm-10,- At5.- SR SS ra •5-8 %S- re O 3 2 O? 3 P P 5" rsd 3 fff 5 3 ff 2 3" öB sr er n a,p"* <5 -g1 S. 3. <3 -ff 3 gun 3. ff g c-3 g a 0.3 S. B5 3 k.R s-o o P O r— P 3 - ff J S-. 1 a. S-"3 er *- 3 p* 55 P CF? O S.ZQ a.' -I'S ff C* 3 s. ra" cr p ra* c o O °S 3 CU 3 CD g" j5 L63 1 S3* p c - s 3- 3 re 0 1 S" P O e s m ES S*~ tn a- e-w S' g" Z S s-'g rsrs s S ïU ft 5 u 5. O O* ïr«s: O 2 3 E3Q S-SS3 S..ff <tT c rap. CP g-ff-'f-J1-»!. 3. f» S ö=g§-|lli„ S..° 3 a. I g. V-s g S3 3' 3 3Tg 3.3-2,5 ff_n-g K-S 3 2 gta Wg SVP O B O." -ê>3 e -H a ï5» 2 g E- cn 5. co S3" P--*3 P S-Ow S c 23 P 5 3 =-a,3 »'l üèo - S- S. B° »-3.3i ff ^2 3 3'3' 2 3 5'! -s M 3 fa s-a» 1 n 9- S g g 3 2 «3:3' 3f S Sfiiso VS. S g ra- ~-J? Q'fiE. S"5q ra.SF? - X e s -• ra: '"8 g 3 3 S.I ?"3. S 2 ras ^.«S. S<2 t*5 a -S se e ff 9 b 3.5.2 ï-3 ïj. Si ra 2" 2 0 2a^"nsc"Pt^o^s*2 P 8 ^2 5 !1 ca TE O 2os53ra?e^ sa o 12. o sr - a o g* Svb j| 5? a n 2.3. 3* CU O ra o -a. o to O <5 ra'P^^ S. -S a «r- Q. g^5 C-V- 0.0.BW 0.0 -5-5 3 S.E t«2 - ia 5= 3.M 2 c p a, S.« 3 S» O 3 Cup ra i*2fsw 3 ra_ 3 CU o P Cu U» 5 2 p a 2-05 4 P-2 ra" 5 2 SS I'S CU SF? - V. o 'goSö o 3 o ra "O T3 ;»g" &2|s c o &o i srs. »T3 »i O. C' 5" 2 "S. 3 "p t— CS S 51 c 2 n» a- CO g- «fa ra g p CO S S P 2. 2 c- c O ra cs s 2-" tÜ P* 00 2,-^^ 00 2 5 2 1 1—1 1 2 ra -a o-Ct 2 i'IJ §0? 3 O.'» o g* £.a§gs sTo S-CF? T3 3.3 x- c cu «QF? ra O SL g o5 3 5- g: 1-1 s" 3 I- p 3 P 85 fSe p S- a K B «K ra n cu 05 2 ra 2 P a iff 3 !3o,al. o p ra p 2. a-g-STP S- P - o g" ff a 3 B g-S-* S" L o rr b S o g cr C g r 1 5'^ P Z.Xi «^5. 2* p EL P P |c"5 «s, j1® d 2 o. 5*3 X 2- S p* 3 SS 0 f» Si. bc O" ra 1<r»- B 3-» *5' 2. E* o 3 *P: Pp s J I's 5 2 2 2.- Sff-Jilf s 5" ra cr? tr 2 3 P rü 3 r - O P ra P O g I 1 P StrS3 ra 1 ra P cr 5 8 CL f 2 Btqm C- p "O Yb 1.8 3 B O g-8^ 5- ra sf? cr a 3 o r- 57 2 p 2- r" 3'=r 3 p i 2- N 2 p. a XSsg - c ft* o-« - 2 oïS 03 a 5^ f»? 2. P D ®5 ersr? 5gv S.g p^p"1 ra* 3 i 1 2 P» ra P 2 rs 013 2 ra p - •S.3 cu 2 2i 0 o- S ra 2 5.' p o -< 2 3 ra P. >-• cu -3 w <*3 ra ra g P p 3 3 «P- ra 03 co P o «T* O -* O O 3 3 oo^g- B Sm! ra -1 O 2 B S-.S.®' 3 KJ' 7 g w Ï?"P O rS P-'P S" B SS-3 ^- P ra e. c->3 o 2 O 2 B' - s* 2. a 3 cn csg ffl >3 3 -s-g s 8-8 51- 3 a o--e "5 "2. P g. P ST ".2:5: o 5- ES ts5.fc S.I* glS. ^a.a- a.s ff 3 =-B 3 2- cu - «g: p "f Üra"H I IS SJj° FT O) gr. 5 w «s- Z 3 5 8 I 2 w| lil -3 *J -•ér .v c- 3 p I ff P- O i ff2 3< g P s 303 2- c- ra 31? P K S-l»» 2^^ I'S §1^ P 5. c S- ot -ï~. S3 S 1 p- M ^r o S® ra - 5 W ra rr j 3 3 - O a.l 5 s g o. - EB H s 8 <=- ff g ff B ff - CL P -P" r O Ld 1 t-1 3" cl 09 ra &h S-Rg »- 2- r»||B |S w cr p o 3 3 ?3 S 3 5* ra a AX a OQ 3 ra 5. P O ra1 E ,J-S St3* p-es: p p cl a ra Eso, 8-3S-3 a c 2- g 3 S V n TLfiè 3 5 ff ffg>- srff 3 I- 5-vs ff ff a. otn o s?»ts n P ra L- C5 co KJ os 2 cu M W 5ö a w ra 5 2 3 3 3 w#, ff" i" 6 3 05 Fi c f" S 3 5 o 1 Q_ o* ra g ra -8 te ra p a ps X a «5 o p ra. S.g-3 ffg O 2 3 'ZB. re* 1— 1 P <53 o ca to sf? jr- s cu p- cr 2 5* cu Jio a# o 5 ff 78 3 - E§ Ö3wg« 3 ffM S reCU Sp 3 2^?3®a !^*S<?ra 05 S 3 ra SSï-iSsB 3.S.FB. 3 2.» 3 l^g^M s"^Fa 3 „-ffg;.-» affi3 a-SK-g-o Z ff ff'N ff a. g. g 5 SS-gi-0 ■W§ g S 3 S S 3 3 ff 2 F 3 'S9-. ï?ï,,S' Sr-Ma.33 S ff <5 =r- 3J BB =r SE. o ff ff 2 2 ff a re B- g, tü} Cf 3 SE.m eg 2-g -' S "O S' -• w r.I.S B o Curaorapgrad. ra 5T 3 3 S- a P -3 ra p p CCP K-cura'p- 3 3 3 1 888 sS '3,3 3 a-i §-p*s: clH§ O O- 3 ra 8 - ao P 3*£s 2. re -ri Z B P S* S r "S o s S.i ra 2 O FT 5 - g»s5 ra ;r. - a 3? 2-2. cr ra ST. Cü g^g ^fs W re rat 1 su ra is.. i - 1 a 2. a *1 cr 58 e z I 1? CU 2 ra p 3 sr 3, - 2-H S3 5-2 I n." K c 2- 2. -* a* 2, N sfff'g"a.i|.:fc3ffggj -f»-3 aSfg» I r|8 S| 3- |25S3-»g,s|*S| Sz s^ra—ara. ®pa.Prag. So §-« =.-^ "?2 ff O S l S3 p 3 I I 5 1 2 1 3 2 k* r? 2: S t^3-°-ffa 3-3-3 2 S ffg-S a§ i f ss-J b 1 ff 8 g: ra 3 11 ra i z? ►p 3 P- ra O5 re 5-4 2 3 3 ra 3 g-"g 3 a CC ff 3 B.S.Ë. 3 ra S n 5 pMj, S ra ra cT P. 2 ra S a a o N b S cu a- $5 p o- p ra 2 ra p 3- 00 Q- - g N W cu N~ S2^ra«CF?£'3;ra v 2 o eT Ou 2 ra ^ïrara 2.- zag-**1»!. 3- JS g« 2. o ra a-c 2 3 <.0 ra* O- CU ra - o a ■*1? ra* 5* Is i S 1 g a. 1 2 3 v, 3 ra 'ffg O- g. 3 f re F"ï 3 J M ffi es ra 2 3 3 ff «..«J 3 2 ra 5-3 3 2_ au g ff5 "gff ce CW p" jr p* ff srg o do- c O P S-^l -S.5? e. S B 2-» H. 3. ff «g uU.® cw 5*1 ®S £- ra o g4 g a 0 B O. v*r o i 8 S q H 3 39 a-S-8* 3 2-?* n»S5 O P 3 T> p o- 3 A cr p* e rer; ra 2* CU 3 - 2 fff? -D -ffE"- 8 J O ra p 5- jf S. ra p s. ra p P S- ES3^ p 3 ra ao ra ra B A«d s go. 3. ff z S S-d 3 11 2 a - "'f g <r> a re N ra cu 3 HH 3 B ft na CF? o* o- 2 re "i p P« M re re SF? 3. 7 ff" g- O- S' m a 5. 02 Ea a s ff p >5 ^2 ra 2S ra j-. a ra ■3 B O B B o- p J ff F- sT 2* o* 2 1 s-=; I a 8 ff f 8 jr a S" S" I %g 2- ra ra 2 s 5 3 FT ff ff g Jrp 1 y "8 g. 3 S- «a; p g 5- a-'S g ffS o a S3l' ra ra és 3 ff E P* er P SF? P N. re sfc J3 p' i- cu a- ra 1 o ra pt cu a-S 3 C32;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 3