1876. -I rj HET t s UMriili'Z U<» Ji a i n i-.- o’ o' ci fz M 4- a j <1 <41 -:. .11 H ,b /.d»' f< 7 f'jb lrf.3 l V* iJrftfA -J ih4 ■41 Lj'rtr **S J.in *J> '•eft ij OflllrÉ fc..r 'I 4K.J uiModLi-. ji wib a-» G( - f »»•-. 4 s i I V i-5.4 ’«J >r.’A 'Mt nJ» H ■:Uist State tot duizenden e Wel heeft men vereenigingen daar zelfs met zaak is nog ve: die de vereeni| tot een kracht! u zelven,» won klaagt, maar m monwen. De v daan, het volk die regeling, c Is dit ontwe ernstig overleg woordiging, eei de regeering i der vertegenwo de regeering 1 met het beslt maatschappij, voor de ontwil wel moest mei troosten, maar het oordeel dei deelen, dat zeki sluiten wasdt anders, zjj act des lands, en d wegzaken zijn 1 Vroeger met Hollandsche sp ste woord is niet gesproken, belang bevordei jjveren voor de en die belangt In Duitschland alle particulien belang der be brievenvervoer tot regeeringszi evenwel nog du is van de noot vattenden maat Eindeljjk we Indië behandelt li.b W --ui *1 «a - -rii i.<« .si O - 1 .‘1 tl’---.' 1’ Bjj den Uitp voor de WED( DEREN van Totaal 53.81. Voor meerde bevolen. Na ongeveer zjjn, is de Twe dat echter zeer tingen aan de i is dat die vóór Kamer zijn aa cussiën, die n aan nauwgezet zaak plicht; zo vertegenwoordig onregelmatighec Reeds heelt eerste deel der onderwerpen be vereenigingen moge hier en i noodzakeljjk gi voor regeering geringe moeite stand te bren; slechts getoond op prjjs stelt. Wat vereeni; kan men in he •'»>- p.fJ ’TÓ- S«| 1*. i IS3WV *>1> usv n*l vsj 'J «.«rtóov .nu» «/torssi ïtti i 4 1 ...d y T.h e-b.l ?>t 11. «,'W osbeos -"(■ -nc: te', ^saw - 4 U' 'w>5S obt»iï« site lb .«-lbw b rjjaé H •i uzsv !.x>.M <»sd -b sarswT* ,»«d U’ jr>-^ e-jo Ui o a a tuts *1» r '■W-V'Tiis kan men in ne derden, eerst d

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1876 | | pagina 4