GOUDSCHE COURANT. S TT I- X. S TI XT UITSLAG BE» VEBKIEOKG VOOR JD& DG0& ipel in één bedrijf. Antoinette, n en Martelares. ZDizxsd.agr -^■vxgrvLS-truis 1337. tag van LIER, ats Groote Markt. tTosLclezEL, andere Baden, IINGS-TQESTELLEH, voor Gaz- enKoleaqebniik irjjzen voorhanden bjj /VAN BERKEL, KLEIWEG. ui Gouda. Druk van A. BRINKMAN. DEB Een Lid van den GEMEENTERAAD, 192 Stemmen; io 182 Stemmen. INDE-BONBONS TEN tegen ASTHMA n den rook dezer Cignrelten geeft Asthma terstond verlichting. In 1 50 cents. [AK PASTILLES üitgebracht Van onwaarde Geldige Volstrekte meerderheid 92 Stemmen. Daarvan verkreeg de Heer W. LOTSY 132 stemmen, die alzoo gekozen is. AUGUSTUS 1887, amsche Straatvogels, g in 4 bedrijven door ROSIER n 't 2e bedrjjf Revne dér tZ’zingen door Mej. GRA- de Heer JURGENS. G 8 AUG. 1887, ids-Voorstelling. ARTHAGENA’s lanten-Olie. <3 4 i TOONEEL- GEZELSCHAP, ie A. VAN LIER 4G 6 AUG. 1887. ifereelen, naar het Engelsch M^iSb^B^^^iTpWEK KEND VERSTERKEND KOORTSVERDRIJVEND QTAAI 8U 0L(JEDARMOEDE U I AAL BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ien a f 1.00 en f 100 verstopping eq daarmede in ongesteldheden. 90 m 50 cent. ■rzachtend middel bij Hoest en In fleeohjes a 20 Cents. KRAEPELIEN HOLM, Apotheker» te Zeist. douda bij den heer A. H. TEEPE en C. THIM. V YLOR, gevolgd door onkelijk geschiedkundig Too- tydvakken of 9 Tafereelen W. N. PEIJPERS. v NETTE 5ifw. Ellmbbkrob». De Hr. Vbltmam. Aanvang 8 uur. zen der Plaatsen. 2e Rang 75 ct., 3e Rang 50 et, O Abonnementskaarten 10.— iet garantie geleverd. i fraai hoofd met haar hebben ik van deze olie. Zy gaat het are» tegen, versterkt de haar- rdert den groei der nieuw uit- Prijs 60 Ct. per flacon. Delft by A. BREETVELT Az., ,a. verkrijgbaar heeft gesteld bij: lotlda. IWeil. N Sanders, Leiden, izen. W. Ligthelm, Voorborg. iWoerd.'A. Boe, Berkel.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1