BULLETIN DSCEE QLA2BN, ng der beroemde geschilderde de Groote of St. Janskerk te nevens de geschiedenis der St. izen, dercartonteekeningen,enz. woegd een afzonderlijk levens- mde Glasschilders de Gebroeders UITSLAG OER WBOmse Leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal, KOOP Fruiten en Kruiden GERRITSEN. op Donderdag 1 September 1887. ermindering Ai Kleiweg E. 73*. f St. Jan Uitjes LAR STAAT OUD Wouter Crabeth, GOUDA. 2868 Stemmen. 1435 Stemmen. Uitgebracht Van onwaarde Geldig Volstrekte m eerderheid 2875 Stemmen. 7 NIEUW. i 80 Cents. Gekozen de HeerenJhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort (A. R.) met 1659 st. en Mr. U. H. Huber (A. R.) met 1654 st. Mr. A. J. Roest (Lib.) had 1201 st. en Mr. J. Fortuijn Droogïeever (Lib.) 1189 st. Zuid-Hom. C, )R DE INMAAK. Groningen. Amsterdam. DEB GOUDSCHE COURANT. VOOR A IS VERTIMMERING. 1SSCHEN hermetisch gesloten, id: er Prijs: 37-/, 32‘/, 27*/, 22>/, .20 ct. 10 ets. het Pond. CHARLOTTEN, 8NIJBOO- S8EBOONEN en verder alle Aften. Herkozen Mr. H. Smeenge (Lib.) Eindhoven. Uitgebracht 1301 geldige stemmen. en Dr. Vermeulen met 1260 st. IW Zie ommezijde. Gouda. Druk vanyA. BRINKMAN. Mynheer THEOPHILE. ik getuigenis, aangaande het Idel «Theophile,. dit praeparaat 1 my aangewend, zoo verklaar ik, d beantwoord, en onschadelyk is id. (pet.) A. F. DE HAART, laarkleurmiddel is alleen ver- EOPHILE, Haarkundige, Fre- Amsterdam. Franco zending ostwissel of 2.25 aan blauwe >ok tegen Rembours. flacon heeft men een halfjaar gelang wat men kleurt. uekhandelaar A. BRINKMAN ;even en alom te bekomen .1 de nieuwe usowm, ordt binnen drie dagen zeer geleverd, door B. C. VERWEIJ, Marchand Tailleur Gouda, Oosthaven B No. 16. js Haar meer!!! De nieuwe LONDON is beste van alle bestaande pais lerien, om het gryze haar binnen :ele dagen te doen verdwynen. skt het haar glansryk en zacht verft niet. Prys 85 cent per >0 per dubbele flacon. Alleen Gouda by J. H. C. HU1NCK ;straat 123. E NS IE groot 3.15 op RDEN, Metselaar, Kattensin- Gouda. Adres Bureau dezer 's Gravenhage. üitgebracht 1938 geldige stemmen. Herkozen Mr. J. G. Greeve (Lib.) met 1057 en Mr. H. M. A. Baron van der Goes van Dirksland (Lib.) met 1017 st. Mr. R. J. Graaf Schimmelpenninck had 910 en J. Canter Visscher 757 st Zevenbergen. Uitgebracht 949 geldige stemmen. Gekozen Jhr. Alex van der Borch van Verwolde met 891 st. Haarlemmermeer. Uitgebracht 711 st. Herkozen Mr. Reekers met 674 st Uitgebracht 656 geldige stemmen. Herkozen Mr. S. van Houten (Lib.) met 465 st. Van Swinderen 109 st. Domela Nieuwenhuis 30 st. Uitgebracht 1530 geldige stemmen. De candidaten der liberalen gekozen. Her kozen J. T. Cremer met 1202, Mr. J. G. Gleichman met 1198, A. Gildemees- ter met 1195, Mr. W. H. de Beaufort met 1191, Mr. A. F. K. Hartogh met 1190, Mr. H. J. Kist met 1158 stemmen. Gekozen Mr. A. Kerdyk met 1133 st. Voorts hadden Fabius 295, Mr. Th. Heemskerk 301, Hovy 313, Savornin Lohman 286, Mackay 298 en van Marie 298 stemmen. üitgebracht 791 geldige stemmen. Herkozen Mr. E. J. J. B. Cremers (Lib.) met 488 st. Van Velzen (A. R.) had 276. en W A. baron van der Feltz (Lib.) Herkozen Mr. van Baar (U-) met 1263

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1