H. J. t. SCHALEN Tapijten, Linoleums, Behangselpapieren. ^ÖERPOST:» n huisvrouw ■V Reclame Rijwiel van f28,SO I inj MeeraerM ij. F. A. DËE Een 2 persoons deken CADEAU. 2 Bedden-Fabriek LEEUWIN, Maggi's soeptablètten •3K Tapijt- en Meubelmagazijn en Loopers, Allovernets, Vitrages Gekocht en Bètaald. Jonker Fransstraat 31-33, ROTTERDAM. Rectus Brandblusch Apparaten Korte Pannekoekstr. 7-9, Verhuizingen onder garantie. f Tel. 368. Wijdstraat'21. Ruime keuze IICIITIIT JIS lIHItll". Koninklijke A||4- Vereenigina IttliMnMjSHigiL Tooneel. - Westliavcu. Homoeopallscbe geneesmiddelen. 7 fijialen te Amsterdaip gevestigd sedert 1862. a a Wij leveren voor f 25: POOL'S TANDMIDDELEN KLEIWEG Nieuwe Schouwburg - Gouda. Enorm licht» Enorm lachsucces. VRAAGT OAS Markt, Middelburg- Tel. 288. 0 en een praèhtige collectië 100 UTRKGMT GOUDA. DONDERDAG 19 FEBRUARI 1914 7e Voorstelling in het Abonnement. (BOUQHT AND PAID POR). Tooneelspel in vier bedrijven van GEORGE BROADHURST, uit het Engelsch vertaald door ED. COENRAADS. RegieH. SCHWAB. Aanvang 8 uur. Voor entree der Leden en hunne lyiisgenooten zie men de Programma's. Entrée voor Vreemdelingen f 2. per persoon. (Loge, Stalles, Balcon). Niet-ILeden, inwoners van Gouda, hebben geen toegang, dan op de Galerij. Entree voor de Galerij, zoowel voor Leden als Niet-Leden, inwoners van Gouda, 40 cent per persoon. Twee dagen voor iedere Voorstelling, van de Sociëteit uitgaande, zullen daarvoor bg den Buffetchef der Sociëteit en des avonds van de Voorstelling aan het Bureau, entrée-bewijzen verkrijg baar zijn. Bespreking der plaats 10 cent extra. Apotheker Telefoon 292. Om aan veler verzoek te voldoen zal (nog deze week tot ZATERDAG 21 FEBRUARI) ieder kooper die minstens f 3.50 beste edt, zou er goed aan doen, dikwijls soepen op te dienen, niet alleen, omdat zij daardoor besparing in het totaal der uitgaven voor oeding bereiken kan, maar ook, omdat door het genot van een makelijke soep de verteringsorganen zoo gunstig beinvloed worden, dat de daarna genomen vaste spijzen beter verterep en hierdoor liet lichaam in hoogere mate ten goede komen. En wel ter gelegenheid iïer viering van het bestaan onzer zaak te Rotterdam. Groot 2-persoons Vèerenbed, Peluw, 2 Kussens, alles gevold met nieuwe gezuiverde veeren en bewaste tijken, waarbij 1 prima Gewatteerde Deken, 1 Leidsche Wollen, 1 Molton Deken en 2 Matrassen, alles te zamen f 25. Dito Stel mtet Overtrek voor Bed en Peluw f 27.50. Beter Stellen met beter Dekens f 33.50, 38.50,42.50,47.50,57.50. Met Jarenlange garantie f 42.50, alles compleet. Kapokstellen, met prima Javakapok gevuld f 5.95, 6.95,7.90 tot I f 26.50. Veerenstellen f 16.50, 18-50, 21.50, 23.50, 26.50, 31.tot 90. Zeegrasstellen, compleet, zwaar gevuld, f 2.75, 3.75, 4.50, 5.50. Prima Kapokmatrassen f 7.25, 8.75, 9.75, 11.50, 14.50, 16. 17.50, 19 en hooger. Springveerenmatrassen, alleen solide bewerking, vanaf* f 9.50. Stroomatrassen, per paar, 1-persoons, f 1 90, 2-persoons f 2.65. Zeegrasmatrassen, met Gekleurd Linnen Tijk, f3.75, 4.75, 5.75. 6.50, 7.50, 9.50. 140 Wollen Dekens f 0.85, 105. 1.45, 2.10,2.85, 3.65,4.25 tot 18 50. Gewatteerde Dekens, 1-persoons f 2.85, 2-persoons vanaf f 3.75. Molton Dekens f 0.57, 0.68, 0.87, 1.12, 1.20, 1.35, 1.70, 2.25. IJzeren Ledikanten f 3.65, 4.35, 4.80 en hooger. Bouten Ledikanten f 6.35, 6.75, 7.50, 8 50, 9.75. 140 Massief grenenhout Ledikanten f 12.50 'WO -mm WttT 9W MF~ groot 2-persoons. Eikenhout Ledikant, groot 2-persoons, 15.50, alles krimpvry. zijn de beste en goedkoopste, staan onder voortdurende scheikundige contróle en worden sinds 1894 door Nederlandsche Tandartsen doctoren aanbevolen. Chemische Fabriek L. POOL Zonen Wereldtentoonstelling: GENT I9U- Buiten mededinging:, Lid der Jury. Amsterdam. fbNO VMB XBEFBAAJl ZIJN Ook op termijnbetaling Druk van A. BRINKMAN ZOON. GOUDA. Zondag- 15 Februari 1914 AANVANG 8 UUR. Ensemble SOLSER EN HESSE. Onder iheer opvoering Sensatie-klucht in één bedryf naar 't Fransch. Optreden van SOLSER en HESSE in hun nieuwste Créaties a. Terug van den Hengelwedstrijd. h. Holland en den Omtrek. c. 't Is nog wel weinig, maar 't Is eb begin. d. Josephus en Pepita uit Spanje (Parodie). Zie verder Aanplakbiljetten. Prijzen der plaatsen Stalles-Loge f 1.25, Balcon t 0,75, Galerij f 0.40, plus B Auteursrechten. Leden der Soo. gewone redactie. Plaatsbespreking van af Vrijdag, dagelijks van 1012 en 24 nur. geven, slechts korten tijd met water gekookt, zonder eenlge andere toevoeging, smakelijke en voedzame soepen. Meer dan 25 soorten. Verkrijgbaar in alle goede kruideniers- en comestibleswinkels. t 108 Hij die verantwoord wil zijn ten opzichte van huisgenooten en eigendom, is verplicht een of meer aan te schaffen. Namens de Rectus compagnie te Copenhagen, P. D. MUYLWIJK. model 1914, overtreft alle Rijwielen die tot heden voor dien 'prijs geleverd worden. Neemt een kijkje in onze Magazijnen. Het loont beslist de moeite. Elk Rijwiel wordt schriftelijk gegarandeerd. Rotterdam. Tel 8870. Zondagsvoormlddags geopend tot 1 uur. 30

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3