100 stuks met enveloppen f 1. Markt 31. llllllllllllllllllllllllllllllllllll A. BRINKMAN ZOON Firma C. SMITS, Schoeuhaniel. KOKO .'HAAR Koninklijke Marine. (niet te onderscheiden van steendruk). ,,.V.KoninWijkeFahriekerklïessaiieï4LaaiiW()meneef" L1JNZAADK.0EK.EN „HALF WATT” LAMPEN Dienstaanbiedingen hebben in de HET ADRES VOOR IEDEREEN. A \H Mej.de Wed. E, Alter 2694 Gedempte Gracht 269 HELDERZIENDE Adverteert in dit Blad. B Groudsche Courant ileedi luccet. Brokkenhuis De Ad verten tien ,©-i BEI FEUH ^zraoo&i Balt. A. de Jong Heller voor alle soorten Haarwerkeo. Kleiweg1 48. Gouda. tfo. 121 De Drukkerij van A. Brinkman Zoon NIEUWE PHILIPS BEI Markt 31 alle drukwerken vopr den handel en voor parti culier gebruik. Telefoon DEN HAAG, geeft de HOOGSTE WAAR DE voor Gedragen Heem- en Dameskleeding SNTMej de Wed.E.ALTER. 269* Ged. Gracht 269* DEIN HAAG. -4 Onzuiverheid VKVMW^^^^OOGLAMPEN merk «STER, en W. L. Matroos-torpedomaker) minimam.wtijd21jaar. Kleermaker .J 29 en 21 22 24 MUS: Fl. 0.75,1.W, en II. 3 00 per flacon. DRACHEN-QUELL NATUUR BRONWATERJ "KOKO" IS ZUIVER EN HELDER OM TE GEBRUIKEN EN HEEFT "VERDIENSTE.1* Een beeld' d< MAGAZIJN VAN PARFUMERIËN en TOILET-ARTIKELEN. Coiffeur. Oosthaven 31. Steeds voorradig groote Collectie van de beste parfumerie huizen. MF* Deze adverlemtën kosten slechts bij vooruitbetaling: 1—6 regels f 0.35, voor elke regel meer 6 cents. Opgaaf uitsluitend aan het Bureau. (Opgericht 1879.) Zij, die zich i 1915 op dit blai nee^en, ontwant verschijnende D "KOKO" ZAL HET H*AI( IN GOLVENDE, ZYDEACHTIGE KRULLEN HOUDEN. buue'ivnri Ahtinir. ANTON COOPS, Wijdstraat 29, Gouda. A. VAN ZESSEN, Schoonhoven. OPGERICHT ire&. Voed rt uw Fee met de zuivert murwe ie en ae Ken verschijnen. ADVERTENTIE Donderdagavond, nummer vervang zonden tot uit< ia uur. levert spoedig en tot nor male prijzen Per kwart; Idem frani Met Geïllu Idem franc Abonneme M*hkt 31, 10) Weet gij wat h Niets anders als naars dochter, die van verontwaardii te bezweren. Hij de dwaas, en zoi dragen hebben. D dekte dat zij enke gespeeld had, vei Dat is nu tien die wond zal not zijne moeder, een nooit vernemen b haar dooden uw zoon, ik zal het goedvindt, wi, dergelijk lot beho „Och ja, spree er u om,” smeel oogen groote trar dacht 'aan die au nooit van de wan afweten. Koopt geheele of gedeelten van Inboedels. Is ook naar buiten de stad aan huil te ontbieden. Brieven worden vergoed. Let 8. v. p. op JVAAJf en ADR ES Ss VISITEKAARTEN Dames Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s.v.p. denken om het Brokkenhuis. Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel. n°..178, en onze beambte zal halen, wat U wilt missen. De Commissie W. GOL, Voorz. I. v. DANTZIG, Vice-Voorz. D. B. GROOTENDORST, Pen. FLESSCHEN WORDEN OP REKENING! GESTELD.DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOIL Vl LITER A 15 CT.I van het bloed veroorzaakt .de meeste ziekten. De Laxeerpillen van Apotheker BOOM zuiveren het bloed, verdrijven overtollige gal en slijm en bevorderen den stoelgang. Prys per doosje 25 en 50 cent. Alleen echt zoo elk doosje voorzien is van de handteekening firma M. A. BOOM. 15 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, Fa. WOLFF Co., te Rot terdam bij JJ. VAN SANTEN KOLFF, Korte Hoofdsteeg 3. De beroemde van Scheveningen houdt zitting L. Pannekoekstr. 42b, 2-m. bellen, Rotterdam. Voorspelt de ware toekomst en lost alle geheimen op. Spreekuren van 1010. Is tevens te spreken voor iedere ziekte. Succes verzekerd. Adres L. Pannekoekstraat 42b, 2-m. bellen, Rotterdam. 15 GOUDA. JêS: Ontspanningszaal voor Mili tairen 510 u. pee. Sociëteit de Réunie 8 uur «Concert Kunstkring Kathleen Par- flow. Jec. Nieuwe Schouwburg, 8 uur, fee Abonnementsvoorstelling Rott. Tooneelgezelschap. 26 Dete. Bovenzaal Hollandia 8 uur, MPr^pag. feestavond Jongelieden- ileh^el Onth. Bond afd. Gouda. 28 Dec. (JnderstandBCommiBsie Armen- zomj 2 u. Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig mededeel t'>g te mogen ontvangen van vergaderingen, concerten, vermakelijk heden enz., o-i deze dan in onze agenda te vermelden. Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde. Eero- Diploma Parti 1900. Negen Gouden Medailles. Vt AAMCHUWIMGI Ult’lnkende prepanten worden <u. «ys iMKCiuaakt: vin het sSS'SSS: Hiinfriviiu-rk 'F en Vrinnr te -'...Vï'Esntt I 'S Veiko h <ni wordt nooit Alleen Vertegenwoordigers Voor N. en Z. Holland, Utrecht, Zeeland, N. Brabant en Limburg. P DBBBBRB, Amitardam Voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overysel en Firma B. MBINDBRSHA, Snaak. Aan het 1 PARIJS, 22 U. qué vermeldt met vorderingen op het front tusschex Rond Louvain Souain, ten Oost hevfge bajonetaan gen in deze strei uit, maar wij na lus drie Duitsche loopgraaffront var digden. In het bosch, court, tusschen d slaagden onze tr ijzerflraadversperri van de vi jandel ijl maken, waarin z ven. Óp den ree: in het bosch va wij en heroverdei vecht, het terreii Dec. gewonnen. Een Duitsche KEULl N, 22 I de Kolnische Ztg ger, eerste-luit. uit een plaats ae voor een vlucht Hij bereikte Dov bommen vallen, v station kan hebbt De vlieger kee: rug. Prof. Georg W aan de Kolniscl kwam ik bij het Wurtemberg. Sede betrekkelijke rust levendige werkzai dat de men zo< maatregelen voor feest bij de troep den achtergrond schen en Engelse! scheidene dagen ten ondersteund, de zwaarste arti Een zuivere, Heldere, Niet vette vloeistof—bevordert den Haargroei— Versterkt de klieren en doet dienst als een Tonicum voorde Haarwortels —Voorkomt het Splyten of Uitvallen. Hoofdzeer en Roos verdwynen, nadat mon “Koko een paa# keer gebruikt heeftmen sprenkelt het eenvoudig op het Haar, dan wryit men het zacht in eene nederwaartsche richting en borotelt hot flink. UW APOTHEKER, DROGIST OF KAPPER HEEFT “KOKO" VOORRADIG EH HY ZAL 0 DE TEVREOEHHEIO VAN ANDERE VERBRUIKERS MEDEBEELEH. KOOP VANDAAR EEN KLEINE FLESCH (F. 0.78). Kennisgeving, dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr. Ms. Zeemacht als: M ft t rnnfi.L üL minimum-leeftijd 21 jaai. Uittil UU^-KUK maximum-leeft. 28 jaar. ttirhLöu» 9e minimum-leeftijd 19 jaar, maximum-leeft. 25 jaar. (indien reeds zeer vol doende kunnende stoken, maximum-leef tijd 29 jaar) terwijl voor jongelieden op eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar immer de gelegenheid is opengesteld om bij de Zeemacht in dienst te treden als lichtmatroos of matroos 3e klasse. Nadere inlichtingen worden op aanvraag (het zenden van een brief kaart is voldoende) gratis verstrekt door den Commies van aanneming der Marine te Willemsoord (den Helder). 50

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1914 | | pagina 3