Mantels en Mantelcostumes Rentezegels volgent de Invaliditeitswet xijn ook verkrijgbaar bjj> Q.J.VANBURK, iHjkaOpfttlioudar dor Posterijen, KLEIWEG 39. Bal Masqué op MAANDAG 1$ FEBRUARI 1920, des avonds 8*/<2 uur, onder leiding van den heer M. VAN T1JN- fadtengwwn! ên al krygt HUnutfr dt'Priy rijn, belading op tabak, ik laat tr ^Philips (/laadjkeef*etv y niet om jtaan. Electriciteit LI A-tabletten ZEEP ZWyNDQECHT^ Abonneert l op dit Blad. C ULTANE OULTANE ZEEPPOEDER. nsrie-cL No. 1423$ SODEXj Balsem op de wonde, is heerlijk, weldadig, verzachtend, als het de echte Kloosterbalsem is.- Vraagt Speciaal adres voor het leveren van Eerste Sociëteit „Ons Genoegen”. dadelijk een doosje Koopt toch voor dien naren HOEST ZACHTE ZEEP MERK „DE VLAG" VVESTINDISCHE CACAO EN CHOCOLADE ROSS D NVVEPEEN16DE ZEEPE*WEKBN GEZ. v. DANTZIG, ANTON COOPS N.V. Scheepvaartmaatschappij „TRAJECTUM”. Hoofdkantoor: UTRECHT. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en W. L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN Alles gegarandeerd Zuiver en Eere-Diplotna Parijs 1900. (tc ct. per patyi) Levert en installeert alles op het gebied van Meubelkoopjes!! Trouwen!! MIMiT Feuill Redactie: Tetef. In 34 Adverteert In dit blad. IS 379L 75 013 iiiiiiMttiiiitiiimiiiiUfg, lllllMIMftlNIMfl 17 W54 Hoeststillend, verzachtend, slijmoplossend en genezend Overal verkrijgbaar 8 75 cent. merk W.L. uitmuntende door groote Voedingswaarde Negen Gouden Medailles ABONNEMENT! per kwartaal ƒ2.90 Franco per post p< Abonnementen w bij onze agenten, d ADVERTENTIE! 15 regels 1.05, i regels ƒ1.30, elke 12*4 gent per rege Dagelijksche Motordiensten tusschen ALKMAAR—ZAANDAM—ZAANSTREEK—AMSTERDAM- HAARLEM—HILLEGOM—BUSSUM—UTRECHT—ZEIST— WOERDEN—ALPHES—BOSKOOP—BODEGRAVEN— OUDEWATER—GOUDA—LEIDEN—DEN HAAG— DELFT—SCHIEDAM—ROTTERDAM. 4871 Alwaar eigen kantoren. Kantoor SOUDA i REGENTESSEPLANTSOEN 2, Talafoon SM. Nmt het ▼t DAVID Geautkoriseer na Mevr. J. P. WE6S Coatumes kunnen dien dag vanaf 2 uur bij den Costumier, clie in de Sociëteit aanwezig ia. worden besproken, doch mogen niet worden medegenomen, ft Deze blijven in de Sociëteit ter beschikking van de hnurders. 1025 21 J 1018 96 naar maat, onder leiding van een bekwamen Dames- coupeur, is bij >on so Hoogstraat 9-11 - GOUDA. ■KflHMMMMR Drogist - Wijdstraat 29 Dit nummer besta en eèn Kindercoi imemen, o' een mai welke wanneer men cruisers zou Likdoornpleifers Likdoorntinctuur Eeltzalf. 997 10 |7 WEST INDISCHE IMPORT COMR. AMSTERDAmJ 1015 90 WORMERVEER OPGERICHT 1765. 627 Voedert uw Vee met OEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST 21) Het beviel hem in weiwcht had de zaait k'a; hij h'eld van vrouw, en bij Agnes ftHii de iwoditgfc liefelij haar geholpen htfobetr voelle «en innige blij en den hartstocht die 'Tilden, want hij wat gekomen. Agnes zou. h*j bij den rand van Wewrt, die hen voor scheiden. Hij wist nu Wa* een vreugjie van voor heen, dat zijn h behoorde. Als zij naat Hjn vrouw, dan zou gerond tot zijn volm twijfelde er niet aan hikKig wezen, en liad tv uwen in, imar gevo otuierzoeken, hoe gr «wcht washt was van sprinkhaan had opjgeg Oet bovtingpdeeT* v ROOKERS Nu ia het tijd dat U wat voor raad Sigaren opdoet, het beslint voordeeligat adres hiervoor is Turfmarkt S4. 4, 4*/., *7> 7 a.nt, Heek U.l I Malaaga Tkna i 22 at. «n merft B4 43,/’ 1 Electro-Technlsch Bureau G. A. BELONJE KEIZERSTRAAT 83 Tal 148. Uitsluitend 1ste klas werk. LAGE PRIJZEN - - - BEGR00T1NB KOSTELOOS. I TALRIJKE REFERENTIËN VAN UIT- I - GEVOERDE WERKEN. ons pakje China 22 at. «a */a hans- ,i et. laten haten. Turf- 933 9 Soliede Salon- en Huiakamermeubelen ala Tafels, Stoelen, Linnenkasten. Spiegels Schilderijen, Theetafels,Eikenhauten Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuils, Zijden pluche Ameublementen, Leerameuble- menten, Kapokmatrassen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrasaen, enz. enz. 5396 8POTKOOPJES111 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN- SIMOIISTRAlT44tbOFenhui8,n.b. deSchiekade ROTTERDAM. Telefoon 12800. De algemeen© besel Senaat over de Staal maal tot een groot ei gewoon politiek-econc gegroeid. Onze overtuiging, weinig of geen zin he< geen traan zouden wt staatslichaam zou Icon geen reden zijn de b< bat, in dat college ge ten. En zoo getuigei deze gedachtenwisseli dig kunnen achten. Dat de rustige atm ste Kamer, waar de wat meer onderscheid delen dan aan de over hof, ditmaal ietwat hartstochtelijke, vaa voordracht van. den vaardigde mr. Mende! treuren: eenig leven i waar men op gedemp beschouwingen pleegt lijk geen kwaad. De r.-katholieke af| Lanschot, die het debt kerzyde in de andere over haar houding t< ministers, zal zich ui belang van dit debat zaak vindt. Wat hjj a schuldiging een glimp te geven, was even g en de premier was c dit geheel voorbij te S het Kabinet met dejn fortuinlijk was gewei een betere periode. W zei, klonk niet ger willen liever afwacht ming van den nieuwe man en diens prograr Kabinet beter dan tot dit gebied iets andert systeem van het oude van den nieuwen tijd, een tetyeraemen, op v mier, die een marini Bijleveld), dreigde v zjjnde ki vóór de nieuwe marit ons meende te moetei kruisers wel zouden „op commercieele grol en hieruit kan voors geconcludeerd worden afgebouwd, omdat e: tegen een goeden prijs Een ander punt, dat dient, is de Keizerlcw Feltz begon met de LIEDJES ZANGER. 996 50 Op «n drukken liedtravond Wacht den zanger ook wat pret Als de nijvere toonwlknecht Fluks zijn thee heeft klaargezet. Rustig staat hi| op de planken En hij haalt de hooge C Met een kopje Van der Vijver’s Stam-ontwikkelende thee SPKENHOPF. 3>»M>h*a-S«ri« Na. 17, No. IS vcrKkijat Vrijdag. Hof-Stoomkoffiebranderij en Theehandel HENDRIK VAN DER VIJVER, ROTTERDAM. AMSTERDAM ROTTERDAM BRUSSEL Het onvolprezen middel bij brand- en snij wonden, aambeien, winterhanden en -voeten, rheumatiek, jicht, spit in den rug, ischias, stramheid in de ledematen is de Kloosterbalsem Alleen echt met den roeden band met onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. Prijt per pot van 20 gram f 0.65, van 50 gram f 1.50, van 100 g< atn f 2.50envan 250 gram f5.—. Alom verkrijgbaar J.G.DAMMAN 5"*^ ZWOLLE OPGEDICHT. |Ö20 HET BESTE TEQEN DE LAAGSTE NOTEERING. 1004 32 ADRES TE ROTTERDAM Sch«tpm»kersh8v»n 60. DAMMAN'S A KOFFIE jTHEE rT

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3