Kalfsvleesch 50 cent per K G. afasslagen r 1 F nnzui i ni suibh iid WISBRUN LIFFMANN I KLEEDING4E NAAR MAAT'IW FIRMA T. VAN VLIET ZOMERMANTELS ZEEI GOEDKOOPE PIUZEN IPtEIIIMO. MOEDER PROCENT KORTING NÏEU5 Nieuwste Voorjaars-Modelien =^=!ZATERDA619 JUNI BEGINT ONZE GROOTE BELASTINGEN ROTTERDAM HOOGSTRAAT 327*335 Zeugestraat Telefoon 69 I ROTTERDAM i1 w UTRECHT UITSLUITEND ONZE BEKENDE KWALITEITEN TEGEN BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN Uw leven willen geven gezondheid en het welvaren ARNHEM r}'<’ .1’ f; DOUR GOUD Meestal echter is het voldoeide Uw kindje te voeden met MOLENAAR1* KINDERMEEL volgens aanwijzing op de verpakking. VARIÉTÉ Adverteert in dit Blad ■■■S t 5.40 K Dit blad vei 154L240 □it nummer best OPRUIMING Modelslagerij 1W7 40 1 I 15»0 106 H. BOTH 1 1645 10 FEUDL Mod. B 20 Mod Sport I 1539 150 154* 85 van Uw kleine schat. UW 40 Beroepschriften *iy Tel. 13652, 12823, 12842. I Mod. 2583 8JANSKERKHOF No. 1 HET BUITENGEWOON SLECHTE WEER IN DIT VOORJAAR IS OORZAAK DAT WIJ DIT MAAL NOG EEN ZEER UITGEBREIDE COLLECTIE IN ONZE BEKENDE APARTE MODELLEN IN PRIMA KWALITEITEN VOORRADIG HEBBEN, DEZE WORDEN THANS TEGEN Zeg niet alles wat alles wat ge zegt. BERGAMBj’ NIEUWERf U zoudt voor de Een veel be Roir.au uit v Miss E. E ---I ISETTEN be gezondheid lichaam de g te geven er bewonderde' ABONNEMEJi per kwartaal 2 Franco per post Abonnementen by onze agenten Onze bureaux Redactie Telef. f ZOMERUITVERKOOP -1 JUBILEUM - HORLOGES 1 IN GOUD 40-45 en 50 GLD. mooi plat model. anker uurwerk met garantie. HEETMAN Oostplein ROTTERDAM. Graveeren gratis. Lccrann M. O. Boekhouden. Leden Ned. Broedersch. nn Accountants. EERST EFFIC Het is een vreemd komstig, maar dat kens den laatsten ti, ten en kranten tegj eigjen 'geworden is. de gedachte min Maar zfi houdt toch ontwückelingsrichtin naar meerdere be streeft. Want efficit zyn handelingen en ten,dat het voor de het grootst mogeli Het is dlUB het prakt ken Bonder verspillj geld. By de opening Efficiency-tentoonsU heeft wethouder Tei op efficiency hield, c' ven: het is het stret mogelyk offers een fect te bereiken .In eischfr efficiency dus schappelijke method' den arbeid en gebru Tmogfelijke voordeel t daar in Amerika -w< T quente toepassing g< B van Fdid. Miar hel aller leven beteekeni gedachte goed bekyl Ijjk niets nieuws. H bewuste toepassing, nomisch leven en hei passing versterkte tisch werken. Want f' kend en bewust levé het in sterkste ma' van zyn arbeid en zy kunnen zeggen, dat mensch trachtte het i taat met de minst n bereiken. Maar het i wustwording en het geerend wetenschap^ daartoe steeds d uitlel wyzen. Maar het is menschelyke begeer hartstochten dit str» derend in den weg het zyn immers dez< die de lyn van het 1 delykheid op een bei telkens verbreken of Wie in het leven m< zekerheid en het k het grootst denkbare 19, - Dit nu was eerie voorhuis, half bil spreekkamer, met zicht op den bloen kelende pad aan men den sierlijken Het grasperk met de eene zijde van de vijSiooge vensti De ontwerper had zijn huis aan alle naiam uitzicht zou! keukfen was een k seiwerk, en zag ui plein, waarop de breed© rij gebou stijl als het huis. De biljarttafel v van den overleden vrouw Standen' z< stentor ing hebben, g Als extra reclame voor ome Kinderafdeeling, brengen wy in Sportpakies (geheel gevoerd), voor den leeftijd van 5-13 jaar SPOTKOOPJES H.HOLLENKAMP&C2 ‘T 1144 59 MODEL 2503 t Voor zware figuren. Een extra sterk corset met elastieken blnnengordel (21 cM. breed). In fijne tem tint. Dit corset wordt aanbevolen door H. H. Doe KA •forenO«9V Slapeloosheid, Anaemie, Neurasthenie, Gebrek aan eetlust, Uitputting, Inzinking, Neerslachtigheid, Oververmoeidheid, Slechte spijsvertering, Energiegebrek, worden snel en afdoende over wonnen door het middel dat hun beginletters noemen. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4, Den Haag Prijs 1 fl f2.—óflfll— 12 fl f21.— Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. MODEL B 20 Eenvoudig corsc' (sportniodel) van pi stol met breeden elastieken ceintuur een teer goed zit tend model vooi dames die sport beoefenen. Met 2pr iarret. en onbreek bare gepatenteerde ££4.75 TWILF1T COR! vorderen de door aan het uiste houding den zoozeer b elastischer gang MODEL SPORT Zeer prijswaardig Sport Corset van goede coutH met elastieken boven ceintuur. Voorzien van .Twilfit" Sm raalbaleinen. Een i onzer populaire nto dellen. In div. tinten S’e. 3.90 Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR A Co., Westzaan i THALIA THEATER Vanaf VRIJDAG 18 tot en met WOENSDAG 23 Juni vertoonen wij een schitterend hoofdnummer n.l. het wereldberoemde U.F.A. meesterwerk met in de hoofdrollen de bekende artisten EMIL JANNINGS EN LIA DE PUTTI Variété speelt zich af in het artiatenleven. Variété ia de geschiedenis van een troep acrobaten- Variété ia geweldig sensationeel. Var jé te is diep ontroerend door meesterlijk spel. Variété is iets bijzonders. Een film die U moet gaan zien. ALS EXTRA ATTRACTIE OP HET TOONEEL De Heer en Mevrouw J. H. SPEENHOFF, Dichter-Zangers, Verder KOMISCH-BIJPROGRAMMA. Deze week vervallen de passepartouts. Donderdag gesloten Deskundige behandeling van alle belastingzaken Aangifte Reclame .Mod. GOUDA Accountants. WRAP ROUND' Model 343 Bijzonder elegant model van sterke roue cou til en met prima elastieken zij /I.Zfi'Ven rugpanden zondei vete, met eenigc alui M ting van voren J 2 paar jarre r

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3