n Het Valutahuis GEOPEND Vollen en gestikte Dekens, C. A. B. Bantzinger. X Ij A. G. COSIJN 1 mH, ScMtr - F. W. MITZSTMiï 22. Benauwd Abdijsiroop J. F. FLII - Wijktrat 1 1. LOK 1J. t n Eli! Wij staan aan de ÖL GOlDSdll ADVERTEERT IN DIT BLAD. NÏEIT G. DE RAADT •oorheen GEBR. DE RAADT, WESTHAVËN 42. GOUDA. Ontvangen DrifisM Jrt Gnm lm". DE (.OIDSEIIE FBU1TBANBÏ Firma Wad. A. Rietveld. KOOPT I nu Uw CllES «n 0 VE R80 HOEN EN E. BOUT’s Schoenmagazijn 1 Abonneert U op dit Rotterdam Gouda Dejroolsle keuze De laagste prijzee Kleiweg 63 Nette Schoenreparatie fa. J. D. BOOTBUK, HOOGSTRAAT 14 Sigaren, Sigaretten en Tabak Anttilvor 2817 1» Geneest Winterhanden in één nacht' Fa. S. H. van Loon „De Goudsche Gaper” 1631 tbnsu E Elke kooper ontvangt vandaag een verrassing. *WI Brandverzekering op Beurs en j 1 Maatschappij-polis. uw HEDEN pftshsgia^ f 6.00. r f 3 3 o cr S tot stikkens toe Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnen! Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akkers P. J. REVET ZONEN' I Scheren en Haarsnijden. Jac. de Weger, Anijssuiker Slempsuiker Pédicure Voetbehandeling FEUH ÜÜÜK GOLT z Een wel M k’óm.’rt 'üit i Miss E. GOUDA Motorbootdienst Gouda-Oudewater-Utrecht Anton Coops' rewze uA. Weedinq Homoeopatische „DE GOUDSCHE GAPER" F. C. VAN DER HORST VAKSCHOOL /Tl< 7-1' Dit blad ve 2834 210 RIDDER VAN CATSWEG 18 I f hf#i‘ -J 2825-100 TELEF MS <•1.50 f ZW U.K Overal per koter lijn Voordtellftr De groote Bacon» TEL 317 GOUDA 7 I nf 2 024 86 Het vertrouwen h zelfs de ergste lengt eeh zeker respect te die 't hem schenkt. BERGAMBj NIEUWERI NIEUWE ZENDINGEN zoowel in EEN- als in TWEE PERSOONS MATEN. Prijzen in 150 X 200 c.M. vanaf M AANBEVELEND, "(KORT HAARLEM.) en tevens O /-aÏa prijswaardig hevig aan verdere bi By afwezigheid v eenkomst zullen de district naleving van premier garandeert Naar verluidt zbv gen of zij een wets waarbij een nationaa worden ingesteld, i in de districten kun pen. Zulk $en scheid mijnwerkers verlanj borgen geven, doch tie zou .er haar macl fou de politieke doo Herbert, Smit en C eigenaars geen beizv vaststellen Van een gen uniformiteit in sten. Zij rijn bereid <le mijnwerkers te v looneonflieten arbitr districten, onder pr< digen voorzitter, ral nationale looncomtaiii staan. Zij zouden ze' boeken weigeren om deel te der inkomsten worden bestemd en 1 bij Asthma, Bronchitis en Hoest. De regeeringsi fie onderhandeïin de mjj'nwerketrsleidf ben nog niet tot ee middag half $rie hervat. Zaterdagavond h( mijneigenaarsassoci kersfederatie de vo< die zij heeft samen dé besprekingen me beide lichamen. De: naar de meening ck vormen van een bijl De mijnwerkers h vaard van districts! nen en uren, in ov< tionale principes, e daarom de volgend vastgesteld, die in zouden moeten won Een minimuml ooi de overeenkomst vi beteekenen een ver! vergeleken met de i die in Mei j.L door gezegd. Verdeeling der steenkool tusschen winst, in de voor v varieerende verhoud 15. Handhavini thode voor t brengst Handhaving van d onderhoud vöot de hoEstpastilles DROP IN SOORTEN LEVERTRAAN HAARLEMMEROLIE THERMÖGENEWATTEN SLOANS LINIMENT PU ROL. Gouda Oosthaven 66' KLEIWEG 91 - TEL 317 - GOUDA NIEUWE ZENDING HANDWERKEN, BEGONNEN KLEEDJES, KRUISRAADSELARM®. BEZOEKT U de Salon voor van N. MARKT 17 GOUDA I |binders| OVERHEMDEN j PULL QVERS BABYARTIKELEN KINDÉR-MANTELTJES. abonnembi per kwartaal Franco per post Abonnementei by onze agentes Onze bureaux Redactie Talef. tig van de vasti zeer Groote assortimenten Mantels en Japonnen, speciaal in het fijnere en middengenre ook voor zeer corpulente Dames. Bontmantels, Wollen Vesten. Kinder mantels, Dameshoeden. Bontvellen. Systeem Dr. SCHOLL’S LANGE T1ENDEWEG 27 Blauwe druiven JWFELPEREN TAFELAPPELEN «t.NAASAPPELEN CITROENEN eiKen gebruik’teïëcrën. Voor LeérHngen, die pas- ben: onderricht in Ondergoed enz. Zich aan te melden aan de achod: Gouwe 127. o D e dames VAN HeIJZELeNDOORN. 135 Töt het oogenbli (er haar die tijdin steunende, had z ”»t de, gwtedite tijdstip afwachtta TOMWj zou zijn, 0 jk zou kannen. w zij afgozon, K®ir‘e<rs door, en 'kttanuer en <r«i ■MA dat reeds een ja«r zijn kinderlijk, zag zoo bleek lumenier dad <ht«* um fan oe- die zich onmic '■rik»'k«SÏS Vertrekuur: Maendaflavond 1 uur Woensdagmiddag 2 uur Dtudertagmidiaj 12 uur De Ondernemer: FIRhfA WED. K. A. VAN DEN HEUVEL oi7 90 LigpInaUi ROUWE bij da Croanondaal Tal. 437 Goederen worden dagelijks aangenomen GOUWE 184. IN ASSURANTIËN a‘S TÉ LEF. No. 81 U waarborgt U zelve voor drooge voeten. 2736 30 E. ÈOUT, Nieuwehaven 306- „BtEÏ CONCERTBUREAU” NJK VOORBURGWAL itt T'OA* DONDERDAG 11 NOVEMBER, 8 uur, SOCIËTEIT „ONS GENOEGEN”, EEMBTE ABONNEMENTN-CONOENT u. I D J.' i: tA. TL UWirin éli Plinamnd. Vlcforlne v. d. Werf, Maarten Dijk Oud-Ital. aria's, Schdbert, Chopin,Wolff enz. Abonnementen J 5.en 4.(5 avohden). Losse kaarten 1.50 dag. bij Boekh. VAN BUiRK, Kleiweg 39 en des avonds aan de kas. 282! ft» DROGIST - WIJDSTIMAT S «IS U K' Filialen te UTRECHT, HILVERSUM en AMERSFOORT. Het goedkoopste en meest gesorteerde adres voor Mei 9818 16 Geneesmiddelen Dr. WILLMAR SCHWABE. Fa. S. H. VAN LOON MARKT 6 GOUDJ. LOODGIETERIJ, ZINKWERpRu’ MASTIEKBEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet ilim in prijs, doch ook in kwaUteit Puparutraat 104. MARKT 6 GOUDA WERKPLAATS: AALTJE BAKSTEEG. OP VERZOEK WORDT AAN HUIS GEVRAAGD. NIK UWE HAVUM M- GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het maken van alle soorten nn—-m MEUBELEN t-— TEGEN SCHERP CONCURR,EERENDE PRIJZEN. heeft in voorraad TOMATEN BANANEN DOOSJES TUNISDADELS NIEUWE VIJGEN ANNANAS in bbk D1VÉRSE SOORTEN NOTEN ÖUSGROENTEN (merk Sleutel» tegen scherp cctnigurreerctide prijzen.. Aangesloten bij de Vereeniging voor Modevakscholen te 'a-Gravenhage. Opleiding tot Costumièro, Coupeuse en Leerares. Ook gelegenheid voor r t±1- a- iT c^riimran Rin nus je school verlaten heb ben; onderricht in Ondergoed enz. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5