THT SONORA RADIO Groote Sorteering ST.NICOLAAS-CADEAÜX HET Ouil-Hollandssh taipitr Winter-Mantels j Hoeden RADIO TUKKER - GffUÖ'A FRUITHANDEL Goed gevulde Boterletters f 1.50 per pond Spritsletters f 1.25 per pond. D0M1N1ALE ANTHRAC1ET Fa. Schmidt-Boelsums - H. Breedveld - Hoogstr. 13. GOlHStiiF Onovertroffen St. Nicolaas-Cadeau ST. NICOLAAS. NIEUWS «41 Ruime keuze St. Hicolaas-Cadeaux. I Voor Eips’ Brandkasten en Slotenfabriek Banket- en Boterletters f 1.30 per pond. J. VAN DER BEEK, Banketbakker. Doozen gevuld met Bonbons en Marsepain GEBR. KAMPHUIZEN. Thee- met Ontbijtserviezen, Eetserviezen Gero Zilver, Gero Alpacca, alsmede een - groote sorteering Luxe-artikelen - J. A.VERHOEFF, U. C. WERNING, M“rkt ->641 D. BENSCHOP Winterjassen in MOOIE DESSINS <m PASVORM i een SOLIED J. VLAG KUIPERSTRAAT 41—43. ST. 1UC0LAAS-CADEAUX Een Nuttig en Bractisch Rotterdam M. IB3I0 ST. NOCILAAS 9 Dit blad versch FEUILLE Kleiweg 80 - GOUDA - BERGAMBACB meuwerker «Joh. Desslng Co. Kantoor: OOST.HAVEN 24 GOUDA. DOOR GOUD V SchildeTkisten Waterverfdoozen Sint Nicolaasgeschenk Dames- en Heerenkapper J. KEIJ, Gediplomeerd Kapper Aparte Salons voor Dames en Heeren 12.30.0 IS DE AGENTP. ROND Pz„ GOUDA Prima van kwaliteit Billijk in prijs [sb] Keizerstraat |së] Enorme sorteering Pelterijen, vt. nocilaas xzz.t: |Tn4A! I ||Y mooie Foto met of zonder lijst rülO Wa»ohm«chln«» en Wrlngmechlnee BRINKMAN vraag* - of er een nuttiger geschenk denkbaar is, dan een Electrische of gewone wasch- of wringmachine voor huishoudelijk gebruik. Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar alle plaatsen. Transport van Piano’s, Orgels, Brandkasten, enz. enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. jr laat aana Uwe kausa Zie di Etalage ZI» da Etalaga 145.^.z.v. e.z.v. 3035-165 Daarom doet hü renschte maat. Vraagt Gouda 3043-40 B096 50 TELEF 313 3047 60 L en nummer BLAUWE DRUIVEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BUSGROENTEN (merk Sleutels) teg GOEDE ADRES: 6 Alleenverkoop voor Gouda oorraad TOMATEN BANANEN DOOSJES TUNISDADELS NIEUWE VIJGEN ANNANAS in blik DIVERSE SOORTEN NOTEN en scherp cancurreeronde pry zee. STEENHOUWERIJ A4IIOODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORSTEENMANTELS GRAFWFRKEN. ACHTER DE KERK - QOUDA. Een veel bewog< Boman uit het van - Mias E. BR A Firma Wed. A. Rietveld. DUBBELE BUURT 8 - GOUDA Lu» flac.nt Od.ur, Eau de Cologne an Lotlnna. fijne Zeepan, enz. enz. De goede Sint Hij weet wel, welke cadeautjes het meest geliefd zijn. abonnemfntspi per kwartaal 2.90, j Franco per post per 1 Abonnementen word bij onze agenten en 1< Onze bureaux zijn Redactie Telef. 83. P< v. d. BEEK’s alom bekende heerlijke ZALMSTAARTEN HARTEN HOEFIJZERS zeer fijn gedecoreerde Beleefd aanbevelend, GROENENDAAL 15 Telefooi 760 SPOORSTRAAT X Groote sorteering Let op tiet Julate nummer 13 - Gouda. BOTERLETTES SPRITSLETTERS CHOCOLADELETTERS BORSTPLAAT en SUIKERGOED MARSEPAIN en FIJNE BONBON DOOZEN. HOOGSTRAAT 23 TELEFOON 129. Boekhandel J. DE VEN WIJD8TRAAT 4 Telefoon 375 DOOZEN ,a in 3 kleuren fl.95 vindt U bjj AANLEG GAS- EN WATERLEIDING Lood- en Ziril^erker Mastiekdak bedekking a8°’ ,a mj weet wei> weiKe cadeautjes net meest genera zyn. zijn inkoopen altijd „IS DEK GOUDEN BRIL” waar hij alle onderstaande artikelen het best en het goedkoopst kan bekomen. REGULATEURS, WEKKERS, HORLOGES in goud, zilver en nikkel, zoo wel voor de zak als op de pols. De nieuwste soorten DOUBLé KETTINGEN. Groote keuze FANTASIE WEKKERTJES, BAROMETERS, en verder BRILLEN, PINCE-NEZ, SO-EASY’s. ENORME SORTEERING ETUI’s hiervoor, in elke gewi mijn SCHILDPAD-ETUI’s een zeer welkom cadeau. t A. C. TUIJTHOF, Lange Tiendeweg 19, HORLOGER -OPTICIEN. LEVERANCIER VAN ALLË ZIEKENFONDSEN. Vraagt offerte. - 2717 10 •.'WWWK# 3055 C C KROM. Markt Gouda 28 WOLLEN VESTEN HANDSCHOENEN KOUSEN. Luxe verpakking^IAKDOEKJES. EAU DE COLOGNE en ZEEP. ipgjr3 Onze etalage is een kijkje overwaard. Het gesoh Werkhervatt De Schotsche mijn heeft de voorwaarden dei finitief goedgekeurd en instructie gegeven heden hogelijk is het werk te Jn Northumberland hel kers met groote meerder besloten de voorgesteld* vaarden. Er is instructie terstond te hervatten. De vertegenwoordigers ties in Derbyshire hebben dat een overeenkomst bet tal worden gesloten op c don als in Nottinghamsl shire, North Staffordshir tullen de onderhandel ingi den, terwijl de arbeiders oen zijn teruggekeerd. Men mag verwachten, tric'.sonderhandelingen ze tullen hebben Maandag 1 resultaat te komen in Durham wordt een stemn trert d® voorwaarden, d: gen ,door de omstandigh te moeten aanbevelen. Ii len de mijnwerkers st kwestie, of aan de execu heid zal wordenrfegeven, oen overeenkoms* te sluit Er zijn tot dusver geen gevoerd in Leicestershire, en Kent, maar in Leices alle mijnwerkers reeds wt en Jn de drie kleinere di Zld> Mg enkela ling. Men kan 'zeggen, i districten, die samen de h< aantal der mijnwerkersfe* het conflict geëindigd if Durham en Zuid-Wales week reeds meer dan 100 arbeid. Het is niet onmo. BUITENLANDSCl DUITSCHL. Een ernstig inciden In Wilmersdorff nabij gisteren bij een betooging tie Reichsbanner een ems gedaan. Tijdens e^en t voorzitter van dei> Rijks van het balkon vkn een I do menigte gelost, die e Reichsbanner rakelings ging. Voordat de politie 1 'de menigte had gebaand, de Reichsbanner hun fiets worpen en de tram tot sl het balkon, vanwaar gesi een aantal Hakenkreuzler oer hen bevond zich een opdringende menigte met tegenhouden. De beambte De wortels onzer dar der planten: diep verba pe\d^ dooreengestrenge Een ELEC. WASCHMACHINE kant eq klaar zoo om op de lichtleiding aangesloterf te worden. Franco huis in prijzen van 100.—, f 125. Gctwone waschmachine 31.50, 45/—, 47.50. Wringmachines me* en zonder kogellagers van 10.tot 20.50 met jaren schriftelijke garantie. Vaste prijzen. Het is aardig onze Elec, waschmachines van af de straat in werking te zien; dus geen koopdwang. Oudst en vertrouwdst adres: Brinkman Zoon Goudscheweg 70. Tel. 5811, v.h. Spiegelnisserkade 47, ROTTERDAM. 153 - ..Hij is beiden e bloedverwant, en gede* onderhoud betreft, van Wat is gewoonlijk uw ■vesting en geneeskund olies daaronder begrep „Met het gebruik va vroeg mijnheer Ledlan ”S?ud't 8U da11 een -Mijn vrouw heeft e rion zij wel ‘eens afsta p>ruik der patiënten, wi flp zulk eene uitspanni Dat is natuurlijk een bedraagt dertig poi ^htóveaüag, bew, fWumdelii wi "’“"-broer alle ffeoa "Wro had. Woea n» BeWdaanberetend, L N POLDERVAART. LANOE TIENDEWEO 27 -V- i^e e f t in i 3

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5