Mevrouw Reizigerin de Aardewerk Blanche TITO /CHIPA Dc DANIELLE DARRIEUX en CHARLES VANEL nieuw ^ERG AMBAC NIEUWERKE .Essolube Ir MOTOR OIL Stop bij het Esso teeken HEEL ÜEDERLAHD H\ OPGEVOERDE KMIITEIT BENZINE Thalia theater In REUNIE MISBRUIK VAN VERTROUWEN I „DE MODELWASSCHERIJ’ 1 Goudi Errol Flynn De Goudsche Fruithande bin oo' Geheel in kleuren Dit blad verse! EEN VOOR 1 Laat U eens een proefwasch behandelen bij: Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 7 DAGEN de film welke door ieder gezien geprezen wordt...! is DE ZWARTE KAMER Firma Wed. A. RIETVELD, LANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 3311 WAT BETEEKE NT €SSO No, 19937 De Wildzang, met Deanna Durbin DRACULA’s DOCHTER N V. Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT in: VRIJDAG PROPAGANDA-AVOND 24, 40, 60 Ct. t GRAAF FLORISWEG 113—115 - GOUDA - Telefooft 2084 vc kwaliteit waarborgt voor een serie DE SPAARZEGELKAS „MAATSCHAPPIJ DE EENDRACHT" VLIEGTOCHT! NIET D Plaatskaarten ook één dag vooruit verkrijgbaar. 7 DAGEN in REUNIE. GOUDA H l., mo TOMATEN GRAPE FRUIT DOFFE KASTANJES NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS VRUCHTEN IN BUK EN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN Vanaf Vrijdag t/m Donderdag VANAF VRIJDAG 20 JANUARI T.M. WOENSDAG 25 JANUARI HET MEESTERWERK DER FRANSE FILMKUNST Zondagochtend 22 Jan. om 10 uur 30 BORIS KARLOFF in de spannende en sensationele film: Entrée-prijzen: 25 - 40 - 55 ct. LA W( kS’ van dit product en de kenmerkende doorslaand bewijs voor de buiten* ZONDAGOCHTEND (22 Jan.) 10.30 uur WARNER OLAND afcE „CHARLIE CHAN IN SHANGHAI” - Entrée 25, 30 en 40 cent. WOENSDAG 2 UUR MATINEE iedere leeftijd met JOE E. BROWN als HARDLOOPER. BLAUWE DRUIVEN TAFELAPPELEN TAFELPEREN SINAASAPPELEN MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN. BLIK GROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende pHW GEVP.AAGD een aie geglazuurd Kunstaardeweiik kan medenemen. Brieven onder no. 205 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. EEN ONTROEREND EN MENSELIJK GEGE VEN OP MEESTERLIJKE WIJZE VERTOLKT - Haar eerste pleidooi gold een •misdrijf waaraan zij zichzelf had schuldig gemaakt In ons mooi Bij-programma is altijd iets bijzonders Toegang boven 18 jaar Gratis fietsenstalling Aanvang 8 uur 15 Zondags vanaf 3 uur doorlopend rentevergoeding aan hiyrr spaarders en levert bemiddeling bij de aan schaffing van huishoudelijke goweren. Wie nog niet tot haar cliënten behoort, geve zijn adres op. ViVere/ Gouda in gehuld. Vanaf het station via den Ceintuurb Zoodra Hlllegersbei waar van verschil: licht uitstraalde, k een volkomen donk' ondoenlijk, ondani kendheid met den len wanneer Capell Moordrecht werden bij de Gouwe-brug dat we dicht bij C station Gouda was temls gehuld. Het v donker dat het wel moet hebben gekoi Esso is voor alles het symbool van dc hoogste kwaliteit. DAAROM IS Esso de brandstof, die meer kilometers voor minder kosten geeft Esso het teeken, dat U een uitzonderlijk goed product garandeert; Esso het woord, dat een eerste kwaliteit waarborgt voor een serie automobiel- en motorrijwiel-producten, die over de gehcele wereld als zoodanig erkend worden. AMSTERDAM stauhoudehskade 6 ROTTERDAM BERGWEG ARNHEM UT HECHTSCHEST». 31 Het it nu de tijd om de motorolie te ververschen. 7 Vul bei carter met 20 W De wintenlie uit de serie Esso-produtten. STANDARD AMBRIKAANSCHE PETROIEUM COMPAGNIE N.V. GEBOUW PETROLEA 'S GRAVENHAGI Toen op 1 Juni de opgevoerde kwaliteit der Standard benzine werd ingevoerd over geheel Nederland, wisten wij, dar deze kwa liteit aan alle eischen der moderne automobiel- en motorrijwiel- techniek moest voldoen. De enthousiaste ontvangst voorkeur hiervoor waren een gewone kwaliteiten. Inderdaad, ieder automobilist en motorrijder in Nederland kan thans de voordeelen genieten van een brandstof van hooge klasse: meer kracht, betere kwaliteiten en dös bezuiniging. Daarom hebben wij besloten, deze brandstof Esso te noemen. VRIJDAGAVOND POPULAIRE PRIJZEN: 25-40-60 ct. A.S. VRIJDAG KOMT DE LANGVERWACHTE FILM: Vervolgt deze week de reeks niet te evenaren SUCCES PROGRAMMA’S Als eerste hoofdfilm: HET TOPPUNT VAN MYSTERIJ i ET was een myj Al we gisterenavoi T land hebben gemaakt Met een extra mi K Commissaris der Kon f land Jhr. Mr. Dr. H. P talrijke autoriteiten west, defensie, luc) E spoorwegen, aigook de F held gesteld een indn trent net al oi niet sJ om geheel Zuid-Holli r duisternis te zetten. I Onder de aanwezig Jhr. Van. Karnebeek d K ïensïe, dr. J. J. C. vai g van Binnenlandsche Z E (die in Gouda insta) P. H. A. de Ridder, Bescherming van de I Luchtaanvallen, mr. E reur-generaal bij het 1 F: hof, mr. L. B. J. Vei p generaal bij het Hof, zen, secretaris-gener. i minister van Watersti deputeerde Staten vergezeld van den gril k Th. Sandberg, H Ch. I Pais, directeur van d( I dienst, kolonel H. H. r. F directeur van den Eta dienst, luit.-kol. V. E den commandant der F mr. T. G. Haitsma 1 directie der Spoorwei teur van het Vervoex mus Meyes, benevem autoriteiten van Luc Verkeer. 4BONNEMENTSPS bewrjtag por looper 1 Abonnementen word bjj onze agenten en lo< Onze bureaux z«n di latere 2746. Postreker Hunnen deze week in THALIA genieten Als tweede hoofdfilm: Een hoogst interessante, boeiende film, waarvan de roep reeds lang vooruit ging De wereld beroemde meesterzanger Blljdorp en de Berg, ben het bedorven. Nie die heel slecht warej I ook hier bijna huis a vlakken licht - maar - lantaarns met de 1 lampjes teekenen een de stad. Precies half negen, voor de verduisterin f- waarvan de aigeschen twee lichtspleet] es do< r oogenblik reeds don Haag uit in de richt I Residentie had een i f laat in het donker g( I duisternis, in de spoo I lantaarns nog, toen seerde. Bulten de hu; donkerte zwaar in ei den trein, waar slee i lichtflitsen nu en dai om den gedienstige s heid te geven de ga veeren, waarvoor in eenige virtuositeit no j lijk de contouren van te nemen. De groote van Delft ontsnap ter aandacht. Het station J* ook van de stad was i Schiedam was dat nii I kwamen bij tal van E schijnsels door, die aa - r wijzingen zouden kim I buitenwijken van Rc W vrij veel licht wat door deze wijken goed landen moeten mooi-wlt zijn èn gezond. Zorg dat U witte en gezonde tanden hebt door ’s morgens en 's avonds Chlorodont te gebrui ken, de bekende kwaliteits-tandpasta. De prijzen zijn nu verlaagd: 25 ct. per tube, groote tube 45ct. 31/4 ’/o PANDBRIEVEN 101 3-3'/i PANDBRIEVEN 99% De Directie Mr. A. J. S. VAN LIER. Mr. P. R. HOORWEG en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3