DE KWARTJES RUBRIEK goudsche courant KERKAVOND Zaterdag 11 Maart 1939 Tweede blad fa. D. G. v. Vreumingen DEZER DAGEN „WESTMINSTER- RADIO", STOFZUIGERSSTOFZUIGERS 1 G. A. BELONJE, Lange Tiendeweg 96, Telefoon 2235. in de St. Janskerk te Gouda op Donderdag 16 Maart '39 's avonds om 8.15 uur. Ds. F. W. G. VERHEUL, Ds. J. Th. MEYER, K I duvtg io-i6^)0 ELKEN ZATERDAG KWARTJES-RUBRIEK 6.- 7. Ds. Grisnigt Kleermakers- Halfwas ENGELS. Muziekschool DE BEUN, i Brieven uit de Hofstad. Verdrijf die Beklemming vekst&ikhs Hoe patriotsgezinde Staten comedie speelden met een ter dood veroordeelde. DE STRIJD' IN ZUID-OOST-AZIE. Gegarandeerd NICOTINE VRIJE SIGAREN vanaf heden in ruime sortering weer voorradig èn van prima kwaliteit bij TEL. 3217 WIJDSTRAAT 20 Prijzen van 3, 4, 5, 6, 8 en 10 ct. Enig adres! herdachten we hoe de radio telefonie 20 iaar geleden „ge boren" werd. De eerste zend- lamp en de muziekdoos, die laarbij gebruikt werden staan ter bezichtiging in de uitstalling van WIJDSTRAAT 22, ALHIER. Zie ook het artikel van den heer J. de Raadt onder stads nieuws in dit blad. Vraajrt VRIJBLIJVEND demonstratie uit één van onderstaande merken. De GROOTSTE SORTEERING hebben wij hierin, o.a PROGRES STOFZUIGERS vanaf BELONJE STOFZUIGERS "CJ PROTOS STOFZUIGERS "J8* RUBLI STOFZUIGERS »3»-— RITSEMA STOFZUIGERS ERRES STOFZUIGERS ft ELECTRO BEZEM STOFZUIGERS 56.5Ü WALDORP, HOOVER, VOLTA, ELECTRO-LUX en andere merken reeds van 19.23.30jenz. Wij ruilen Uw oude stofzuiger in. Ook in huur vanaf 50 cent per week, na 1 jaar Uw eigendom. ZIE ONZE SPECIALE STOFZUIGER-ETALAGE. Reparatie werkplaats voor alle merkei^tofzuigers. ASPHALT VLECHTWERK SPREKERS zijn: Ned. Herv. Pred. te Gouda j en Pred.-Dir. Martha-Stichting. Het bekende MEISJESKOOR der Martha-Stichting geeft prachtige nummers. Houdt den Donderdagavond vrij en komt allen naar de St. Janskerk. TOEGANG en PLAATSEN zijn VRIJ Haarden en Haardkachels vakkundig schoonmaken of repareeren bij TUIN SP ADEN TUINHARKEN ZOEKT U een passende LIJST om Uw plaat of foto? Laat one U dan eens vakkundig; voorlichten. Reparation aan lijsten en meubelen. KUNSTHANDEL TH. DE WAAL, L. Noodgodstraat 3 - Tel 3529. He«pll|k hat is bl|na LantSjt Komt U nu eens onze etalages voor gordijnen bezichtigen. per El Etamines vanaf 0.12 Marquisettes 0.12 m.rand 0.22 Moderne filets 0.18 bindfaden 0.29 Baanstores, 145 hoog 0.98 Voor OVERGORDIJNEN Weefstoffen 120 br. v.af 0.32 Velvetine 112 br. 0.76 Velours 120 br. 0.80 Cretonne 120 br. 0.32 MOOlË~GORDIJNEN maken Uw huis gezellig en behoeven rfu niet duur te üs. I l»|*l plaatsen wfl in de kleine advertenties tegen een tarief van 1—8 smalle tekst regels 0.25, elke regel meer 10 cent bjj vooruitbetaling. Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 ct. verhooging. Inzending dezer advertenties tot Vrijdagmiddag 12 uur. Brieven-kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 96 uur, Zaterdags van 91 nm*- Bloemzaad voor Uw tuin. fa. G. L. Net R.K. meisje, 18 j. zoekt dito Vriendin in bezit v. fiets. Br. no. 2092 bur. v. d. blad. Juffr. b. z. a. als Baker, gen. lichte huish. op zich te nemen. Br. no. 2095 bur. v. d. blad. Werkm. wedn. 30 j- m. 1 kind zoekt Huishoudster liefst van buiten. Br. no. 2096 bur. blad Burgerjuffr., N.H. b. z. a. als Huish. bjj bej. H. of kl. gez. (xaarne pers. te spreken a>. Maandag: Crabethstraat 21 Flinke Jongen gevraagd voor loop- en magazijnwerk. Vonk, Kleiweg 27. Flitnk Dagmeisje gevr. bov. 16 j. netjes en zelfst. k. werk Aanm. Zaterdag.av. 8-9 uur. Mevr. Leuw, Burgvlietkade 60. Een ,T'~£vngevraagd, ieeïtüd 14 jaar. Peperstraat 116. Smul en geniet van onze fijne patat a friet Van Zoomerens Eethuis, De Stoofsteeg-Automatiek. Kapster of aankomende Kapster gevraagd. B. M. pingel 127. Half of eind April te huur gevraagd. Br. no. 2140 bur. v. d. blad... Wie helpt arm gez. aan klee- ren of fornuis v. kl. vergoeding. Br. no. 2139 bur. v. d. blad Boekbinderij D. v. Leeuwen Turfs«ngel 23 SMAAKVOL BINDWERK. Het voordeeligst adres voor Behang- en Schilderwerk is G. HEIKEMA Vlamintfstr. Te koop gevraagd een goo i onderhouden Wandelwagentje. Br. no. 2141 bur. v. d, blad. Flinke I)ag-Dienstbode gevraagd. Fluw. Singel 36. Gevraagd net Dagmeisje, leeftijd ongeveer 18 jaar. Daems, Zeugestraat 64. Meisjes gevraagd, hoogstens 16 jaar voor de mangel-afdoe- ling. Stoomwasscherjj De Groote Zwaan, Bleel^rssingel 65-73 Jongen gevraagd 14-16 jaar. Metaalwarenfabriek Fa. Gebr Melkert, Gr. v. B' /./straat 24a. Tci^t."gevr. flink Dagmeisje. Aanm. Zaterdag van 7%— 8H, Markt 54B. Flinke Dienstbode gevr. we gens huwelijk der tegenw. J. Hombrink, Markt 65. B.z.a. net Buitenmeisje, 25 j. als werkster. A. v. d. Zijden, Noordeinde 54, Waddinxveen. GevraagdDienstmeisje voor halve dagen. Goejanverwelledijk 41. Net Meisje gevraagd, van goede get. voorz. Wolbaai, Hoogstraat 22. Jongens gevraagd, Nobelstraat 7a. Zaterdagmiddag niet. B. z. a. Gedipl. Costumióre voor het maken van Japonnen en Mar.tels. v. d. Palmstr. 61 Gevraagd een Dienstbode, eenvoudig kunnende koken en netjes werken. Aanm. na 7 uur van Itersonlaan 15. Gevraagd nette Kostganger, C. v. Veen, Woudstraat 19. Jongen gevraagd voor loop- en bakkerijwerk, dir. Fa. Vos- van Dijk. K Groenendaal 18. B. z. a. een Wer'-ster voor de schoonmaak 2 3 d. p. w Br. no. 2137 bur. d.,blad. Kellner gevr. beslist fl. nette versch. Ook z. vakk. komt In aanm. Café ,4e Beurs", Markt Kachel te koop. Boelekade 134. Op gemakk. betaling Dames-. Heeren- en Kinderkleeding. Erasmusstr. 11 na 6 uur Te koop een praohtige ge heel complete en goed loopende Friesche Staartklok. Te bevr. Korte Raam 227. Te koop eenige Meisjes- en Jongensfietsen, Te bevr. Groenendaal 85. Een gpedkoop Fornuis te koop. Jobstraat No. 5, Gouda. Een Motor 2,2 P.K. te koop. Verhoeff, Hoogstraat 23. Net persoon zoekt net Kosthuis, geen beroeps Br. no. 2091 bur. v. d. blad. Net Kosthuis aangeb. Geen beroeps. Met huisel. verkeer Br. no. 2100 bur. v. d. bUd. Huis te huur, Walvisstraat, t.o. Ruisthuis, 5.85 per week. Adres: Wijdstraat 8. Te huur: Groot ruim Bovenhuis, groote voorkamer, drie kleine kamertjes, keuken en boven gr. zolder, geschikt voor werk- of bergplaats. Pry's 4.75. Te bevr. Peperstraat 48. Gesloten Bakfiets in huur koop of te huur gevraagd. Br. no. 2094 bur. v. d. blad. Tolt 1 April vrij wonen. Pracht huis, modern inge richt, te huur met tuin. Te zien Huygensstr. 55. Te bevr. Burg. Martenssbraat 4. Gevraagd een Jongen boven de 18 j. en Jongen tuss. 14-16 jaar. Boelekade 34. Kunnen 2 nette Kostgangers gepl. worden, of heer of dame, P.G. met of 7onder pjem. kamer. Br. no. 2138 bur v. d. bind EMTAX verhuurt keurige Chevrolets, lage prijzen, met en zonder chauffeur. Telef. 2500. Zeugestraat 4. Te huur Huis, Gr. v. Blols- straat 4.50 met gemeentelijk bewy's van zuiverheid. Te bevr. Fluw. Singel 64. Te huur een Bovenhuis voor echtpaar of dame-alleen. k Mooi uitzicht. Te bevr. Zwarteweg 24. Te huur Houtmansplantsoen 4. «as, water, elaefe. f È4M fw. Een prima Haardkachel. Jac. Straver, Weth. Vente- weg. Tel. 2093. VISCHWATER ds Reeuwyksche Plassen, Nieuwenbroek en Kal verbroek voor 1939 te verpachten. Te bevragen bij J. Hulleman Kleiweg 20, Gouda. 2-pers Kano te koop gevr. Br. met prijsopg. no. 2093 bur. v. d. blad. Te koop een prachtige Fr. Staartklok geh. compl. en in prima staat. Willens 85. Voor een goede Zeem of Spons naar G. HEIKEMA Vlamiaigstr Nieuw gebouwd Woonhuis te koop. Ie hypotheek en des noods 2e hyp. aanwezig voor solide personen. Br. no. 2098 bur. v. d. blad Motorjekker te koop. Aan hetzelfde adres een Leder Mo- torjas (d^pies) te koop gevr. Br. no. 2099 bur. v. d. blad. Ter overname een groot zinken Bad met afvoer. Adres: B. M. Singel 119. Te koop: 2 bakfietsen, l open laadbak, 1 bakkersbak, 1 da mesfiets, 1 heerenfiets, 1 jon gensfiets. Speksnijder, Gouwe 8. Heeft U wat op te ruimen? Uw adres Sneksnijder, Gouwe 8 Radio. 2 prima Philips toe stellen voor spotprijs, Vt jaar gar. Weth. Venteweg H 85. Te koop: 1 H.rijwiel m. lamn 7.50, 1 D.rij wiel 5. Vossiusstraat 56. Met VERF van PIET maakt U Schilderwerk als de vakman. Uit 't bad naar Joh. Graafland, Kapper, Tabak, Sigaren en Sigaretten. Badmutsen, de la Reylaan 12 1 min. v.a. Spaardersbad. Schoonmaaktijd. Haalt Uw kastranden, kastrollen bij Jongeneel, Groenendaal 89. Voor Mantels en Mantel- costuums naar Maat H. DE VftS le Kade 53. Het adres voor eigengemaakte Meubelen en reparatie is .O. v. Onselan, IJssellaan 13. Nieuwehaven 109. Voor behang, verf en Schoonmaakartikelen naar G. HEIKEMA Vlamkigstr. Heeft U stof? Wy maken l'w costuum mod. en goedk. Cen trale Kleermakerij, Gouwe 130. Te koop een groene Papegaai Wiet kooi. Te bevragen: Graaf Florisweg 10. Te koop zeer snelle Panther '35 2% K.K. gen. te ruilen v. bel.vrij motor. B. Martenss. 26. Te koop gebr. Buny Race fiets en Tour Racefiets. D. M. v. Hoorn, Doelestsr. 12 Te koop gr. ronde mod. eiker Huishoudtafel, 9. Krugerlaan 131. Te koop z. g. a. n. Biberette Mantel, imitatie, 8 gulden. Snoijstraat 44. Te koop een Racefiets. Te bevr. Zaterdagmiddae 47, Maandag en Dinsdag avond. Raam 178a. Te koop tegen e. a. b. Damee z. mantel, m. 44-46 z.g.a.n. en kampeertent 4 A 5 pers. z.g.a.n Br. no. 2097 bur. v. d. blad Wegens overcompleet te koop Kinderkamerameublcment gr. witte waschcommodé met zwart marm. blad (als nieuw) van Itersonlaan 1. Mooi emaille Fornuis en Pathéfoon te koop. Tollenstraat 150. Radio defect? Lampen of onderdeelen noodig Geen goedkooper adres dan de Radio- dokter. Alles met garantie. W. Tombergstraat 89. Te koop goed onderhouden Heerenfiets. Pretoriaplein 45. 3 Damesrijwielen voor 7.50, om op te knappen. Kleiweg 101. Te koop IJswagen-Carrier m. toebeh. en kookketel m. recept. Middellandstraat 17. Te koop een Kinderwagen en Trekwagentje. Crabethstraat 14. Te koop: Bankschroef, lier en dekkleed 6 x 5% M. W. v. Eysden en Co., Telef. 3661, Paradijs 8. Aangeboden Bruin lederen jas en een paar hooge laarzen. Gravin Jacobastraat 37. Lesten aangeboden o.a. in Ned. Taal (n. sp.), Rekenen, beginFelen Frans, Orgel. Ook overdag. P. W. A. van Triet, Cronjéstraat 22, Gouda. Stopptfge in Kleeding, Gordij nen, Tapijten enz. Gouwe 130, 3e huis vanaf Groenendaal. Berliner bollen dief. vers 3 rt p. st. 6 A 1 kwartje. Bel. aa^b^v. A. v. d. Brand, Nieuwsteeg 2. Gabardine DAMESMANTELS Blauw, Bruin, Beige en vele andere tinten 12.75, 14.50, 15,16.75 MEISJES-MANTELS Wol gabardine, leuke modellen 740, 8. H. BLOM, Groenendaal 6 Gouda. Voor U gaat SCHOONMAKEN: Komt eerst kijijken In HET KLOMPENHUIS Westhaven 6. Bep den Edel, Spoorstraat 5 Ook Uw Kapper. Tim het hartje der Stad. Haarsnijden 20, Scheren 10 e Woensdag a.s., 's avonds zeven uur, Gebouw DaniSl van Harderwijk. Verhuisd van Heerenstr. 93 naar Kievitstr. 9/ Miep van Es, Costumière. Chr. Ger. Zendingscommissie. Ds. du Marchie van Voort huizen van Urk spreekt op Dinsdag 14 Maart a.s., des avonds om 8 uur in de Chr. Ger. Kerk aan de Gouwe. On derwerp: „Een heidin tot God bekeerd." Plaatsen vrif kwart voor acht. Ford V 8, 7-pers. als nieuw, 450, met taximeter 550. I Kleiweg 101. Wat ia „Vuva"? Wie het raadt krijgt monster. Kleiweg 101. BADEN la KZOND ADHU13 VóX roenendwd Kuipbaden r.. 26 ct Sproeibaden 16 ct Baddoek en zeep 6 ct. Dinsdagsavonds van 5I en Woensdags van 25 uur Sproeibaden A 10 CENT. Vraagt v. WEELDE'S Rook- en Pruimtabak. Steeds he' beete. Laat Uw Jaargangen en Tijdschriften inbinden bij J. A. Broer, Nieuwcl aven 126. Voor prima Pluimveevoeder! c> Vogelzaden L. A. de Waerdt, Wilhelminastraat 46. Bloedarmoede? Gebruik v» Vollenhoven's Stout. Agent: T. H. Snater8e, Doelestraat 8. Huis 4e huur met fl. schuur Nobelstraat 85, p. w. 2.76. Te bevr. Hoogstraat 22. gevraagd: T. C. REPARON, Ka straat 38, Tel. 3660. De AARDAPPELEN van den heer BRAAT zijn vanaf heden alleen Maandag, Woensdag en Vrijdags van 11 tot 2 uur aan het Pakhuis in de Geuzenstraat te Gouda verkrijgbaar alleen r de groenteboeren der stad en voor menschen buiten de stad- In het Idein, per half en heel, H.L., wordt aan burgers niet meer verkocht. Mooie goedkoope stoel m voor Uw Piashuisje, v. Beuzekom, Keizerstraat 72. Zuinige huismoeders! ^jjpmt kijken bij v. Beuzekom, loopers, kleeden, meubelen enz. en goedkoop. Mooi buffet, kinderledikant, salontafel enz. enz. v, Beuzekom, Keizerstraat 71. AUTORIJLES 1.50 per uur. EMTAX, Zeugestraat 4, Telef. 2500. Voor BEHANGSELPAPIER dit jaar spiaal lage prijzen. J. MANSCHOT, Naaiergtreat 9 Telef. 3762. Modern Maatwerk Nieuwe stoffen H. DE tOS le Kade 53. Heeren Mollièreg vanaf 2.5§. Ook op crisis-spaarbonnen. v. Maaren's Schoeithandal, Vifverstraat 10. Vaste Waachtafela, Bedes, Geysers, Jan Spee nog gosdko» per. Waleatrast 12, Tal 28* Wie neemt mijn aandeel „Spaardersbad Gouda'-' met flinke reductie over? Bel op Thalia-Garage: Telef. 2150. i je voordeeligst adres. C. M. gel 61. Schilt, p.a. Turfsin- Vaste Waschtafels enz. bij. M. Woerlee v.h. T. Verkaaik Naaierstraat - Tel. 3382. J. P. BOOT, Electr. Houtdraaierij Je adres voor alle mogelijke reparaties Groenendaal 67 Gouda. „De Tunnel" is het beste adres voor Tuinzaden, Kunstihest, Boonenstokken en Legpoters 8 ct. p. K.G. R.. van Catsweg b\j de Graaf Florisweg. Scharen. Messen slijpen 10 ct. Bart van Maaren, Middelantstraat 10. Prima 2de hands Dames- cn Heerenrijwielen. Bart van Maaren, Middelantstraat 10. Heeft U last van pijnl'jke voeten, eksteroogen, eelt of kalknngels? Het wordt pijnloos verwijderd door Zr. van As, Gouwe 18t, Tel. 8281. Uw adres voor vuren-, beu ken- en eikenhout. Jan Postmus, Raam 142. Uw costuum ontvlekken er model persen voor 1. G. Roelofs, Walestraat 2. A. J. WEMPBl Leraar M. O. Joubertstraat 142. Klppenvoeders. Gemengd graan. Speciaal ge zuiverd per pond 5 ct. per 19 pd. 48 ct. begmeel 5 ct. p. pd., 18 pd. 80 ct. Keizerstraat 1# Telef. 2769. E. J. Wtatfe». Marmotten extra geld. Konij nen, Kippen, Duiden te koop gevr. v. Vliét, Tollenstraat 56. MACHINALE BREMNRICHTING Graaf v. Bloisstraat 26. Gillet Motor met duo te koop. wegens aanschr auto; in p1-,l' 4e Kade 77. Niet op Zo»<i« Jongste Bediende gevraagd. Br. no. 2217 bur. d. blad Jongen gevraagd voor magazijnwerk. Boelekade 17. Te huur: Net geh. Woonhuis Ketelstraat, Bevr. Krugerlaan 31- Te koop gevraagd: een Mandoline. Br. no. 2220 bur. v. D1»° Is Uw loodgieter ook »1 Jan Spee, „de Loodgieter", Walestr^ Gevraagd: Bakkersle«rli»S PXJ», oud 14—16 jaar. Br no. 23 Boekh. J. de V.n, Wijdstraat 4. Flinke Loopjongen gevra 4.50 per week. Boekh. Ven, Wijdstraat 4. G J. RENOOIJ, Zeugestr. 42, levert alle Kleermakers, en Naaistersfournituren. WESTHAVEN 39. Gezell. ingr. Zaaltje aangeb voor verg., schaakclub o.a. Café „de Beurs", Markt. Heeft U reparatie aan tim merwerk of wilt U verbouwen? Dan is het betrouwbaarste en conéurreerendste adres: W. v. d. LAAK, Walvisstraat No. 1, Timmer, an Bouwbedrijf. Gevraagd: Een »<t om opgeleid te worden den winkel, genegen nw huishoudelijke bezigheden verrichten. Aanmelden Kleine Winst". Te koop een goed looi Auto, merk Dodge. J. van Laak, Walvisstraat 7. Te koop massief noten r beeïhouwde Salonkast en Canapé, in prima staat. Te^bevr^ W. de Wild, Hoog straat C 122, Haastrecht. Gevraagd een Roeiboo Je- Br. met prijsopgaaf tl bureau Markt 31, Gouda. Te koop een partij Spoor tevens een partij bossen stroo, G. Prosman, Go Telef. 11 Doorverb. de gevangenis, met het bevel de Mauran aanstonds vrij te lateu. Als met vleugelen gingen die twee naar de Tiendewegspoort, waar Johanna spoedig in de armen lag van haar onthutet kijken de Francois. Den volgenden dag kwam er weer een van groote lakken voorzien stuk van de Staten, waarop allen werden vrijgelaten die om het dragen van oranje of om het zin gen van het Wilhelmus of andere Oranje liederen gevangen zaten. Toen kwam Gouda tot rust en ging weer iede r*aan z'n werk. P. D. MUYLWIJK. 1) Dagboek van burgemeester Van der Hoeven, aanwezg in het Stedelijk Archief van Gouda. 2) 5) De historieschrijvers noemen hem Francois Mourand en zijn vroirw Elizabeth, volgens officieele bescheiden evenwel, als: hfet rapport van de Goudsche afgevaardig den ter Statenvergadering in de Vroed- schap8vergadering van 18 Maart 1786 en dat in de Vroedschapsvergadering van 27 Maart 1786, heette hy Francois de Mküran en zyn vrouw Johanna Elizabeth Bijleveldt. 3) Dagboek van burgemeester Van der Hoeven. 4) 6) Rapport van de Goudsche afge vaardigden in de Vroedschapönotulen van 18 Maart 1786. 7) Dagboek van burgemeester Van der 8) 9) 10) 11) Missiveboek 28 September 1787, fol. 31 verso en in Dagboek van bur gemeester Van der Hoeven. De brief van Mr. Van Wijn bevindt zich in het Missiveboek. 12) Dagboek van burgemeester Van der Hoeven. Hiermede denk ik voorloopig met het pu- blioeeren mijner vondsten over Gouda's his torie te eindigen. M. MiCDLXIX. De nooit volprezen ree. Het winterseizoen begint al weer aardig op een eind te loopen en zoodra is er geen zomersche dag of de Hagenaars keeren weer „in huldigende stoete" naar de nooit volprezen zee, annex de evenmin volpre zen boulevard. Het schijnt wel haast een automatische psychologische werking te zijn, die men ondergaat zonder er zich re kenschap van te geven. By duizenden is dit het geval en het is voor een goed deel daar aan te danken dat onze badplaats- zich op de been houdt ondanks de ongunst der tij den. Het heeft ongetwijfeld zyn nadeel ook dat een groote stad zoo dicht b)j aan bad plaat*-ligt, want da zelfstandigheid van die ontspanningsplaats verliest daardoor veel. Kleinere badplaatsen hebben voor velen een bekoring ook al omdat men daar meer te midden, van de badgasten vertoeft. Hier zyn ze altyd zóózeer vermengd met zeeba- dende Hagelaars, die toch in den strikten zin van het woord geen badgast zijn, dat zy daarin ondergaan. En toch lijkt het alsof die andere lust oorden aan zee niet die groote attractie oefenen als het van ouds befaamde Scheve- ningen. In veel opzichten is het bijvoor beeld in Katwyk en Noordwijk te primi tief, te weinig modern en dientengevolge niet mondain genoeg in den gunstigen zin van het woord. In die kleinere plaatsen wordt men ook nog meer geringeloord dan in de groote. De gemeentebesturen oefenen er een soort baasschap uit dat niet allen naar den zin is.1 i Er zijn twee soorten badgasten, n.l. zy, die voor de rust aan de zee komen en zy die juist voor h,'et vertier er heeiv trekken. Rusthouden is zoo'n algemeene leus gewor den in onzen onrustigen en rusteloozen tyd dat het als iets noodzakelijks lykt als men dien rust wil zoeken. Ieder mensch heeft op zijn tijd rust noodig, dagelijks en weke lijks en dan liefst nog eenmaal in het jaar gedurende langoren tyd. Of de vacantie nu voor allen wel dien rust brengt is te be twijfelen. Het is tegenwoordig eenigermate mode geworden om zyrt vacantie in de win termaanden te kiezen en dan naar de wit- besneeuwde bergen te gaan en daar aan de kani van beenbreuken zich bloot te'Hellen. Hypermodern is het tegenwoordig met een beenongeval thuis te komen. Dat staat voornaam en chique! We hoorden pas dat in een spital ergens in Zwitserland een aparte afdeeling voor Hollandsche been brekers is ingericht. Dat met het oog op de conversatie en den gulden, die altijd nog goed prijshoudend is! Enfin, dat moe ten de bezitters van dien gulden zelf maar weten! Een sport, die naast deze, tegenwoordig heel veel opgang maakt in de residentie is de paardensport. Vroeger was dat de dure sport by uitnemendheid, maar ook hier heeft de bittere noodzaak gedwongen tot aanzienlijke kostenvermindering, zoodat een niet al te arme beurs zich die weelde zelfs al kan veroorloven. Zaterdagmiddags komt men in de duinen gansche scharen ruiters en ruiteressen tegen, die hun openlucht toertje maken, 's Avonds wordt in tal van manége'8 geregeld geoefend en menige oud- paarden-militair heeft hier een aardige „baan" gevonden. Naast de pa«rden-ry-sport heeft de rpan-' delsport hier enorm veel liefhebbers ge vonden. Zondagmorgen schynt voor hen het uitverkoren uur te *yn. In regimenten mar- cheerea zij doer de buitenwegen en buiten wijken. Het is niet altyd een gezicht, die troepje* in hun actief bedrijf gade te slaan. De kieedy ia in den regel a'leebehalve fraai, vooral voor de dames. Het militair-achtige marcheeren kan velen ook minder bekoren en vooral is het een raadsel waarom zy' allen met zulke zeven- myls-passen lot^en. Voor de dames staat dit al heel leelyk en de kleinere gestalten krygen daardoor een draaiende beweging, die even vermoeiend ais onaesthetisch is. Maar gezond zal het wel ztfn en uit dat oog punt gezien is ook deze sport lofwaardig. We vreezen echter, dat ze bezig is in dat leeiyke exces van krachtpatserij te ver vallen. Toch zyn wy altyd een groot liefhebber van wandelen geweest en de bergbeklim- ming is voor ons nog altyd een schoone il lusie, die toch verwezenlykt wordt. Maar nooit hebben wij de behoefte gevoeld aan deze groote-stappen-sport zonder rust als thans beoefend wordt. Vreemd toch, dat sport altyd overdreven moet worden. Dit maakt, dat velen er afzydig van blyven en liever op andere wyze aan hun liefhebbery uiting geven. Ook het wedstryd-stelsel schrikt velen af; men wil de sport wel be oefenen maar binnen de grenzen van zyn eigen capaciteit en men wil zich niet uit de naad werken, gelyk men dat populair pleegt ltder, dia met 'n verwaarloosde hoest is blijven doorloopen kant dat gevoel van beklemming ep de borst, die U het ademhalen be moeilijkt. Val die beklemming met succes aan door middel van Abdijsiroop. Ze maakt de aHJm op Uw borst los, auivart Uw lucht wegen zoodat het beklemmende. Eijnlijke gevoel bij het adem- alen geheel verdwijnt Laat Akker s Abdijsiroop, de bijzon dere kruiden-siroop, versterkt met „codeïne" dat ook voor U doen AKKER'S tegen koest, griep, bronchitis, astkma. Flaten 9S st„ f l.N. f 2.4S, f 4.36. Alem verkr*gkaer. de vraag blijft of de Japansche oorlogszon ter kimme neigt of nog hooger boven het onmetelijke Azië zal rijzen. (Een achtergebleven artikel, dat vooraf had moeten gaan aan: „Vryheidsbrengeys in lompen".) ^adat in September 1Ï87 het vreeselyk op roer, dat in Gouda ontstaan was als ge volg van de daden der Patriotten, gestild was, begonnen de Gouwenaars in het laatst dier maand andermaal roerig te worden* omdat op de Tiendewegspoort nog verschei» dene Oranjegezinden gevangen zaten, op last van de Staten van Holland. Vooral het daar reeds een jaar gevangen zitten van Francois de Mauran een Haagsche kapper, hinderde het volk. Oranjevrienden, en by de arme Johanna By le veldt, de Mauran's vrouw, zelfs eenige hoop gewekt op vrijheid voor haar man. Reeds meer dan anderhalf jaar had zy doorgebracht vol angst en onrust. Eerst had zy het verpletterende bericht ontvan gen van het doodvonnis, daarna had zy haar man het schavot zien beklimmen, en het uitgegild toen de beul zyn zwaard zwaaide om haar Francois het hoofd af te slaan. Een der poorten van het Binnenhof in d«n Haag, nJ. die welke zich in de onmid* dellyke nabyheid bevond van de vertrekken, die daar veelal door de Stadhouders be woond waren geworden, was van oudsher tot- bijzonder gebruik afgestaan aan de Oranjes. Die poort was dus uitsluitend voor den Stadhouder en zyn gezin. Dat privilegie was echter een ergernis voor de zeer patriotsgezinde Staten van 1786, die zichzelf als de Koningen van Hol land beschouwden en den Prins als hun dienaar. Twee zeer van hun waardigheid bewustra Dordtsche Statenleden wenschten dat recht van den Stadhouder niet langer te erken nen, waarom zy op 17 Maart 1786 het Bin nenhof; na afloop van de Statenvergadering, niet door de gewone poort intreden, maar* met opzet door de Stadhóuderspoort. De kapper van den Prins, Francois de Mauran, een moedig man, dat ziende, greep de paarden by den teugel en drong ze terug. Door politie overmand zat de man spoe dig in de gevangenis. De Staten van Holland waren woedend en noemden de beleediging twee hunnet aangedaan, niet minder dan „Majesteit schennis". Zy deinsden er zelfs niet voor terug ds Mauran te veroordeelen tot den dood. De Hagenaars, zeer Oranjegezind, waren ftrplet over dat vreeselyke vonnis. De vrouw van den ongelukkige, Johanna Elisabeth Byleveldt en haar zes kinde* ren waren troosteloos en smeekten den Sta* ten haar man en vader het leven te spa- ren. Die beide Dordtsche Statenleden, hoe boos *y" ook waren, schrikten toch tenslotte terug voor het onthoofden van de Mauran om nuimentwille, waarom zy den Staten ver «ochten de doodstraf te veranderen in le venslange gevangenisstraf; zoo zy zeiden: lut vrees voo$ oproer. De Staten voldeden aan hun verzoek, ™«ar hielden dat besluit geheim om de «auran nog eenigen tyd in angst te laten daardoor een goede les te geven voor zijn «majesteitschennis". Het schavot werd dan ook inderdaad op- t a ^6n voor terechtstelling be stemden dag werd het, uit vrees voor de opgewonden menigte, door een groot aan tal soldaten omringd. zwaar geboeid op het schavot ge-i Z tC Zijn' bereidde de Mauran zich ter a°ed en beval zyn ziel den Allerhoogste. I oen daarop de beul zyn zwaard zwaai- e om den man den doodelyken slag toe te ng«n, kwam ter elfder ure het bericht de Staten, dat de doodstraf veranderd 88 ih levenslange gevangenisstraf. Wat was die arme Johanna bly! hJ?€t was zij haar man uit den dood weer gekregen, al moest zy hem dan k voor altoos afstaan aan de gevangenis. vo'k echter was woedend om zulk comediespel met een veroordeelde. i aPan*iing in den Haag was zóó groot, vr'i*H ^ta*en de Mauran, uit vrees voor be- dariï!* met geweld' d46r niet gevangen bi*.» zett*n» maar naa* Gouda lieten t g®n e*" daar, op de Tiendewegspoort *ijn dood toe te verblyven. M laat|!t van. September 1787 sat de reed* meer dan eeri jaar ge- rlnn»!) ?t4ten waren toen juist omgegaan, at verscheidene patriotsgezinde Iedere nn«.Vre?8 >voor tk Pruis«n hun zwaai ge- *n 1*d<ten óf gevlucht óf afgezet warert •n door Oranjegewnden vervangen. hlHA* dmgaan van de Staten had groot# ■•hap gébracht in d« krippan de» De soldaten hadden het haar belet, an ders was zy tusschen de menigte doorge drongen om, den beul het zwaard te ont wringen, maar ach, niets, letterlijk niets had zy bereikt; neen zy had met dringen en op zy duwen haar afgematte overspannen zenuwen slechts nog meer vermoeid dan zy reeds waren. Haar stille hoop sedert de Staten óm waren gegaan leefde evenzeer by de Goud sche Oranjegezinden. Deze echter hielden geen rekening met de drukke werkzaam heden der Staten, die dagelyks moesten vergaderen vanwege de zoo snel gewyzig- de toestanden. Het ging de Gouwenaars veel te langzaam! Zy wilden niet wachten, maar eischten ten spoedigste vrylating van allen die ge vangen zaten om uitingen van Oranjeliefde. Vooral het langer vasthouden van de Mauran, wiens geschiedenis zy kenden, wek te hun verontwaardiging op. i De Magistraat, een herhaling vreezende van het oproer van een week terug, deed de ontstemimng des volks weten aan haar afgevaardigden ter Statenvergadering, op dat deze zouden aandriAgen op vrylating van de Mauran en de andere Oranjegezin den, die niet voor misdaden, maar slechts om hunne gezindheid gevangen zaten. Het voorstel der Goudsche leden werd door de Staten aangenomen, waarop Mr. Van Wy*n, de Goudsche pensionaris, die ook de Statenvergadering bewoonde, aanstonds aan de nog in den Haag wonende vrouw van de Mauran deed weten, dat haar man den volgenden dag vry zou komen. De vervulling van haar hoop reeds zoo spoedig kunnende verwachten, kon zy het ih huis niet langer uithouden, waarom zy aanstonds haar kinderen by vrienden bracht en vol verlangen op weg ging naar Gouda, om daar den volgenden morgen reeds vroeg naar zy hoopte haar man weder te zien. De wandeling hoe vèr ook viel haar licht, zy voelde geen vermoeidheid, de hoop dreef haar voort. Den volgenden morgen was zy reeds vroeg op het stadhuis en liet zich daar niet afschepen door den nog laperig zynde bode, waardoor zij reeds spoedig in bur gemeesterskamer stond en daar den van wege de onrust in de stad reeds aanwezige Burgemeester vertelde, dat Mr. Van Wyn haar verzekerd had dat haar man by haar komst zou vrygekten worden. De Burgemeester, hoe gaarne hy ook aan haar verlangen voldaan had, kon dat niet doen zoolang hy geen officieel bericht over de vrylating van de Mauran ontvangen had. Haar bittere teleurstelling ziende, en haar ongeduldig aanhouden en zeggen dat meneer Van Wyn het toch beloofd had, wekte echter zoo het medelyden op van den Burgemeester, dat hy aanstonds een brief schreef aan Mr. Van Wyn, waarin hy deze vroeg, of' aan Frangois de Mauran inder daad amnestie was verleend. Een haastig ontboden koerier werd daar op met den brief naar den Haag gezonden met het bevel antwoord mede te brengen. Verbiyd over zooveel medewerking kon de arme vrouw by na geen woorden vinden em die goede Burgemeester te danken. De koerier, die zyn paard flink de spo ren gaf, kwam reeds vry spoedig terug. Toch stond Johanna reeds by de stad- huistr&p te wachten, toen het paard van den koerier schuimend en in galop vanuit de Hoogstraat komende op het stadhuis aanhield. Vol hoop volgde zy den man naar bin nen en vernam daar spoedig van den goe dig giimlachenden Burgemeeeter, dat een secretarie- met i-kaar mede «ou gaan- naar De draak is niet gemakkelijk te overwinnen en... GEZIGT OP DE TIENDEWEGSPOORT TE GOUDA VAN DiEN FLUWKELEN ONGEL TE ZIEN. Naar een reproductie van foto Studio. I At

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3