SANATOCEN BREUK LIJDERS! Het Boerenhuisje te MAARN is gedurende de Paasch- vacantie TE HUUR. NIEUW rekgambac jOEUWERKE 1 door DOOD OP? EN - Satiatogen^^J Jan van Dam Dit blad versch POLEN ALBERT 75,, 47 32. Ga 70° Kolonel Beck, I bekwaamst' -o niet lan^r KRACHT Gem. Zit-(sn) Slaapkamer in zijn eenvoud voort BROOKS DESKUNDIGE bezoek »an KRIJGT U LAST MET UWE VOETEN Boelhuii te Berqambacht Deurwaarder R. VAN BLOKLAND te Gouda (Krugerlaan No. 165) Den geheelen Inventaris als: Piano, buffet, tafels, 4 stoelen, 2 fauteuils, compleet eetservies (zoo goed als nieuw), divan met kleed, boekenkast, een groote partij boeken, 4 ledikanten met bedden, opklapbed, schilderijen, koperwerk, Radiokast, lampen, spiegels, tapijten en gordij nen en een groote hoeveelheid glas en aardewerk. Stukgoederenverkeer Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk. No. 20001 K ,rt - verschal U f Dancing Café „Ter Gouw”, BLEEKERSSINGEL 1. VRIJ DANSEN onder leiding van den heer Van Tijn. DANSORKEST onder leiding van den heer W. Griinder. GOUDA Keizerstraat 62, Teleph. 2376 - Gouda. lebrun wori president va^ jÉj^m “brU‘l‘ 1 w.,p- 85 ct Ct 52 .UTRECHT April 1939. 65 TO voor 62 Fijnste Mayonnaise ct. voor nu Wtf hebben daar zeer ruime keus in. Lusteloos zijn beteekent, dat U lijdt aan algemeene zwak te en dat Uw zenuwen over vermoeid zijn. Aan dezen verdrietigen toestand kunt U vlug een einde maken door DAME, b.b.h.h. zoekt m. of z. pension..Str. w. Br. met prijsopg. onder no. 1338 Bur. Goudsche Crt., Markt 31, Gouda. is dit model Marseille”. Ophieuw brengt Fijn p -half blik van 35 voor 3 1,, Kersen zonder pit per groot blik van per groote flacon van 40 voor 35 Fijnste Mayonnaise AARDBEIEN - ABRIKOZEN FRUIT COCKTAIL 3 blikjes tezamen van 75 cent voor 67 cent per halve flacon van 28 voor 25.. Sardines, extra Het Zenuwsterkend Voedsel Bent U ’s avonds moe, zoo moe dat U haast niet meer loopen kan? Geef Uw voeten dan rust door middel van SCHOENEN met ingebouwde STEUNZOLEN Een mantel uit de fijnste wollen gabardine, met modern ingezette kopmouwen en elegante ceintuur. Een echte „ge. kleede’1' mantel, waar ge het heele jaar door genot van zult hebben Ga eenj «passen bij Uw winkelier. Hij beeft dit model in alle moderne kleuren Eén daarvan is precies wat U zoekt, en iedere Falcon zit als aangemeten. Graves Tarragona Roode Bordeaux Oude Roode Port Witte Gockburn Port Roode Cockburn Port Fijne Likeuren per per flesch van Electrisch licht en buta-gas om te koken. Aanvragen te richten voor Vrijdag 7 April aan Mevr. SOETERS, Crabethstraat 8. is voornemens op WOENSDAG 5 APRIL 1939 des voormiddag 10 uur op het Dorp, ten verzoeke van dc erven van wijlen Mevrouw Mahlstede Oskam, weduwe van den WelEd. Gestr. Heer J. P. Mahlstede in leven notaris te Bergambacht in hei open baar om contant geld te verkoopen: Te bezichtigen Dinsdag 4 April a.s. van 912 en 24 uur. Geen goederen kunnen worden bij gebracht. ZATERDAGS van 8—11 uur 4B0NNEMENTSPR fc.orjtoi 1<K,p“r 1 Abonnementen word, kJ onw agenten en l<x Onre bureau, ili» dl tat£re Po«treten op a.«. DONDERDAG en VRIJDAG 6 en 7 dezer Hotel „CENTRAL” MARKT 22.23) Spreekuren: 10 v.m. tot 6 n.m. ^■Rau Oratis demonstratie van het be roemde Luchtkussen Breuk-Apparaat Avan den heer C. E. Brooks. Benut wK nu deze gelegenheid om U een ra Jrayjsj Brooks Apparaat te laten aanmeten raMtSS|W en too mogelijk aan te schaffen Vergelijk het met uw breukbandt Oeen vecren geen onnoodige druk- king, pijn of ongemak, maar aangc- name dracht - gemak rust r f veiligheid en de grootst mogelijke C. £- oroo verlichting. Bij Uw zwaarste werk geen last van Uw breuk, want deze wordt volkomen tn bedwang gehouden. Maak gebruik van onze 10 DAGEN GRATIS PROEF Wij hebben duizenden breuklijders afdoende geholpen kunnen ook U helpen! Brooks Rupture Appliance Co Singel 25 (47A) Amsterdam Aardbeien per groot blik van 48 voor 42 Calif. Perziken per, groot blik van 58 voor Calif. Abrikozen per groot blik van 58 voor 54,, Ananas, schijven ons voor ons voor 27 - 1*/2 ons voor 25 per flesch 70 ct. per flesch 85 per flesch 80 per flesch 130 per flesch 140 per flesch 150 flesch 80, 125 42 voor 36 ct. Ingaande 11 April a.s. zal het vervoer van stukgoederen van en naai Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk door de N.V. Neder- landsche Spoorwegen voortaan per dagelyksohen vrachtautodienst in samenwerking met de N.V. A.T.O. geschieden. Van en naar Spoor-, Tram- en A.T.O.-stations kan vervoer met recht streeksche bevrachting plaats vinden. Aangekomen zendingen worden ook in de genoemde plaatsen veelal kosteloos besteld. Te verzenden goederen kunnen worden aangebracht en afhaalorders worden aangenomen aan de stations Bergambacht, Schoonhoven en Stol wijk, alsmede bij C. DE* VQS, Capellelaan 134 te Ammerstol. Voor vervoer van wagenladingen en stukgoederen in afzonderlijke wagens, levende dieren, lijken en expresstukgoed blijven de station» Bergambacht, Schoonhoven en Stolwijk geopend. Ammertol blijft geopend voor expresstukgoed. N.V. Nedeilandsche Spoorwegen gevestigd te Utrecht N.V. A.T.O. Van (lend en Loos. DE DIRECTIE. MINISTER Beek hee na e|jn aankomst i houd gehad met Haliff waren van Britsche zij Alexander Cadogan, sc tenlandsche zaken, en Minister Beck was ven when ambassadeur te twee deskundigen. Gisteravond bracht rr zoek aan minister-pro Bij dit onderhoud wan aanwezig. Omtrent hetgeen be de grootste stilzwijgen men. per groot blik van 68 voor 62. Ananas, schijven per blik van 35 voor 30 Ananas, cubes per blik van 27 voor 25 Soepgroenten 3 blikje» voor 25 ct. KERSEN - PERZIKEN MANDARIJNEN 3 blikjes tezamen van 75 cent voor 67 cent Roode Zalm „Imperial" per groot blik van 52 voor Roode Zalm „imperial" per blik van 35 voor Pink Zalm, p. groot blik van 29 voor 25 ct. per half blik Pink Zalm, P> per groot blik Kolonel Beek, de Pc buitenlandsche zaken, ricaturisten meestal reiskoffertje in de han onderweg is, moet zi „in evenwicht” houden Russischen atnbassad vriéndelijk toelacht, ki een kleur van woede. Dvitschen militairen H stand in Dantzig spree sies overweegt, moet h het Foreign Office ger daten omarmen him H den aan de nieuwe grens. Tegelijk is hy e van Roemenië, waarmt op voet van oorlog lee de Fransche Rivièra ga in aansluiting daaraan te tpoeten beklimmen. duizendkunstenaar? - In 1933 was de naan góed als onbekend. PI scheen de foto van dei alle bladen ter wereld, lange krachtige neus. <j ren wijzen er op, dat h energiek man is. Zi mond, die zich slechts het wil, getuigt van di heid. Na de technis Weenen bezocht te heb Joseph reeds op 20-jai Poolsche legioen, waar werd ondergebracht in ste brigade". In den wereldoorlog Vijf jaren later had h|; school doorloopen en e< vonden. Hy was toen een van de bekwaamst De Glorie van Vandaag heeft te Vt W plaats van den P 'tk of liever herkiezin Wel vast dat Albert President van de Fram worden herkozen. Het is geep geheim, SMgen zijn aangewend Wen president, den Y^ois Lebrun, te b. 81uit om zich geen herk jevallen, terug te kom m een schrijven aar ^nt Jeanneney medeg *eer candidaat stelde rehap. Zijn verkiezing kerd. Albert Lebrun, de pi ftmlacht, heeft reeds e *ek leven achter dei Augustus 1871 4e Men T*1* de polytechn «tooi voor de mijnen, v dit beroep niet ui Li tWerd hij «ekozen lid der provinciale J'Wen, en in 1905 was ««Partementale vergadt was de heer Leb T«ardigde voor Briey ii I btgon mei ooetóe voJlkr^tm I ««weid, wal mind,, I J5- Ook is .rnortle^teel nog beter I -^ter aanm^-l Sanatogen te gaan gebruiken. E wk vul b?u™ Srijh I Sanatogen voedt Uw zenu-**1 te I wen, versterkt Uw bloed en geeft nieuwe gezondheid en kracht aan iedere cel van Uw lichaam. U zult zijn als her boren - onvermoeibaar, op gewekt, het zonnetje in huis. f Radde11 I Dom Ml I v.rJ’rnng1 HEIJN’s PAASCHAANBIEDING J Vanaf heden tot en met Zaterdag 8 April Holl. Doperwten Extn nj», 2 groote blikken voor Holt. Doperwten Fijn 2 groote blikken voor Holl. Doperwten Midd.i Fijn, 2 groote blikken voor Belg. Doperwten Ext,. Fijn, p groot blik van 65 voor 59 Belg. Doperwten Ext». per dubbel blik van 25 voor 23,, Sardines, prima per blik van 14 voor 124 Sardines Philippa Canaud per blik 25 - 42 ct. Een feestelijke tractatie. A. H. PUDDING p. pakje 10 ct. 8 verschillende smaken Bij 2 pak pudding a 10 ct. per pakje Een flacon A. H. PUDDINGSAUS van 14 voor 5 ct. HEERLIJKE LEVERKAAS 2 ons voor 25 ct. PRIMA SCHOUDERHAM 2 FIJNSTE GELDERSCHE HAM Zelfr. Bakmeel p. pak van 13 voor II ct. extra van 17Vz 15 A.H Custard p pak van 30 27 Amandelpudd. pond v. 17% 16 Eng. Marmelade p. pof v. 43 39 Advocaat, prima per flesch 95 Advocaat, extra per flesch 145, 160 VRUCHTENWIJNEN Bijzonder fijn! Albert Heijn's Gemengde Biscuits Deze week per blik van f 1.25 voor f 110 Inhoud 3 pond, een rijke sorteering van de allerfijnste biscuits. Zandringen ’/2 pond van 27 voor 24 ct. Eng. Toffee's pond van 19 voor 17 ct. van 31 extra van 17 voor 15 ,rte“ z.» van 25 voor 22,, 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3