■i Dr.Dushkind i KLERKeZN S3- a T ZIT IN DE LUCHT f l KING BI AUTO RIJLES 'I Wa® 1 I— M1BIIIB NIEUW <1 De Crisis i Tlialia theater l- NET MEISJE Een Jongen w. kl Flink persoon jftg HET LOOPT WEER STORM SEIZOEN-OPRUIMINGj i f? O r r - V f ‘{Beu.rlanctë'chelaan 72-76 SCHOUWBURG BIOSCOOP Alléén A. Gottschalk z- Krugerlaan 21 I ■L, MACHINES VOOR RESTAURANTS, CAFtS EN INRICHTINGEN O VROLIJK FEESTWEEK PROGRAMMA COOS EN POLLY ROTT E RD AM Hoogstraa+20ö I I» pit blad versch Amerika ze Als ws V) Vooraf; IN ONZE GROOTfi EENIGE VOORBEELDEN: Dekens e 150.200 3.88 160.210 4.78 180.220 6.68 o V i h/’IIB It FIRMA TONKEMA CIE FABRIKANTEN VAN KING PEPERMUNT SNEEK MET Hl N H Bh** Hl I j KING is hygiënisch En zuivert de mond, En daarbij, als hoofdzaak, - Voor ieder gezond! GEKOCHT, WORDEN OPGESLAGEN GOUDA’S MOOISTF THEATER TEL 3750 ■ogninim.i ‘I -/ uur Speciale aanbieding Opruimingspartij Haarvelours- Karpetten, zware kwaliteit 3x4 15.90 gjOHaM GARANDEERT U een rijbewijs met speciale lesauto. van het EN I ■■■mot Op al onze tochten Naar hei. bos of zee, Gaat als verhwihhing Steeds KING met ons mee! BIEDT ZICH AAN por 1 Augustus voor daggen nacht, goed kunnende werken en koken, v.g.g.v. Brieven onder no. 3014 Bureau Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. Koopjes op onze Beddenafdeeling 2-pers,, 3 deelige Kapok Matras met 2 kussens, geluld met prima onvermengde kapok |6.8O NIEUWSTE 1 PRAATJES E! Ongelooflijke koopjes op al onze aldeelingen. Honderden coupons vloerbedekking, gordijn stoffen, loopers en tapijten. Opruiming van meubelen uit onze modelkamers. FabrlekspartlJ Wollen Op onze Beddenafdeeling 1-persoons Wol Matras 4.78 1-persoons Kapok Matras met damaSJ tijk 7.98 En is soms het lichaam Vermoeid in elk lid, Je neemt maar een KING, en dra ben je fit! Met KING in de auto, Op 't meer, in de trein, Met KING op de tandem Of fiets - dat is fijn! AMERICAN CIGARETTE DIT IS EEN PROGRAMMA DAT ALLE ZORGEN VERDRIJFT! TOEGANG BOVEN 14 JAAR POPULAIRE PRIJZEN: 25—40—«0 CENT met zo’n prof open: dag II van 14—15 jaar GEVRAAGD. rf.V. GEBR. DE VREUGT’S EXP0RTHANDEL. voor 98- Speciale Opruimings-aanbleding Engelsch* huiskamer, be staande uit: dressoir 145 breed, met notendeur, uit- schuiftafel, 4 stoelen, 2 fauteuils, prima gestoffeerd v.n44^Tvoor 127.50 gf>. 20095 1 VERGAMBAC NIEUWERKE VRIJDAGAVOND .V u f 'i u r I ij k zul het storm lopen Bespreekt dus vooral uw plaatsen. Cas- l ■839 FEE8TWEEK 1939 Van VRIJDAG 28 JULI lm. ZONDAG 30 JULI een uitgelezen programma der METRO-GOLDWYN-MAYER CONSTANCE BENNET en BRIAN AHERNE Wat leven we'loch gelukkig Een oerkomische comedie uit de moderne huishouding van J JAN STEEN. Onze Lachclowns STAN LAUREL en OLIVER HARDT IJSCO TOURISTEN Een daverend lachsucces. Alle leeftijden. Van MAANDAG 31 JULI t.m. DONDERDAG 3 AUG. de door niets geëvenaarde film DE JANTJES naar het Tooneelstuk van HERMAN BOUBER. Woorden en Muziek van den helaas te vroeg overleden Artist LOUIS DAVIDS met ipedewerking van vele NEDBRLANDSCHE SPELERS. De film, welke men steeds weer wil zien en daarbij ons verzorgd voorprogramma. LEEFTIJD BOVEN 14 JAAR. WOENSDAGMIDDAG 2 UUR FAMILIE-MATINEE een bijzonder aantrekkelijk programma voor de jeugd. A.s. VRIJDAG verwachten wij: ADèLE SANDROCK in haar laatste goootste lachsucces leder beeft voor mijn Commando Abonnementen wordt bij onie «genten en lot Onxe bureau, zlin dt latere ÏM6. PoatrekM aBONNEMENTSPR beiorgln. por lo»P«r Politieke nu Uavas meldt uit Wash Roosevelt en Hull handels- en scheepvaar tusschen Japan en Wa ten, op te zeggen. Cordell Hull heeft d den Japanschen zaakge ton overhandigd, terwi ambassadeur te Tokio het Japartsche ministt sche zaken heeft mede „In de afgeloopen ji ring van de Vereenigd en scheepvaartverdrag eenigde Staten en an< nauwkeurig onderzoel einde uit te maken 1 moeten worden aangek van dergelijke verdraf diend. In den loop van di regeering tot de cone! het handels- en sch< 2 Februaji 1011 te Wi tusschen Japan en de clausules bevat, welki ven. Teneinde deze herzi den, en teneinde de A gen te beveiligen en de regeering van. <1 hierbij haar wensch te drag opgeheven zal w hebben medegedeeld, v< dat het verdrag met I tocol heden over zes fen.” doet heel de maatschappij ontwrichten, Gedézaff alleen zal U va» llkdoompün Verkrijgbaar by Apoth. en DrogJ’tó^?' VAN 6 TOT JOUTER.MCT OF ZONDER PORC. KRANEN ook ilictrischT i KOFFII IH TMIIZITTHS VRAA6T OFFERTE MONSTERKAMER. Ilbl)6 Vanaf VRIJDAG 28 JULI tot en met DONDERDAG 3 AUG. DE GROOTSTE LACHEILM DER LAATSTE JAREN'!!' EEN BRAl'Ol K' KI I III VII 1000 l'ONDSl I N DE BEKENDE ENGELSE KOMIEK GEORGE FORMBY in (IR EEN LACH ORKAAN" Il II 11 ALS EXTRA ATTRACTIE OP HET TONEEL SPEENHOFF JUNIOR KEI'EKTOIRI' VAN LIEDJES, EN MELOUlt l'JES Joodsch bezi geconfi Decreet, door sen; geldt ook voor De Senaat van Dai uitgevaardigd, waarb( heid wordt ontnomej gingen of grondbezit decreet, dat neerkomt klaring, is ook van to Joden, die in de Vrye Curatoren zullen v belast worden met d beurdverklaarde bezitt Reuter meldt voorts gingsorganisaties van Oost-Pruisisch bevel, i ger leger" zjfn onderg Danziger leger", ee Rjjksweer, zal tydens de, eind Augustus, vo naar buiten optreden. De zomer-vacantie d' met eenige weken woi de scloolgebouwen noj bruikt moeten worden. Havas meldt uit Wi berichten in de Pools dagen te Danzig 300 lalry^e leden van de resteerd zouden zyn ei -en overvol zyn met po; Twee Poolsche i Danzig ingedien De Poolsohe commis den Senaat van Danzi handigd, In de eerste g geering opnieuw.een ui lezing over het incidei sche douane-beambte B gen is doodgeschoten. 2 van de Danziger autor ke de schuldigen in stï verdediging zouden 1 verlangt strenge bestri verder jn kennis te wo identiteit der daders en gerechtelyke instructie De tweede nota is e stap, dien de Senaat daan, naar aanleiding i de grens, waarby sch< wisseld tusschen Polei van Danzig. De nota dergelyk incident ziel daan, maar dat de T n>et kunnen weten, schietpartij is geweest I iiciens of grenswachte De Poolsche regeering haar verwondering Ove De natuur in met de natuurzuivere KING MEUBELEN. OOK TIJDENS DE OPRUIMING GRATIS DOORSONS BEWAARD EN •BZIEUONZE ETALAGES p Opruiming Modelkamers Salongarnituur, uigevoerd in blank eiken, bestaande uit: ronde tafel, 3-zitsbank met barmeubel, 2 fauteuils bekleed met moderne weefstof van REUNIE-BIOSCOOP GOUDA Vanaf Vrijdag 28 Juli GEDURENDE de GJJIEIXE WEEK Een daverend Attractle-Programmal FILMS EN VARIÉTÉ GEORGE BRENT en de beroemde Anterikaansche komiek FRANK Mc. HUGH m: LUCHTDUIVELS der Marine V >oraf brengen wU U een uitbundig LACHSUCCES: Chai lie Chase in „Hoy Dokter11 OP ONS TOONEEL: Het enorme aucce» van Film, Variété en Radio. leta geheel nieuws voor Gouda! Een Variété-Attractie van groot formaat Gentleman enVagebond King (HAN en BLACK) Eeir’ buitengewoon lachsucces The Singing Vagebond. Muzikale medewerking door het REUNIE FEE.ST-ORK EST. Toegang boven 14 jaar. Gratia fietsenstalling. Entree vanaf 25 cent. ZONDAGtM HTEND 10.30 UUR Het Paradijs der Vrouwen Toegang lederen leeftijd. Entrée 25-30 en 40 ct. WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor jgderen leeftijd Film en Variété o.a. De Wonderlijke avonturen CHARLIE CHAPLIN en op tooneel „HAN DE CLOWN PARTNER**. ZOEKT’ plaatsing als KLEERMAKER, COUPEUR-KLEERMAKER, POMPIER of iets dergelijks. Bekend met maat en con fectie, onverschillig waar. Brieven onder no. 131 Bureau 2JUID- LAARDER COURANT,’ Zuidlaren. OHIlOfZOAlNO VAN KN OKtOILDt OeilUIKtl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3