COUPONS Geubek DE KWARTJES RUBRIEK J. L. BRUNS - GOUDA nieuw rERGAMBAC nieuwerke i’k 1.77 29 Winkelpand, waarin jaren met succes kapperszaak is gevestigd. I.25 KOOPT NU voor Drt blad verse! HEDENAVOND EN MAANDAG Vóór D< B MO; 0 Rollet diplo KORTING OP ONZE COUPONPRIJZEN Muziekschool DE BEUN, WESTHAVEN 3». Haast UI.. Het tMfit staan! 5.25 3.25 5.25 6.70 ENGELS. ELKEN ZATERDAG z plaatsen wij in de KWARTJES-RUBRIEK 2 37 „CRYSTALPHONE” RADIO 129.- PIANOHANDEL KERPER, No. 20097 BIJZONDER LAAG 39 j TELEF. 3157 i- dag van 6 uur, Zaterdags van 91 uur. Pagmeisje. rkt 25. 36. A. 5 Idem, doch zuiver wol len vlag Stoppage in Kleeding, Gordij nen, Tapijten enz. Gouwe 130. 3e huis vanaf Groenendaal. Werkster gevraagd. Kievitstraat 39. Aanmelden Maandag. Flinke Dagdienstbode gevraagd. Br. no. 4926 bur. v. d. blad. Kappersleerling gevraagd. N. Brandsen, Blauwstr. 2. Alg. Handelsblad. Medelezer gevraagd omtrek Burgvlietkade. Br. M. E. Leuw, Burgvlietkade 60. Verhuisd van Turfmarkt 45 naar Bleekerssingel 34. H. Haverkamp, Boekbinder. Gevraagd Slaapk. met volledig Br. no. 4868 bur. Huishoudschool ter overname boeken en schorten. Te bevr. N. Haven 45. Dekens overtrekken, gehec. mach, doorgiestikt vanaf 2.25. Dekenfabriek, Gouwe 130. Naar de Plassen. Zondag 10 u., 2 u., 4 u. vanaf de Kamemelksl. A.s. Woensdag 3 u. vanaf de Kleiwegbrug. Bootdienst Rondvaart, Tel. 3195. Uw adres voor vuren-, beu ken- en eikenhout. Jan Postmus, Kaam 142. voor decoratie-doeleinden 90 c.M. breed, per Meter Het adres voor reparatie en verbouwingen is by J. Hoeksel, Timmer- en Metselbedrijf, Boelekade 128, Tel. 3683. solied werk, scherp conc. prijzen le Goudsche Kunststoppage, IJssellaan 84. stopt alle scheu ren, mot. en brandgaten. Tuin- en Serrestoelen, Tuinbanken Nieuwe Markt 28. Vacantie! Rieten Manden koffers Nieuwe Markt 28. en vacantie-foto’s een Te huur een Huis, 2e Kade 36. Te bevragen 2e Kade 9. - STANDAARDVLAG 1150 x 100 c.M., Rood, Wit, Blauw, compleet met stok en houder ORANJELINT diverse breedten, per Meter 10-7-5-3 Boekbinderij D. v. LEEUWEN, Turfsingel 23. Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken, jaargangen en muziek. VLAGGENDOEK 80 c.M. breed, Rood, Wit, Blauw, wasch-echt, per Meter Studie-Piano te koop voor 40. Biezen 115, Boskoop. Voor bruiloften en partijen VEEMARKTRESTAURANT Gebr. v. d. Hondel, N. Markt. Bredie, Middellantstr 19. Tijdens de Feestweek voor een hartig hapje naar v. ZOOMERENS EETHUIS ’s avonds tot 12 Stoofsteeg 16 uur r< DUITS. Opl. Praktijkexamens en L.O. H. A. Jongeboer, leraar M.O. Sophiastraat 36- DROOGBLOEIERS fa. G. L. VEENESTRAAT DEN HAAG Net Dagmeisje gevraagd, boven 16 j. van Dam’s Bakkerij Reeuwijksche Brug. Gevraagd Kappersleerling .of gevorderde. Bep den Edel, Spoorstraat 5. Te huur of te koop kleine Woning, Raam 118, gesch. v. of 1 pers, huur 2.p. w. Winterdijk 7. Noodhulp Bakker gevraagd goed kunnende opmaken. Bakkerij de Waag, IJssellaan 40 A, Gouda. jADEN is ’ADHUIS 220 x 350 VLAGGENSTOKKEN wit gelakt met knop, 4 Mtr. lang goeden staat, te rd. J bur. v. d. blad. Boekhouder heeft Woensd. en Dond. vry. Ook halve d. Billijke cond. Br. no. 4875 bur. blad. Voor Uw vacantie nog even met Uw pijnlijke voeten naar: Zuster van Wingerden. Gevr. Zit- en Slaapkamertje m. kookgelegenheid. Br. no. 253 Boekh. Verschoor, D. Buurt 3. Gevraagd Hulp in de Huishouding. Br. no. 4872 bur. v. d. blad. in gevraagd, no. 494(3 Opgelet! Goudvischvoeder. groote doozen voer voor 16 ct. IJsvogelstraat 4, Gouda. Dagdienstbode gevraagd. Mevr, de Man, Krugerlaan 63. Merk Heerenrjjwiel, weinig bereden, zeer billijk. Kleiweg 101. Gevraagd een net Buiten meisje, zelfst. k. w. m. huisel. verk. Br. no. 4871 bur. blad. Te koop Handels a.sch. boe ken, tevens H.rijwiel (Kleon). Br. no. 4865 bur. v. d. blad. Greine Schouw 1000 pond h f 17.50 te koop. M. Docters van Leeuwen, Lageweg, Ouder kerk a. d. IJssel. Bij welke juffrouw of Wede, liefst zonder kinderen bestaat gelegenheid voor Inwoning met kost en bewassching voor eenv. burgerheer boven 50 jaar. Brieven onder no. 4863 bur. v. d. blad. Bruine Padvindersmol. 28-31 1.50, 32-35 1.75, 36-39 1.95 Maaren’s Schoenhandel VUverstraat 10. Divan koop Br. Te koop gens-, 1 Sportfiets, Pretoriaplein 2. Buurtvereenigingen en. Comité’s SPECIALE PRIJZEN. Voor KINDERSPELEN en ATTRACTIES hebben wij nog ......a:: i7>r> a a in ormni rnr.’TWD'C’XTi,. geopend. ?elef. 3663. AFGEPASTE GEVELVLAGGEN van wasch-echt jeans, Rood, Wit, Blauw, compleet met koord of bandjes 150 x 225 220 x 350 220 x 450 j een party FRAAIE SPEELGOEDEREN en andere artikelen, welke zeer geschikt zijn voor wedstrydpruzen. Deze bieden wy aan tegen zeer GEREDUCEERDE PRIJZEN. Voor 2.50 een Electrisch Strijkijzer met 1 jaar garantie bij P. I. Noomen, Beiersche. Te koop Kinderwagen, k. lel., m. b. eiken orgel. le Kade 4. Nette Jongens gevraagd niet ouder dan 14 jaar voor bakkerij- en maga- zijnwerk. Gebr. de Jong, Peperstr. 36. J. WEMI'E, Leraar M. O. Joubertstraat 142, gemeub. Zit- en februik v. keuken. ■J bur. v. d. 'blad. ]\/[EN raakt lai van het aai Britsche en Frans Fransch- Russisc' „morgen", hoogst finitieve verklarii gezien. Voor de het Fansche pc weer eens een wereld dn, om tel op de vingers te bericht moest wc Telkens wanne meenen, dat een la en reeds vreuj zorgen de Russe Het Kremlin hee al serieus streeft Brittannië en Fr achtig is zou schen over te gi ’zocht voor nge Poesjes. 32. Te koop Eysink 500 c.c. kopklep motor t. e. a. b. Gr. v. Bloisstraat 31. Electro- san, 10. f>EZOND roenendaai j Het Badhuis zal gesloten zijn: Van K A.. en Uw cogtuum ontvlekken en modelpersen voor 1. G. Roelofs, Walestraat 2. Te koop prima Excelsior Stofzuiger, 220 volt en een ve- gulateurklok. De la Reylaan 1. Flinke leerjongen gevraagd, uitsluitend voor de brood- en koekbakkerij, ongeveer 16 jaar. Bakkerij „de Waag”, IJssellaan 40 A, Gouda. Bad. Te koop aangeboden een goed onderhouden Bad. Te bevr. Gr. Florisweg 31. Gevraagd Meisje of kermiszaak mee A. de Boeck, Piet Nieuwe Markt. Te huur: Houtmansplantsoen 4 (bij de Doelebrug). Uit zicht op de Fluweelensingel. Huurprijs 2.45. Gevraagd een nette Dienst bode voor d. of dag en nacht. H. Liepelt, K. Tiendeweg 14. Alle'soorten VLAGGEN in iedere gewenschte afmeting, worden door ons tegen zeer billijken prijs ver vaardigd. Van Zaterdag 5 Augustus n.m. 5 uur tot en met Donderdag 10 Augustus. Een flink Woonhuis te huur aan de Sluislaan. Te bevr. btf L. Vermeer, Moordrecht. Nette Loopjongen gevraagd goed kunnende liet Pijper, Nieuwerkö B. z. a. flinke Werkster van buiten, ook gen. te wasschen of kantoor schoon te houden. Br. no. 4864 bur. v. d. blad. Net persoon zoekt net Kost huis met huisel. verk. geen wasch. Br. no. 4867 bur. blad. Goed tehuis gez< 2 zindelijke jong Gr. Florisweg o. Te koop prima 2e hands Jon- gensrijwiel met Torp. remnaaf. Kamps, Heerenstr. 39. Gevraagd leerling monteur. Willy Brenkmai N. Haven 25, Telef. 208G. Gevraagd Slaapk. met gel Br. no. 4869 Dat is zeker, de Loodgieter is beter voor Uw loodgieters- werk en electriciteit. Jan Spee nog goedkooper. Walestraat 12, Tel. 2826. Te koop een Kinderwagen z. g. a. n. H. v. d. Heuvel, Goudscheweg G 154, Stolwijk. Abonnementen word bö onze agenten en lo. Onze bureaux zijn d latere 3745. Po»treka abonnementspi beiorjtoï P« 10°’er 58 40. 1675 BolskruikGerohnorl95 H11 BlrterSPU^eo5send 1.’° DEN HAAG u* PLEIN 3 GRONINGEN-TUSSCHEN 2 HARKTEN v. Weelde’s Tabakken voor iedere beurs al vanaf 25 ct. per Yi pd. Vraagt ze Uw winkelier. Te koop Carrier. Molenwerf 9. NATIONAAL VLAGGENDOEK Rood, Wit, Blauw, aan el- y y kaar, 115 c.M. breed, voor vlaggen, per Meter SCHOORSTEENKLOKKEN WEKKERS - HORLOGES REPA RATIE-IN RICHTING D. C. v. d. BERG, UITSLUITEND KLEIWEGSTR. 30, GOUDA. OPGER. 1874. Te koop gevraagd lange lederen Jas in goeden staat. Fluweelensingel 46. KAMPEERTENTEN voor 1/3 v. d. prijs gloednieuw doch iets smoezelig van onze demonstratie (op ’t Wereld- Jamboreeterrein) en reiscollec- ties. Tenten- en Zeilfabrieken „THE INDIANA”, Leveran ciers Leger, Roode Kruis, Pad vinderij, Kampeerterrein- exploitanten, enz. enz. Haar lem, Ztflweg 111, Rotterdam, Coolsingel 85, Utrecht, Moreel- separk 1, (Gebouw Spoorweg museum). HET DRAMA VAN S EUROPA IN VI ii ET Is thans 25 ja Il pa in vuur en oorlogst akke*l, in di juli 1914 in Zuid-Eu) geleid tot den were nen slachtoffers hei telooze ellende met een ontwrichting waarvan de trieste dagen nog In sterkt De dagen, die wi. nen aan dat de gi 1914 tot 1918 heeft overwinnaars en slachtoffers zijn gc\ geleerd dat met 1 schillen zijn te bes: na den oorlog, w strijd leidt. Bij velen onder gebeurtenissen, die op Europa’s staat: herinnering levend den geweldigen sti dagen van Juli ei} Augustus van 1914 strijd, waarvan nle dacht dat het mo( 0 vier lange verschr ZQU. De aanleiding t aanslag op den C opvolger Aartsher en diens Gemalin den 19-jarigen gyr sip, uit fanatisme Deze aanslag had rijk, dat In Servië ging had gezien v Hongaarsche mom greep. Op den 21 J ultimatum aan Sc vorm was gesteld, wendbaar was. Bc op de hoogte was nemens van Ooste dadig aan te pal de vrije hand. H< door Hongarije èi gen zijn aangew verhoeden, altha doen verlengen, baten. Het u^tlm stelden vorm aoo het gevolg dart, Juli aan Servië En op dien dag vliegtuigen reeds dat werd gebomt de strijd begonne blik in snel tei grenzen oversloe genomen tegen klaren, dat zoo Servië zou gebr zou gedoogen. 1 Rusland weten gen als bondgen Aangeboden 2 Vosbonten, weinig gebruikt. P. Mays, Kleermaker, F. W. Reitzstr. i31. 1 Heeren-, 1 Jon- als nieuw. Te koop enkele Meubels, w.o. eiken tafel, buffet, tuinslang, bad en geyser enz. enz. Te bezichtigen: Gouwe 152. B. z. a. net R.K. Dagmeisje, 17 jaar, v.g.g.v. Nieuweweg 29a, Reeuwjjk. Te huur Robaarsteeg 21, huur 2.90. Gas, Water, electr. Te huur een Pakhuis of Werkplaats, groot 6% x 16 M. voorden van een droogkast, Kuipers f 19. Te bevr Kuiperstraat 27. Te koop goed Roeibootje, prijs 10.—. L. Tiendeweg 49. bü P. d. IJ. NAAR LUIK Watertentoonstelling ééndags trip met 6 ”«rs. wagen Inlichtingen Emtax Garage, Telef. 2500, Zeugestraat 4. Te koop een prima Remming- ton Schrijfmachine. Spotkoopje Spieringstraat 67. Wegens huwel. tegen half Aug. gevr. Dagdienstbode, v.g. g.v. T. D. Bak, Turfmarkt 16. Voor Reparatie, Timmerwerk of Verbouwen is Uw goedkoopste adres W. v. d. Laak, Walvisstraat 1. Timmer- en Bouwbedrijf. Wegens omst. gevraagd een Buitenmeisje voor halve dagen. Fluweelensingel 47. Om Uw diploma’s maken wii passende lijst- Groote sorteering. Kunsthandel Th. de WAAL L. NOODGODSTEEG 3 - Tel. 3529. Restaureeren van antieke meubelen enz. Te koop Damesfiets met tor- pedonaaf 4. Speksnijder, Gouwe 8. Com.pl. Padvinderscostuum aangeb. voor volw. jongen. Adres: Stoofsteeg la. Te koop Kinderwagen, dikke banden. Prijs 4. Houtmansgracht 16. Net Meisje, 22 j. b. z. a. voor dag en nacht. Br. no. 4862 bur. v. d. blad. Te huur een net Bovenhuis, Bogen 32, 3.30 per week. Bevragen Joubertstraat 194. Vacantie! REIS WIEGJES Je adres: Nieuwe Markt 28. Gevr. v. direct of '1 Aug. Dienstbode v. d. en n. m. h. verk en zegelplakken, 25. p. m. Maison Joh. Straver, Paul Krugerl. 241, den Haag. Meisjes gevraagd. Papier- warenfabriek A. Dorgelo, Fluweelensingel 52-53. Goed tehuis gez. voor twee zindelijke Poesjes, witte en zwarte. Pr. Hendrijsstr. 97. 50 Jongen gevraagd, 14 j. voor Siroopwafelbakkerij. Aanmel den Achter de Vischmarkt 88, of P. C. Hooftstraat 9. Gevraagd 2e hands Har monica, in goeden staat. Laag-Boskoop 81. Gevraagd flinke Jongen. Bakkerij Gebr. Ravenstein, Spieringstraat 87. Aangeboden gem. Zit-,Slaap kamer voor Dame of Heer. Centr. stad. Voll. pens, prijs bill. Br. no. 4874 bur, v. d. blad. ’t Kan nog net... voor de vacantie!! Uw schoenen dege lijk, vakkundig en netjes gere pareerd door... Jan van Dam, Keizerstraat 62, Telef. 2376 Gouda. 7 tot en met 9 Aug. gesloten. Jongensrijwiel met torpedon. 12 gulden. Kleiweg 101. gemeub. Zit- volledig pension. d. blad. Dames en Heeren gezocht voor het maken van Touring- car-Uitstapjes. Prett. gezelsch. Br. no. 4866 bur. v. d. blad. Voor HOUT, TRIPLEX en BOARD is Uw adres bü N. VERDOUW, Fluweelensingel 9 - Tel. 2961. Groote voorraad, lage prijzen. Voor maken van Damesklee- ding, patr. naar maat. Mej. Vermulm, Gr. v. Bloisstr. 31. Opruiming van Haarden en Haardkachels A. W. Kok Zeugestraat 92. Gevr. net Meisje voor halve dagen, Vrijdag geh. dag Zond, vrü. Aanm. Maandag L. Tien deweg 50. Te koop gevr. groot Fietsen rek. Cor Marée, Ijzerhandel, Telef. 70, Bergambacht. Wegens bijzondere omstandighe den voordeelig TE HUUR op eersten stand een Te bevr.Makelaarskantoor P. W. DE BEUN Het juiste adres v. Reparaties aan Naaimachines en Uurwerken JOH. W1EZER, Mosstraat 33, Gouda. kleine advertenties tegen een tarief van 1—3 smalle tekst regels 0.25, elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 ct. verhooging. Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken Te huur 2 flinke Woonhiuzen 3.50 a 4.—. Te bevr. Kleiweg 50. voor direct net Weduwe, om met op reis te gaan jcadille, Kermis Heeft U last van pijnlijke voeten, eksteroogen, eelt of kalknagels 7 Het wordt pijnloos 1 verwijderd door Zr. van As, Gouwe 138, Tel. 3281. Te koop Hond, Bouvier. P. Mays, F. W. Reitz- straat 31. Te koop gevraagd een Jongensfietsje voor pl.m, 8 J. Dutoitstraat 15. Meisje gevraagd voor halve of heele dagen. Fluweelensingel 51 boven. Gevraagd flinke Nieuwe Markt t Gevr. net Dagmeisje, loon 6.— per week, niet onder de 18 j. per 14 Aug. wegens huw. der tegenw. Aanm. Stations- Restauratie 2e kl., Gouda. Gevraagd een ongemeubileer de Kamer v. dame-alleen. Br. no. 4973 bur. v. d. blad. Te koop Kano met 2 peddels ook gesch. om mee te zeilen, mast en zeil bü inbegrepen. Br. no. 4852 bur. v. d. blad. Te koop Heerenrijwiel 4.-. Te bevr. na. 1 uur Dubbele Buurt 2, Gouda. Scharen, Messen slijpen 10 ct. op da Markt bü M. Kortland, recht over het Politiebureau. Scharen, Messen slüpen 10 ct. Bü M. Kortland, Nobelstraat Groote keuze FEESTSPEL DJ ES, ORANJEBLOEMPJES en HAAR BANDJES, SJERPEN, LAMPIONS, KINDERVLAGGEN, onz. Damesry.wiel (als nieuw) 25 gld. Damesrüwiel prima 13.50. Kleiweg 101. Te koop gevr. gebruikt doch goed onderh. Poppenwagen. Br. no. 4873 bur. v. d. blad. bij inruil 25.voor Uw oude toestel. KARNEMELKSLOOT 122. Gevraagd een flinke Werkster wegens huwelük der tegen woordige. Aanmelden: liefst ’s avonds na 8 uur Dorpstraat C 111. L. de Groot, Ouderkerk a. d. IJssel. Te koop Boerenjongenspotten met schroefsluiting, zeer ge schikt voor inmaak 10 cot. p. st. G. de Graauw, N. Markt 2. Kippenvoedera. Gemengd graan, speciaal ge zuiverd, per pond 5 ct., 10 pd. 45, 25 pd. 1.10, 50 pd. 2.15, 100 pd. 4.25, met gebr. mais per pond 5 ct., 10 pd. 47, 25 pd. 1.15, 50 pd. 2.20, 100 pd. 4.35. Keizerstraat 16, Telef. 2759. E. J. Wientjes. Feestweek, Bruiloft, Accordeon Slagwerk, 1 m. Kolster, Vos- siusstr. 30. Vraagt prijs. Gevraagd een bekwaam Schildersknecht. fa. P. J. Revet. Oosthaven 65, Gouda. B. z. a. nette Werkster of om ’s avonds op te passen. Br. no. 4870 bur. v. d. blad. Net Meisje gevr. v. d. mor genuren. Leeft. 17 j. P.G. Aanm. Zat. na 3 u. Joubert straat 108. VLAGGEN-SATIN 80 c.M/ breed, pracht kwa- f liteit, alle kleuren, Jndanthren per Meter 39 ZUIVER WOLLEN VLAGGENDOEK 75 c.M. breed, per Meter JP Te huur: Winkel met sal. of mag, L. Tiendeweg 19. Woon huis Raam 103 3.50 p. w. want de Prijzen zijn OKANJEDOEK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 5