h ovens Concordia CHAUFFEURSCURSUSSEN Ton Geerdink verlaat Gouwebad "De Sniep Afscheid directeur "De Groene Zijde" Tel. 01793-1528 De Rozebottel officieel geopend Nieuwe Gemeentegids Waddinxveen J Verkeersschool Bremmer Tel. 079-312095 Deze week in Hart van Holland Goud van Oud Restaurant - Partycentrum en nog veel meer. VEEL I LEESPEEMEH 14e jaargang nummer 446 12 februari 1992 Uw makelaar voor aan- en verkoop van uw huis Leny Hovens - makelaar o.g. Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelie, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Voor diverse naar: of C.A. Manteau, tel. 01793-2776 ZEVENHUIZEN/ MOERKAPELLE Gouden voetje voor Zevenhuizense beroepscha uffeur Platina echtpaar in Moerkapelie WADDINXVEEN Mohamed Akabbouz derde tan Tae Kwondo Dans stage bij TOOS BOSKOOP Concordia in actie voor nieuwe huisvesting Politieberichten RIJNEVELD Een beter milieu begint bij jezelf..... Ledenwerfactie "De Zonnebloem A makelaardij o.g. NVM MAKELAAR De cursussen worden gegeven bij het Truckcenter in Zevenhuizen. Zwembadmanager vestigt zich in Zuid-Portugal Waddinxveen -Het nieuws dat de manager van Gouwebad "De Sniep" zijn ontslag ingediend heeft bij het Waddinxveense Gemeentebestuur, zal bij menigeen als een bom inslaan. De 42-jarige Ton Geerdink, die in de twee jaar dat hij aan het roer van het Gouwebad "De Sniep" staat, verlaat Waddinxveen en Nederland, bij een Waddinxveense mijlpaal. Immers de eerste weken van het nieuwe jaar beleefde het Gouwebad een topdrukte. Maar liefst 22.000 recreanten passeerden er in vijf weken tijd de kassa! Het afgelopen jaar, het eerste volle jaar dat "De Sniep" draaide, overtrof het bezoekersaantal alle verwachtingen. Dat heeft zeker te maken met het feit dat er 'zakelijk' gedacht wordt bij het Gouwebad, dankzij o.a. de Beheerscommissie die uit zakenlieden bestaat. "Een unicum" noemt Geerdink het p.r.-budget van f 30.000,op de begroting. "Deze mensen zeggen dat het belangrijk is dat we aan de weg timmeren. En dat heeft tot resultaat geleid. We hebben, na een start waarop men van heinde en verre naar het zwembad kwam, nu een toch wat stabiele bezettingsgraad, maar met name de doelgroepenaan tallen zijn in stijgende lijn". Hij verduidelijkt dat dit b.v. 'moeder en kind- zwemmen' is, 'ouderen of gehandicapten-zwemmen' e.d. Waddinxveen -De zon werkte vrijdagmorgen mee om van de officiële openingshan deling van de bloemenboetiek van Sander Havenaar aan de A'esse, een feest te maken. De moeder van de nieuwe eigenaar van deze wat exclusieve bloemen-en planten-decoratieboetiek, mevrouw Havenaar, onthulde, door aan een koord te trekken, de naam. "De Rozebottel" is een toepasselijke naam voor deze 'roos' aan de Gouwe, waarde artistieke hand van Sondereen smaakvol interieur creëerde. Het interieur heeft een wat nostalgisch karakter, stijlvol, meteen nonchalante elegance, met oude, fraaie kasten, tafeltjes en originele vondsten. Het geheel gedecoreerd met nét weer andere planten dan de traditionele en een grote sortering in snijbloemen, waardoor elk gewenst boeket samengesteld kan worden. Dat het vrijdag en zaterdag enorm druk geweest is en eveneens de afgelopen dagen, is niet zo verwonderlijk, omdat velen in Waddinxveen Sander's smaak kennen. Hij is immer al een tiental jaren in het vak werkzaam. Hart van Holland wenst "De Rozebottel" veel succes! Waddinxveen -De afgelopen week is in Waddinxveen de nieuwe 'gemeente- I gids' verspreid waardoor de bevolking weer 'up to date' op de hoogte is van I alles wat reilt en zeilt op gemeentelijk, kerkelijk, maatschappelijk, sociaal, cultureel, verenigings en bedrijfs-gebied. "Uitermate verzorgd" is de algemene conclusie, over het boekje, met I uiteraard een voorwoord door burgemeester C.M. van de Linden. Deze zegt het voor een dynamische gemeente als Waddinxveen, een noodzaak te I vinden dat jaarlijks een vernieuwde gids wordt uitgereikt. De Gemeentegids 1992 is door Suurland's Vademecum gerealiseerd. Boskoop- Dat het afscheid hartelijk is geweest van de heer Van Naarden, zal geen van de bezoekers aan de vrijdag middag gehouden receptie in "De Groene Zijde" in Boskoop, ontkennen. Evenmin dat hij een gewaardeerd di recteur en docent is geweest en de school met hart en ziel toegewijd was en is. De eerste spreker tijdens de receptie voor genodigden was de heer C. Boer van de centrale directie van de AOC (Agrarisch Opleidingscentrum). Hij hield een inleiding over de vraag 'waar om mensen zich verplaatsen', met het Bijbelse voorbeeld van Abraham en schetste de karaktereigenschappen van de heer Van Naarden als 'streng maar rechtvaardig; een 'uitstekend leider', iemand die door de school 'ge pakt' was en dus volledig 'ingepakt'. Een waarschuwing gaf hij aan z;n op volger: "Marien let op, want voor je het weet word jij door Niek ingepakt", doelend op de betrokkenheid vanuit een bestuursfunctie die de heer Van Naarden thans bekleedt. De heer J. van Oosterom vertegen woordigde de collega-directeuren en 'boomde' over 'bomen' en liet er een aantal de revue passeren om tenslotte de heer Van Naarden als een 'walnoot' te betitelen, die koninklijk is. Tenslotte sprak de heer J. Westdijk, namens de Beheerscommissie, die ac centueerde dat de scheidende direc teur naast een goede leerkracht altijd reclame maakte voor de school en de belangen van contacten met het be drijfsleven behartigde. De sprekers lieten doorgaans hun woorden vergezeld gaan van een tast baar bewijs van waardering, waarna honderden de receptie bezochten. Voor de docenten en bestuur was er 's avonds nog een feestelijke bijeenkomst in Rotterdam en de leerlingen van "De Groene Zijde" krijgen nog een af scheidsfeest. Albufeira Zijn besluit om zich in Portugal te ves tigen heeft dan ook niets te maken met het functioneren van het Waddinx veense zwembad. "Het was een unieke kans. Ik kreeg een mogelijkheid gebo den die ik niet kon afslaan. Daardoor ben ik nu watersportlicentiehouder van een gedeelte van de kust van de Algarve bij Albufeira. Alle watersport faciliteiten kunnen daar alleen gereali seerd worden via mij, hetgeen inhoudt dat degene die b.v. een duikschool wil beginnen zich tot mij moet wenden". Hij verduidelijkt: "Ook bijvoorbeeld watersporten als para-sailing en windsurfen of iemand die speedboten wil verhuren, moet van mij pachten". Kerstvakantie Ton vertelt dat één en ander min of meer door een toevalligheid is tot standgekomen. "Ik ging in december op vakantie naar Albufeira en hoorde daar via vrienden (buitenlanders in Portugal vertellen elkaar veel door) dat deze mogelijkheid er was. Er zou een adver tentie geplaatst worden in Nederland se dagbladen. Dat hoefde niet omdat ik daar op afgestapt ben. Het was nu of nooit. Dankzij het opengaan van de Europese grenzen en het Europees denken, is het een stuk makkelijker om vergunningen te bemachtigen. Alles is in de kerstvakantie snel geregeld. Een week of drie, vier geleden heb ik m'n ontslagbrief ingediend bij Burgemees ter en Wethouders. Ik heb er nog niets op gehoord. Het komt voor iedereen onverwachts. Ook voor mij, al laat ik iets geweldigs achter. Echt het Gouwebad functioneert uit muntend, er is een perfect team, alle medewerkers zetten zich voor meer dan 100% in, zodat de man of de vrouw die mij opvolgt in een positieve situatie belandt". (Hoewel Geerdink per 1 mei ontslag heelt aangevraagd, denkt hij toch al met Pasen zijn woonruimte aan de Algarve te hebben betrokken en zijn activiteiten daar te starten, één en an der omdat dan het seizoen al enigszins begint.) Benthuizen - Het BOC organiseert op 15 februari, aanvang 21.00 uur, een goud- van-oud-avond. De muziek wordt ver zorgd door drive-inn-disco Fireball. De BOC ligt langs de rondweg van Bent huizen, tussen de tennisbanen en de voetbalvelden van BSC'68.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1