r 1 uur BREMMER Bedankt Bankoverval Benthuizen Concordia Geef iets moois, DE VQDYS Moederdag Verwendag 079-312095 Tel. 01793-1528 Juweliers Sinds 1803 Bij ons vindt u alles om moeder eens extra te verwennen. Sol Bloemsierkunst Foto Pander Pander FOTO-SERVICE Verkeersschool Benthuizen voor chauffeurscursus CCV-B Ui tvaartverzorg i ng H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 Restaurant - Partycentrum als het er op aan komt. 14e jaargang nummer 458 6 mei 1992 ~vl°erbede 'fijnen slaaPc omh TeL 01828- Bedrijfs- volleybal- toernooi Nrd. Dwarsweg BB - 01802-1593 Ook hebben wij een grote sortering perkplanten. L-innaeusweg 98a Boskoop 01727-18716 Zowel tijdens als na de brand in ons Dorpshuis werden wij getroffen door de veelal spontaan aangeboden hulp. Echt namen noemen durven wij -nog- niet. In deze voor ons zo drukke tijden zouden wij wellicht namen onvermeld laten, maar wij komen hier zeker nog op terug. Momenteel willen wij volstaan met te noemen: •De Brandweer •De Gemeente •Het vaste personeel en de vele vrijwilligers onder leiding van Harm. BEDANKT, Stichtingsbestuur Dorpshuis "Swanla" Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle Markt 8 - Teleloon 01820-13214 - GOUDA DAAR VIND JE: TALRIJKE KADOTIPS VOOR KLEINE EN GROTE BEURZEN DE VOOR ELKE MOEDER GESCHIKTE STADSHART KADOBON IN WAARDEN VAN 10,- EN 25,- VAN ALLES OM KOMENDE ZONDAG EXTRA GEZELLIG TE MAKEN en... bij ons kun je GRATIS PARKEREN! Dorpshuis "Swanla"door brand getroffen... Zevenhuizen -De foto toont het trieste resultaat van de brand die het middengedeelte van dorpshuis "Swanla in de vroege ochtend van 30 april verwoestte. Inmiddels, vier dagen na de brand, blijken er al plannen voor herbouw te worden ontwikkeld. Hoewel ie verslagenheid van het stichtingsbestuur van dorpshuis "Swanla groot was, is er alweer optimisme. Voorzitter Herman Hoos: "We hebben geweldige mentale steun van heel veel mensen. Het dorpshuis en de activiteiten die erin ontplooid worden, spreken aan in heel Zevenhuizen. De reacties waren hartverwarmend. Hoewel onze problemen niet van financiële aard zijn, omdat onze verzekeringen heel goed zijn- we hebben een salaris-en omzetverzekering afgesloten waar we nu de vruchten van plukken -is hel toch geweldig datSeia van den Berg het initiatief heeft genomen om in de hal, die tijdelijk gebruikt is om de Tabbert-mensen onder te brengen, straks een dorpsfeest te houden, ten bate van het dorpshuis. Eén en ander in samenwerking met de Middenstandsvereniging. Ook willen we zo snel mogelijk de activiteiten opstarten. We hebben een aanbod voor vervangende zaalruimte, maar één en ander moet nog gecoördineerd worden. We zijn de brandweer, het gemeentebestuur en medewerkers plus de dorpshuismensen, veel dank verschuldigd voor hun medewerking. Het was een goede tip van brandweercommandant ,4. Roos en burgemeester A. W. Lips, om ons te attenderen op de Stichting Salvage die het stutwerk en de primaire schoon- maakwerkzaamheden heel professioneel heeft aangepakt. Deze mensen hebben veel en prima werk geleverd op Koninginnedag. Een pluim verdienen ook Henk Hoge brug, die alles coördineerde en Martin Duineveld, beiden gemeentelijke medewerkers Volleybal-play-offs worden in Nieuwerkerk a.d. IJssel gespeeld! Maandagavond werd, tijdens een bijeenkomst met verenigingen in het gemeentehuis, be kendgemaakt, dat er tot volgende week vrij dag, geen activiteiten in de door brand ge spaarde sporthal en het culturele gedeelte van dorpshuis "Swanla" kunnen plaatsvinden. Dit vanwege het veiligheidsaspect. B. en W. van Zevenhuizen-Moerkapelle hebben hiertoe be sloten. Hoewel het stichtingsbestuur een goed onderbouwd plan had om de ca. 600 toeschou wers bij de play-offs te kunnen ontvangen, gaan deze play-off-wedstrijden van de Nevobo zaterdag 9 mei, niet door in Zevenhuizen. De Ringvaarthal in Nieuwerkerk a.d. IJssel zal onderdak bieden aan de play-offs. (zie artikel op pagina 19) De eerste ronde van het bedrijfsvolley- baltoernooi wordt ook zaterdag 9 mei in de Ring vaarthal gehouden. Aanvang 19.00 uur. 6 dagen per week open Vrijdag 1 mei omstreeks 10.20uurvond er een gewapende overval plaats op de Rabobank te Benthuizen. Twee daders namen een tot nu toe onbekend geld bedrag weg. Voor de bank stond een blauwe Mazda 626 klaar waarmee de daders wegvluchtten. Vermoedelijk zijn ze via de Pr. Bernhardstraat en de A. Schweitserlaan gereden en hebben de auto achtergelaten op een parkeer- terreintje tussen de woningen achter De Dreef. Aldaar werd overgestapt in een witte personenauto en is men via de omleidingsweg weggereden. De da ders waren gekleed in trainingspakken. De rijkspolitie is op zoek naar getuigen die op de dag van de overval of de dagen er voor verdachte omstandig heden hebben waargenomen. Weet u iets te melden dan wordt u verzocht te bellen met de rijkspolitie te Hazers- woude, 01714-15300. Buiten kantoor uren: 01714-19003. Uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1