y///fn zondag 21 juni a.s. VADERDAG VERWENDAG...! "Concordia" Geef iets moois, 1 uur Open dag bij Kanovereniging 't Schouwtje Tel. 01793-1528 foto-service m mvENffimm in het V van Hart van Holland allerlei vaderdag-kado-tips Juweliers <£>inds 1803 G Niet alleen voor kinderen IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER :<eze week in ff rt van Holland VEEL IWPIIZIER Restaurant - Partycentrum als het er op aan komt. Foto Pander Pander JAZZLIEFHEBBERS KUNNEN KOMEND [*Xi 15e jaargang nummer 464 17 juni 1992 H^RT^Ia toevalligerwijs trof onze fotograafenkele weken geleden, en route deze jongens in de kano in waterrijk boskoop.. meiactie boeken succes! MOERKAPELLE -aderie verslag... WA DINXVEEN gemonie TOOS 1>arbroken tis WSE '92 internatio- I al voetbaltoernooi BOSKOOP >reant kampioen van Nederland in de prijzen WNEVELD Morische kring n nog veel meer.....! voor steengrillen - feesten - partijen tot 250 personen (ruime parkeergelegenheid) Bredeweg 66 - Zevenhuizen/Moerkapelle De kanovereniging benadrukt nog eens dat kanovaren niet alleen een bezigheid is voor kinderen. Het is een recreatieve sport voor het hele gezin. Met name het veiligheidsaspect staat bij 't Schouwtje hoog in het vaandel. De enige*eis die men stelt als iemand lid wil worden van de vereniging en uiteraard ook wil gaan varen, is dat men goed moet kunnen zwemmen. De vereniging kent een proeflid- maatschap van drie maanden. Tij dens deze periode kan men aan verenigingstochten deelnemen met een gehuurde kano van de ver eniging of een eigen kano. Wil men overgaan tot definitief lidmaat schap dan vervalt het inschrijfgeld De leden dienen op termijn zelf voor kun kano met toebehoren te zorgen. Er bestaat een mogelijkheid om deze te stallen in de berging van het clubhuis. De vereniging is in het bezit van een boottrailer zodat ook leden zonder auto op de start plaats van een kanotocht kunnen komen. Kanovaren is niet moeilijk maar ook hier zijn technieken die ge leerd moeten worden. Opleiding wordt door leden van de vereni ging gegeven. Naast de sportieve kant speelt ook de gezelligheid een grote rol bij 't Schouwtje. Wie meer wil weten over kanova ren kan zaterdag 20 juni a.s. naar de open dag komen. Het begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De route naar de verenigingslokatie is met gele bordjes aangegeven. Voor inlichtingen kan men bellen met tel. 01727-13707. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Markt 8 - Telefoon 01820-13214 - GOUDA Linnaeus weg 98a Boskoop 01727-18716 v-\^ In de krant 'yv- van 1 juli a.s. treft u een speciale vakantie- bijlage aan, met allerlei tips voor recreatie in de regio. Adverteren in deze 'special'? Bel voor informatie: 01802-2289 Ube(*^ STADSHART JAZZFEZZTIVAl '92 met op: Vrijdag 19 juni muzikaal voorproefje (20.00 - 23.00 uur) F Zaterdag 20 juni gezellige STREETPARADE (12.00-17.00 uur) en PODIUMOPTREDENS (17.00 - 24.00 uur) op Stadhuisplein en Plaats en... bij ons kun je GRATIS PARKEREN! AW ij Boskoop- In het kader van de gemeentelijke sportweek houdt kanovereni ging 't Schouwtje zaterdag 20 juni haar jaarlijkse open dag. Voor de eerste maal zal deze plaatsvinden op de verenigingslokatie aan de Parklaan. Hoewel de nieuwbouw nog niet geheel voltooid is heeft men accomodatie genoeg om gasten te ontvangen. De open dag is bedoeld om kennis te maken met het kanovaren en de kanovereniging, belangstellenden kunnen vanaf 11.00 uur terecht. Auto's dienen geparkeerd te worden op de Parklaan. Er zullen verschillende type kano 's aanwezig zijn waarin gevaren kan worden. ZOETERMEER f'"f'.-'f ''ffff 'f f DE VGDYS i h i i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1