ft**» Boskoopse Braderie Herbouw door brand verwoeste sportzaal dorpshuis "Swanla" IK Modeshows Bac Bouwbedrijvigheid Moerkapelle 1 uur NAAST WINKELEN KUN JE OOK UITGAAN s£sJ V foto-service Hoofdprijs fotocamera! bfbf'lct/io&'i w wat/fai BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER &JÜJ »cU, S.UU' (junxti, Zie onse a aanbiedingen op pagina 14 15e jaargang nummer 478 23 september 1992 9oraiine,dekklng 'e/rsji Zevenhuizen - Met de ondertekening van de bouwovereenkomst tussen de vertegenwoordi gervan Pellikaan Bouwbe drijf B.V., de heer A.A. v.d. Braak en de gemeentelijke burgemeester A.W. Lips, werd groen licht gegeven voor de 'herbouw' van de sportzaal van dorpshuis "Swanla". De gemeenteraad stelde vorige week dinsdag een krediet van 100.000,— gulden beschikbaar voor aanpassingen en wijzigin gen van het gebouw, welke niet door de verzekering worden gedekt. Op de tekening is tiet direct zichtbaar dat deals 'gymzaal' aangedui de sportzaal, op gelijke vloerhoogte komt als de overige lokalen van Swanla. Hoewel de dakconstructie een knik Maakt en er daardoor geen gezichtsbelemmeren- de kolommen meer in de zaal hoeven worden aangebracht, is de dak- hoek noodzakelijk voor "et aanbrengen van de vouwwand. De verwach ting is dat herbouw zo spoedig mogelijk wordt egonnen en oplevering eind eerste kwartaal '93 za' Plaatsvinden. Zevenhuizen-Moerkapelle - De najaars-en wintermodeshow van Bac wordt op maandfag 28 september in Moerkapelle gehouden, aanvang 20.00 uur en dinsdagavond 29 september in de winkel in Zevenhuizen. Men dient voor deze gratis modeshow, van tevoren plaatsen te reserveren. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Boskoop - Vrijdagmiddag-avond en zaterdag kon je bijna over de hoofden lopen op de Boskoopse Braderie. Duizenden be zochten deze Braderie, waar zeker zo'n 180 kramen koopwaar aanboden, maar waar ook ludieke demonstraties werden gege ven. Aan nostalgie ontbrak het ook niet, evenals aan muziek. Tal van orkesten traden op de diverse podia op, een illusionist kon je door midden zagen enz. enz. Het regenbuitje zater dagmiddag mocht de pret niet drukken. "Bui tengewoon geslaagd", was de conclusie van menigeen. "Ontzagwekkend zoveel kramen", klonk het allerwegen "en wat een goede organi satie", was de algemene opinie. Uitslag trekking augustus-puzzel De prijzen van de laatste puzzel voor de Roemenië-actie zijn als volgt: 1. K. van Eeuwen, Mozartlaan 39, Waddlnxveen (f 125,-}; 2. Mevrouw Olierook, Lindelaan 10 - Hazerswoude (75,-); 3. J. Garlich, Alphenbrink 19, Waddinxveen (f 50,-) De prijzen kunnen vanaf morgenochtend aan het adres Dorpsstraat 62a te Zevenhuizen worden afgehaald. Men dient een legitimatie bewijs te tonen. Na 6 ronden puzzelen voor Roemenië heeft men zes woorden verzameld. Vul men de gevonden woorden de open plaatsen in onderstaande zin in en stuur die op naar: Hart van Holland - Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen en u maakt kans op de hoofdprijs: een foto-camera! Oplossingen insturen voor vrijdag 2 oktober a.s. Dewoord 1) (woord 2)(woord 3) bedankt(woord 4) en(woord 5) voor hun enthousiaste(woord 6)! Moerkapelle - Bouwbedrijf De Graaf gaat niet alleen de renovatie van een groot aantal woningwetwoningen verzorgen, het bouwt tevens vier vrije sector woningen aan de Oranjes traat. Dit gebeurt op de lokatie waar vroe ger hun bedrijf gevestigd was aan de Oranjestraat en de vooramlige vee voederfabriek Bac. Er zijn inmid dels al twee van de vier woningen verkocht. Plaatselijk makelaar Perdijk verzorgt de verkoop ervan. Winkelcomplex In de dorpskern, op het voormalige terrein van de fa. Havelaar, realiseert Bouwbedrijf De Graaf een schitte rend appartementencomplex met winkelruimte. Het betreft drie ver koopappartementen op de eerste etage, met eronder een grote winkel ruimte van ca. 250 m2. De winkelop pervlakte is dermate groot dat deze mogelijkerwijs aan twee gegadigden verkocht kan worden. De verkoop van dit complex neemt De Graaf zelf ter harte. Hnnaeusweg 98a - Boskoop 01727-18716 ZOETERMEER fH - 4 1§1 |1|| ll||||j Zo'n 160 winkels en warenhuizen Gezellige café's, coffeeshops, restaurants en andere eet- en drinkgelegenheden Een bioscoop Een discotheek y* Het Stadstheater J EN....BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! s4C£e± coat fe &<zrtye &eyee*t! van holland- het best gelezen! IME r c f "Deuvi vüui je:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1