Bibliotheek Hazerswoude-dorp verhuist dezer dagen Fietsenkijkdag Waddinxveen 1 u Getuigen gezocht 1HWMMUK 1)1101 Ut JUIN Toch weer politiebestelbus??! Getuigen gezocht WEER OF GEEN WEER 'fcmdvt TOTO-SERVICE WINKELEN DOE JE BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER SWDS Zie onse a aanbiedingen op S pagina 10 iwmMimm Vragen s4tle& UKtt £e fasitfe ée^eeit! De bibliotheek van Hazers woude-dorp gaat verhuizen naar een prachtige nieuwe ruimte in het dorpshuis. Op dele etage, bereikbaar per trap of lift, is van vier klaslokalen een efficiënte bibliotheekruimte gemaakt, com pleet met hoekjes waar de lezer even stil genieten kan van zijn of haar boek. Maar voordat de bibliotheek in ge bruik genomen kan worden, moet er nog heel wat werk worden verzet. Om niet alle 12000 boeken te hoeven ver huizen van het tijdelijke gebouw aan de Poelzoom naar de Pieter de Hooghstraat 3, wordt aan degenen die boeken lenen gevraagd, of ze extra boeken willen lenen, zodat er zo min mogelijk boeken hoeven te wor den gesjouwd bij de verhuizing. Dorien Breekveldt, hoofd van de bi bliotheek, is al maanden bezig om de verhuizing te organiseren. Gelukkig heeft ze de medewerking van zestien vaste vrijwilligers (sters), die naast de normale werkzaamheden, zich nu extra inzetten om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. De bibliotheek van Hazerswoude- dorp, is een filiaal van de bibliotheek van Hazerswoude-Rijndijk, welke in de kelder van het gemeentehuis ge huisvest is. De bibliotheek van Ha zerswoude-dorp bestaat sinds vijf iaar en was gehuisvest in een voorma lig kleuterschoolgebouw. Tot 1 april jl. viel de bibliotheek rechtstreeks onder de gemeente. Vanaf die datum is er een stichting in het leven geroe pen, die het beheer over de biblio theek voert. Bibliothecaris Dorien Breekveldt uit Waddinxveen is sinds 1 april 1989 in functie voor 24 uur per week. Zij geeft "Fijn dat we straks meer ruimte hebben in het nieuwe dorpshuis' Bibliothecaris Dorien Breekveldt en vrijwilligsters Sonja van Luik en Gloria v.d. Graan, een week voorde verhuizing, druk bezig met het uitlenen van vele extra boeken in de oude bibliotheek. op energieke wijze leiding aan de bi bliotheek en het team vrijwil- ügers(sters). Wekelijks wordt een keus gemaakt uit de 300 recensies en wordt de boekencollectie met ca. 25 titels aangevuld, om het bestand op peil te houden, omdat er uiteraard ook wekelijks boeken afgeschreven worden. Wens Een wens van de bibliotheek is het per computer aangesloten worden De politie Waddinxveen houdt a.s. zaterdag 24 oktober weer haar tradi tionele 'fietsenkijkdag'. Belangstel lenden kunnen terecht op het bureau aan de Mozartlaan 46 tussen 10.00 en 15.00 uur. Speciaal worden die mensen uitgeno digd die de laatste tijd aangifte heb ben gedaan van diefstal van hun tweewieler. Ook mensen die al enige hjd geleden aangifte hebben gedaan of in naburige gemeenten aangifte hebben gedaan zijn van harte wel kom. Mensen die komen worden verzocht om het hun verstrekte afschrift van het aangifte proces-verbaal mee naar het bureau te nemen. 40 fietsen In het fietsenhok van het bureau aan de Mozartlaan staan momenteel ca. veertig fietsen, waarvan de eigenaar op geen enkel wijze te achterhalen is. Hoewel een aantal fietsen rijp is voor de sloop, is het merendeel van de iietsen nog goed bruikbaar en dus van waarde voor de gedupeerde eige naar. 5 Dat de fietsen niet terug te brengen zijn op een eigenaar, betekent veelal dat van de diefstal/vermissing geen aangifte gedaan is of dat het frame nummer/postcode in de fiets niet be- P™d was bij de aangifte. -Ike fiets die op het politiebureau wordt binnengebracht wordt verge- Unnaeusweg 98a - Boskoop 01727-18716 leken met het aangiftebestand. Als binnen het eigen computersysteem geen vermissing genoteerd staat, worden de gegevens doorgegeven aan HKS (Herkenningsdienst Sys teem) te Leiderdorp. Op deze afde ling worden de gegevens vergeleken met de aangifte-gegevens uit de regio Hollands Midden, waaronder de di verse buurtcorpsen zoals Alphen a.d. Rijn en Gouda vallen. Het is in de praktijk al enkele malen voorgevallen dat op deze wijze fietsen konden wor den teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Noteer uw frame-nummer Met het vorenstaande mag het duide lijk zijn dat een aantal punten essen tieel is om kans te maken om uw gestolen fiets weer terug te krijgen, -is uw fiets gestolen wordt, doe daar dan meteen aangifte van bij de poli tie; -Zorg dat u gegevens weet van uw fiets. U kunt op het bureau een zgn. 'fietsregistratiekaart' afhalen. Evt. kunt u op uw aankoopbon diverse kenmerken noteren, zoals een frame nummer/postcode, merk en evt. slot nummer; -Laat een postcode in uw fiets grave ren. Dit kan bij de rijwielvakhandel. Een postcode zal een diefstal niet di rect voorkomen maar is wel zeer han dig voor de politie om uw fiets terug te bezorgen. Waddinxveen - De politie van Wad dinxveen zoekt getuigen van de over val op snackbar "Picobello" aan de Elzenhorst in Waddinxveen op 15 oktober. Uit het onderzoek zijn de volgende signalementen bekend geworden: dader 1: Negroide type, lengte 1.80/ 1.85 m, slank postuur, blauwe spijker broek en li.bruin leren jack, donker kleurige bivakmuts, over één van zijn schouders droeg deze man een zwar te, donker kleurige rugtas. Deze da der sprak gebrekkig Nederlands. Dader 2: Negroide type, lengte 1 „70/ 1.75 m. gekleed in een blauwe spijker broek, blauw jack en donkerkleurige bivakmuts. De politie is op zoek naar evt. getui gen. ook die mensen, die enkele da gen voorafgaande aan de voorval iets verdachts hebben gezien in de omge ving van de snackbar, worden met klem verzocht contact met de politie op te nemen (tel. 01828 -13688). Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 op het bestand van de Provinciale Bibliotheekcentrale, omdat men nu schriftelijk boeken moet reserveren. De bibliotheek van Hazerswoude is samen met Moordrecht, één van de laatste van Zuid-Holland die niet ge automatiseerd is. N.B. In verband met de verhuizing is de bibliotheek in Hazerswoude-dorp gesloten van 26 tot en met 30 oktober a.s. Vanaf 2 november a.s. is iedereen van harte welkom aan de P. Hooghstraat. Zevenhuizen-Moerkapelle - Het artikel dat vorige week in Hart van Holland op de voorpagina vermeld stond: Politie te paard??? is ook landelijke dagbladen onder de ogen gekomen. Een dagblad besteedde er bijzondere aandacht aan en ging naar het betreffende ministerie om opheldering. Of één en ander ertoe geleid heeft dat de politie nu weer mobiel is met een automobiel???? Benthuizen - Het onderzoek naar de identiteit van de dader van de overval op de pompbediende van het Texaco benzinestation "De Weegbrug te Benthuizen, gemeente Rijneveld, gepleegd op 12 okto- JW* uur> heeft nog geen concrete gegevens opgeleverd. Wel is duidelijk geworden dat de dader een donker getinte huidskleur had en dat hij ca. 1,65 1,70 meter lang was. Hij droeg een pet en een donkere zonnebril op zijn hoofd. Vermoedelijk heeft hij vóór en na het ongeval een stuk op of naast de rijbaan van de Hoogeveenseweg, tussen de Gemeneweg en de aldaar gesitueerde bushalte gelopen, het vermoeden bestaat dat de man nabij genoemde bushalte in een aldaar geparkeerd staande auto is gestapt. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat kort voor de overval twee personenauto's het terrein van de benzinepomp zijn opgereden. Dit betreffen een witte of lichtblauwe Opel, mogelijk type Ascona, die bij de pomp getankt heeft, en een bruine Opel stationcar. De rijkspolitie Hazerswoude wil graag antwoord op de volgende vragen: Wie heeft rond het tijdstip van de overval, maandag 12 oktober 1992, omstreeks 19.50 uur, een persoon langs de rijbaan van de Hoogeveenseweg zien lopen? Wie heeft rond genoemd tijdstip een auto geparkeerd zien staan langs de rijbaan van de Hoogeveenseweg? Wie zijn de bestuurders van de lichtkleurige Opel en de bruine Ooel stationcar? v Een ieder die antwoord kan geven op bovengenoemde vragen of andere informatie kan verschaffen, wordt verzocht contact op te nemen met de rijkspolitie Hazerswoude, tel. 01714 -19003. ZOETERMEER ruim 180 winkels, warenhuizen, horeca- en uitgaansgelegenheden beluifelde winkelstraten voor beschut kijk en koopplezier de overdekte Stadshart Passage met z'n tientallen speciaalzaken in een fraaie, behaaglijk aandoende entourage EN...BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! TUINHOUT - palen, afscheidingen pergola's VIJVERS folie, pompen, fonteintechniek NATUURSTEEN flagstones, dekoratieve stenen, kasseien SIERBESTRATING klinkers, tegels, classico's cobble stones - TUINVERLICHTING staande lampen, wandlampen BLOKHUTTEN HOBBYKASSEN en nog duizende andere artikelen voor de dekoratieve tuin. Albert van 't Hartweg 2 Bleiswijk 1 km van de A-12, schuin tegenover 'eilingen. 892- 15656 voor onze gratis, 92 pagina dikke katalsgus "Dewi lUttd je:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1