50 jaar getrouwd Echtpaar Olierook in 't goud (/E&nc&i 1 UUf eau s,iu»v I <6# T Het is weer geschenkpakkettenshow hij: het kaasmekka sËb Duizendste lid van stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle Stichting Kinderhulp Roemenië weer terug mm foto-service NO CURE NO PAY "Wat is de nood hoog in Roemenië"! Jng H.E. van der Hammen cfibÊ It ST. NICOLAAS DOET Z'N INKOPEN BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER van alles voor kleine èn grote schoenen! hartewensen voor alle mensen 1 uiteraard een Stadshartelijk onthaal op ZATERDAG 21 NOVEMBER en... BIJ ONS KAN IEDEREEN GRATIS PARKEREN! Ik weet nog die eerste ontmoeting Verdienstelijkheden Schilderswijk Voets Unnaeusweg 98a - Boskoop 01727-18716 (jVKXb SpecaMQ Zie onze a Cjaanbiedingen op Pagina 11 Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 INFO: bel, schrijf of fax: Tel. 01802-3943 Fax 01827-5938 Daarom laat u uw tapijt reinigen door E.P.-PROJECT: s4Ue4, UMtt fe. fazitfe fceyeext! WM wê mmn Hazerswoude-dorp - Piet Olierook (81) en Rie Straver (80) gaven elkaar op 19 november 1942 het 'jawoord' in het Boskoopse gemeentehuis en diezelfde dag nog werd hun huwelijks kerkelijk ingezegend in de rooms katholieke kerk in Boskoop. Ik had een blauwe japon aan. Zelfgenaaid. De pastoor vroeg me waarom ik niet in net wit was. Ik zei dat dat boven m 'n stand waslacht de bruid. "De pastoor vond dat er geen sprake mocht zijn van rangen en standen. Vanaf die tijd trouwde van lieverlede bijna iedereen in het wit". Maria Straver had haar bruidegom ontmoet op een avond van de KVP in Boskoop. Hij kwam samen met vriend Koos van Wieringen uit Hazerswoude. Twee jonge dames namen in de garderobe hun jassen in ontvangst. Dat waren de Rie Straver en Mien Rijnbeek. Bij beide paren was het liefde op het eerste gezicht en kwam het tot een huwelijk. Mien beleeft geen gouden huwelijksdag vanwege het overlijden van haar man Petrus Olierook is geboren en geto gen in Hazerswoude, zoon van een arbeider en oudste van een gezin van zes kinderen. De bruid was oudste in een gezin van 11 kinderen, wist van aanpakken, maar ook van kleding naaien. Haar beroep is al die jaren coupeuse' geweest en ze heeft heel veel mooie creaties vervaardigd in haar leven. Nog steeds maakt ze al haar kleding zelf, ook haar bruidstoi let voor het 50-jarig huwelijksfeest dat morgen gevierd wordt. Eerst met een Mis in de katholieke kerk om half elf en daarna met de familie (niet alle broers en zusters zijn meer in leven) de vier kinderen, aangetrouwde kinderen en twee kleinkinderen, een gezellige dag in het hervormde verenigingsgebouw tot een uur of zes. De bruid is thans herstellende van een griep, maar zegt verder redelijk gezond te zijn. Haar echtgenoot heeft vele malen in het ziekenhuis gelegen, laatstelijk voor een hartinfarct. Ze is dan ook bezorgd over hem... Dank baar zijn beiden dat ze de dag van hun gouden huwelijk mogen beleven. De bruidegom draagt op de revers die in een groente-tuinderij doorge bracht werden: bij Van Aalst- heel zijn arbeidzame leven gewerkt. "Toen we wilden trouwen was het moeilijk om aan een huis te komen. Dankzij het feit dat ik op een dorsma chine werkte, konden we een huis krijgen aan de Voorweg. De eigenaar, varkenshouder, vroeg een ruil aan: hij gerst en wij gratis wonen. Zo kre gen we ook nog toen hij geslacht had een deel van een varken en konden we de oorlog doorkomen". Het bruidspaar heeft in twee verschil lende- naast elkaar gelegen woningen aan de Voorweg gewoond, beide erg vochtig, met het gevolg dat mevrouw Olierook een beetje reumatiek kreeg. Sinds 32 jaar wonen ze in deze eigen woning in de schilderswijk, die heel goedkoop gekocht is, net als de ande re 28 woningen, die de gemeente Bos koop destijds bouwde. "In 1958 werd er een oproep gedaan. Een eigen huis, wat jezelf betalen kon omdat het niet duur was en nog eens vijfduizend gulden subsidie. Gelukkig dat we het toen gedurfd hebben", lacht Olie rook. Hij is vanaf z'n 65e jaar helemaal thuis, maar daarvoor werkte hij reeds een jaar of zeven halve dagen, vanwege een tanende gezondheid. "Ik had geweldige bazen in de heren Voets hoor. Eerst vader Siem, die best vooruitstrevend was en in moei lijke tijden de durf had om een aantal dorsmachines te kopen. Ik ben altijd machinist op een dorsmachine ge weest, heb ook nog enkele jaren met een combine gewerkt, maar moest ook bij dit loonbedrijf erop uit om het gewas te beschermen tegen ziektes. U.UC5UUI ui aagt op ae revers gewas te Descnermen tegen ziektes, van zijn jasje twee onderscheidingen. Vroeger werd veel teveel gif gebruikt. ue ene is een Pauselijke onHprcrhpi. Nipm^nH h<=»cofto hot n De éne is een Pauselijke onderschei ding: de pro ecclesia pontifice, van wege z n jarenlange inzet voor bazars (voorzitter comité) en gehouden ac ties voor het jeugdhuis van de katho lieke kerk dat St. Michaëlshuis heette en waarin thans Het Stek in gevestigd 's. Overigens is hij nog steeds actief voor de katholieke kerk, in de dien sten als collectant en elke donder dagmorgen is hij misdienaar. "De oudste van het Bisdom Rotterdam" 'acht hij. De Koninklijke onderscheiding, de ere-medaille in zilver, kreeg hij van- ™egez'n40-jarigdienstverband bij de wma Voets. Hier heeft hij-op 8 jaar na Niemand besefte het gevaar ervan. Nu gelukkig wel. Dientengevolge wa ren m'n longen wat uitgerekt en m'n gezondheid een aantal jaren slecht". De Sint Nicolaas van Hazerswoude Dat de "Mico" "Sint Nicolaas" Olie rook niet is vergeten, bleek maandag avond, toen een deputatie het echt paar hartelijk kwam gelukwensen. Voor deze middenstandsvereniging van Hazerswoude heeft Piet Olie rook, vele jaren de rol van Sint Nico laas vervuld. En als je hem aankijkt zie je in hem nog de echte Sint. Vrien delijke ogen achter goudgerande bril- leglazen, witte wenkbrauwen en een statig postuur. De echte! Destijds was het niet gebruikelijk dat Sint Nicolaas verwelkomd werd door de burgemeester, maar een rijtoer stond altijd wel op het programma. Zo is de goedheiligman ooit eens van z'n paard gesprongen toen dit wild steigerde voor het onverwachte ge luid van het naderende muziekcorps. Om z'n vege lijf te redden en met paard en al niet in de sloot te vallen, maakte hij de sprong. Deze haalde de landelijke pers, want het kranteknip sel plus foto werd hem later door een vriend toegezonden.... Over zijn glansrol als Sint, zou hij een boek kunnen schrijven: de jaarlijkse rondgang langs de huizen waar hij 'besproken' was, samen met zwarte Piet, z'n zoon.... "De laatste keer dat ik als Sint opgetreden ben, was een jaar of drie geleden bij een groot waren huis. Wat was dat druk. 's Avonds was ik zo moe dat ik besloten heb om deze rol nooit meer te spelen... helaas, het zij zo"... Thans doet hij het net als z'n vrouw wat rustiger aan. Beiden zijn vele jaren lid geweest van het bejaar denkoor "De Driehof", hij zelfs voor zitter, maar vanwege z'n hoofd is hij gestopt. Zij vanwege het teruglopen van haar stem. Beiden genieten van hun oude dag... "We hebben nog betrekkelijk jonge kinderen: de eerste kwam pas vier jaar nadat we getrouwd waren en zelf zijn we laat getrouwd", stelt de bruid. "Twee van hen wonen in de buurt, in Benthuizen en hier in Hazerswoude. We vermaken ons wel, ik naai nog steeds dus..." Hij: "en ik houd van lezen. Als ik jullie krant "Hart van Holland" krijg, pak ik 'm als eerste tussen de andere kran ten uit en ga 'm helemaal lezen. Dan geniet ik... Ik ben reuze benieuwd wat voor verhaaltje je over ons maakt"... En... voila. Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Dag en nacht bereikbaar. Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen - Tel. 01802 - 1868 Fax 01802-2033 E.P. PROJECT/Hinderink Burg. Boerstraat 12 2761 VP Zevenhuizen - Wij reinigen met een droog, 100% natuurlijk produkt - Het verwijdert koffie-, thee- en chocoladevlekken - Wij werken voor bedrijven en particulieren. - En behandelen losse kleden en vaste vloerbedekking. Zevenhuizen-Moerkapelle - Het echtpaar R. Phaff is als duizendste begunstiger van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle ingeschreven. Tijdens een bijeenkomst voor donateurs in dorpshuis "Swanla in Zevenhuizen, vorige week woensdag, werd het echtpaar Phaff in de bloemetjes gezet door de heer G Ottevanger, namens de stichting. foto marri krijgsman Moerkapelle - Het Roemenië konvooi is weer thuis. Moe maar voldaan kwamen de 12 vrachtwagens vrijdagavond rond 21.00 uur Moerkapelle binnenrijden. Het konvooi heeft 4600 km. afgelegd en zo'n 1000 gezinnen ca. 4000 inwoners) en kindertehuizen zijn van hulpgoede ren voorzien. Volgende week zal er een uitgebreid verslag van de reis in deze krant worden gepubliceerd. *>eia* vindt i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1