Het is weer geschenkpakkettenshow bij: het kaasmekka sÉ» f Een sfeervolle toneel- en Sint Nicolaasmiddag De eeuwige glans van goud. FOTOSERVICE EÖfflmfi Commissaris Koningin in Zevenhuizen- Moerkapelle Als u iets bijzonders zoekt. Juweliers «Sinds 1803 Telefoon: 01892-17133 FEESTELIJK WINKELEN DOE JE BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER Verkeersschool BREMMER BENTHUIZEN feestelijk ingerichte etalages, boordevol kadotips voor St. Nicolaas feëriek verlichte winkelstraten deze week maar liefst 4 KOOPAVONDEN tot 21.00 uur en... BIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Zie ome a Cj aanbiedingen op pagina 6 15e jaargang nummer 488 2 december 1992 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen - Tel. 01802 -1868 Fax 01802-2033 De cursussen van VERKEERSSCHOOL BREMMER BENTHUIZEN I worden voortaan gehouden in het DORPSHUIS "OP MOER" te Moerkapelle Christinastraat 47, 2731 EZ Benthuizen, 079-312095 of 01793-2776 Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. sweg 98a - Boskoop 501727-18716 W Zevenhuizen - "en de boom staat in de aarde en bloeit straks schoon Dat hoopt iedereen, na de geslaagde verhuizing van de 15 jaar oude linde, die ge transporteerd werd van een lokatie aan de Schoolstraat naar het Dorpshart. Onder deskundige begelei ding van de heer Zoeteman van Gemeentewerken, werd de boom voorbereid op deze operatie: takken en wortel gestel geminimaliseerd op dat de boom straks weer kan groeien en bloeien. De vori ge boom die in de Dorps straat stond was ziek en van lieverlede "brandhout" ge worden. Nu kan iedereen weer zeggen dat het gemeen tehuis 'bij de boom in de Dorpsstraat "staat. Op 11 december komt de Commissaris van de Konin gin in Zuid-Holland, mr. S. Patijn op werkbezoek in Ze ven huizen-Moer kapelle. Omstreeks 16.15 uur wordt hij verwacht op het gemeen tehuis, alwaar de raad aan wezig zal zijn. z4Ue4. cvctt fe. faytffe ieyecit! Markt 8 - Telefoon 01820-13214 - GOUDA Leuke toneelvoorstelling Kruisweg Bleis wijk/Kruis weg - "Ietsie Pietsie, Pietje", was de titel van het bijzonder leuke kindertoneelstuk dat de toneel club van buurtvereniging "De Kruis weg" zaterdagmiddag in het school gebouw aan de Kruisweg opvoerde. Dat gebeurde voor een talrijk pu bliek, zozelfs dat er in de hal meer dan 150 volwassenen en kinderen de voorstelling bijwoonden. Spannend was het verloop van de gebeurtenis sen, met Pieten die over de daken liepen, een kat, diefstal, boeven en een happy end. Het prachtige decor van de hand van de jongens Bos- oogstte, net als het toneelstuk, veel lof. Na de pauze, met koffie voor de oude ren en frisdrank voor de jeugd, kwam de Sint met zijn gevolg op bezoek. Deze 'gratis' middag, georganiseerd door de buurtvereniging "De Kruis weg", mag als bijzonder geslaagd de geschiedenis in gaan. Ook de loco-burgemeester kwam zijn opwachting maken. DE VGOYS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1992 | | pagina 1