Geslaagde uitvoering De Kleine Trompetter i Wethouder P.F.J. van Schie treedt af als wethouder Muziekavond Wandelen en werken in het Koornmolengat Sorry JAAP EINDHOVEN Oud papier Moerkapelle Zendingsavond Activiteiten jeugdaf deling w Groeneweg Verzamelbeurs Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 Tel. 01802-3943 Fax 01827-5938 NO CURE NO PAY Daarom laat u uw tapijt reinigen door E.P.-PR0JECT: AUTOBEDRIJF Zaterdag 6 februari Onderhoudswerkzaamheden Natuurwandeling -- *»"--: ■->• ,-S"— i W^,;v,v Hoogste punt Zuidplashal Zevenhuizen - Vorige week is het hoogste punt van de sporthal van dorpshuis Swanla bereikt, die herbouwd wordt na de brand van vorig jaar 30 april. Wethouder B. van Yperen hees de gemeentevlag; stichtings-voorzitter mevrouw S. Kruit, de nationale driekleur. De verwachting is dat de Zuidplashal medio april gereed komt. (op de foto het bestuur van de stichting Dorpshuis Zevenhuizen en wethouder van Yperen) Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 INFO: bel, schrijf of fax: E.P. PROJECT/Hinderink Burg. Boerstraat 12 2761 VP Zevenhuizen - Wij reinigen met een droog, 100% natuurlijk produkt. - Het verwijdert koffie-, thee- en chocoladevlekken. - Wij werken voor bedrijven en particulieren. - En behandelen losse kleden en vaste vloerbedekking. verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) -a-01802-1155 - ZEVENHUIZEN Vrijdagmiddag 5 en zaterdag 6 februari zal er weer papier worden verzameld in de con tainers naast de kerk van de Geref .Gemeente. Zaterdag van 9.00-12.00 uur is de contai- nerdienst aanwezig. Na 12.00 uur kan er geen papier meer worden gebracht. De derde container is voor karton. De opbrengst van januari was 11.870 kg. Inl: 01793-1629. Moerkapelle - Vanavond, woensdag 3 februari, wordt in de "Rank" het verenigingsge bouw naast de Hervormde dorpskerk, een 'zendings avond' gehouden. De heer Fik se van de GZB zal spreken over het zendingswerk in Peru waar hij zelf ook geweest is. Eén en ander opgeluisterd door dia's. Tevens zal er een boekentafel met cd's aanwe zig zijn. Aanvang 20.00 uur. De avond wordt georganiseerd door de zendingscommissie. Waddinxveen - Na rijp beraad heeft wethouder P.F.J. van Schie besloten z'n werkzaamheden als wethouder na 18 1/2 jaar per 1 mei te beëindigen. De resterende tijd van de raadsperiode 1990-1994 zal hij graag als raadslid uitdienen. De kennisgeving dat hij z'n functie als wethouder neerlegt werd 2 februari op het gemeentehuis ontvangen. De brief om ontslagverzoek is uiteraard gericht aan de gemeenteraad. De heer Van Schie omschrijft de redenen niet, maar denkt dat het in het licht van gemeentelijke, politieke en persoonlijke belangen, een goed gekozen verdedigbare datum is. Zevenhuizen - De jeugdafdeling van w Groeneweg in Zevenhuizen gaat in de maanden maart en april activitei ten verzorgen voor de jeugd. De E-, D- C-enB-jeugd krijgen op 19 maart be zoek van de V.I. Voetbalclinic o.l.v. Gerrie en Arnold Mühren. Deze hap pening begint om 17.00 uur. Op 7 april wordt er voor de C-, B- en A- jeugd een training verzorgd o.l.v. René van der Gijp. Deze avond begint de training om 19.30 uur. Zevenhuizen-Moerkapelle - De jaarlijkse uitvoering van De Kleine Trompetter jl. zaterdagavond in "Op Moer" in Moerkapelle, is een geslaagde geworden. Als bijzonder origineel werd het optreden van de diverse solisten ervaren, waarvan Koos van Marle met het Rabobankkoor een toegift verzorgden. De uitvoering verliep in een snel tem po, zodat het muzikale gedeelte, waarvan intens genoten werd door de talrijke aanwe zigen, eerder afgelopen was dan verwacht. Aan het eind van de avond werd Gerard Ab bekerk als lid uitgezwaaid door voorzitter Henny Poot. De heer Abbekerk is gedurende vele jaren lid van De Kleine Trompetter geweest en maakte tevens enige tijd deel uit van het bestuur en was geruime tijd voorzitter. Na afloop was er bal na met "Frame Zevenhuizen - De rondleidingen in het Koornmolengat door Natuur-en Vogelwacht vinden in 1993 niet meer plaats op de vrijdagavonden in de zomermaanden, maar vallen nu samen met het onderhoudswerk op elke eerste zaterdag van de maand. De traditionele werkzaamheden op de eerste zaterdag van de maand, gedurende de maanden september tot en met maart zijn ook gewijzigd, namelijk in elke eerste zaterdag van de maand gedurende het gehele jaar. Op zaterdag 6 februari a.s. beginnen de onderhoudswerkzaamheden om 9.00 uur, verzamelen bij het eerste hek vanaf het informatiebord. Einde ca. 17.00 uur. Aan het onderhoudswerk kan iedereen meedoen, ook voor enkele uren. Warme kleding en laarzen (eventueel regenkleding) en lunch meenemen. "Rotta" zorgt voor koffie/thee, gereedschap en werkhand schoenen. De wandeling start a.s. zaterdag om 14.00 uur bij het informatiebord aan de voet van de boogbrug, vlak bij café De Roerdomp. Duur ca. anderhalf uur. Zevenhuizen - "De Zeven Muzen" houdt op 13 februari een avond voor amateurmusici in dorpshuis "Swan la, aanvang 20.00 uur. Het program ma is overwegend klassiek. Enkele stukken komen uit het lichtere genre. Voor piano-solo wordt muziek ge speeld van Chopin, Ibert, Satie en Jur- riaan Andriessen. Bovendien worden er op twee piano's enkele korte stuk ken van Cranen ten gehore gebracht. Een Poolse dans van Scharwenka wordt zelfs door drie spelers aan één instrument uitgevoerd. Ook zal de pi ano als ondersteuning worden ge bruikt bij muziek voor hoorn, blok fluit en zang (liederen van Brahms, Granados, Satie en van de in Zeven huizen woonachtige Margré van Ge stel) Daarnaast wordt er een duet ge speeld door twee klarinetten en een stuk van Albéniz voor solo-gitaar. Ie dereen is hartelijk welkom. Toegang gratis. Inlichtingen 01793-1829. Regio - In wijkgebouw Romeijnshof aan de Stresemannplaats 8 in Rotter dam-Ommoord wordt maandaga vond 8 februari weer een 'ruilbeurs' gehouden door "De Verzamelaar". Vanaf 19.00 uur staat de deur van de grote zaal open voor degenen die iets te ruilen hebben. Door een technische storing zijn en kele berichten, o.a. van Florida, Ha- zerswoudse Boys, Sjoelclub Wad dinxveen, niet verwerkt. Sorry: een volgende keer beter. Redactie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1