m Hollands PERDIJK MAKELAARDIJ EH KADIKSbv Afscheid I. Tamming Gigantenfestival over twee dagen verdeeld Twee tractoren vormden de aanzet tot de openingshandeling van Voets Wij bezetten het kruispunt! Installatiebedrijf elektra •sanitair •gas •C.V. ■BHHnHHHni Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Voor Zevenhuizen: 01802-2283 Deze week in Zevenhuizen! Moerkapelle: Ooggetuigen redden automobilisten! Kooij, na de brand.... Koninklijk brons voor de heer J. Wilkes Rijnwoude: Opening nieuw bedrijfs pand Voets Geslaagde dia-vertoning Flair Hair.... zakelijk bekeken Geslaagde Bonsai-show Waddinxveen: Mega-color geopend.... Kreater presenteert: de verbeelding met de ruitenkoning Jubilarissen CNV gehuldigd Boskoop: Eerste paal aanbouw raadhuis Dia-lezing in bibliotheek Boskoop Politieberichten en nog veel meer veel leesplezier! ZEVENHUIZEN B.V.i MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 NVM Lid: UNETO een kleine storing of een grote installatie KADIKS weet er raad mee. 15e jaargang nummer 497 10 februari 1993 Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Telefoon 01793-2524 Telefax 01793-2673 Boskoop- Na bijna 31 jaar komt er voor de heer I. Tamming, laatstelijk werkzaam op de afdeling Bouwzaken, doch voorheen bedrijfsleider bij het gemeentelijk zwembad, per 1 maart a.s. een einde aan het dienstverband bij de gemeente Boskoop. Dit in ver band met het feit dat hij een betrek king heeft aanvaard bij het zwembad van de gemeente Zoeterwoude. Ter. gelegenheid hiervan is er op 19 fe bruari a.s. van 16.15 tot 17.00 uur gelegenheid afscheid van hem te ne men, in het gemeentehuis, Raadhuis plein 3 te Boskoop. richting en zouden op de hoek tegen elkaar gebotst zijn, ware het niet dat een zuil de verdere doorgang versperde. Op die zuil moest Boskoop - Op 13 februari en 13 maart wordt het 'gigantenfestival' gehou den. Het evenement waaraan een wedstrijd is gekoppeld, wordt geor ganiseerd door Jongerencentrum De Tunnel in Boskoop in samenwerking met de Stichting Muzikanten Collec tief, gesteund door de Zuidhollandse Popunie en de gemeente Waddinx veen. De deelnemende bands zijn Sons of Pipo; Kashiro; 't Heerst; Mental Force; Fingers; No Says. Uit deze bands wordt door een des kundige jury uit de pop-/en mediawe reld een winnaar gekozen, die op 13 maart met de winnaar van die avond Diploma B-zwemmen meedingt naar de prijzen die door de Stichting MuzikantenCollectief Wad dinxveen beschikbaar zijn gesteld. De eerste prijs bestaat uit deelname aan een groot internationaal popfes tival, dat later dit jaar in de regio wordt georganiseerd en de tweede prijs is een studio-dag in de Soundri- de Studio te Waddinxveen, welke ge bruikt kan worden voor het opnemen van een 16 sporen-demo. Als special act, buiten mededinging, zal na bovenstaande groepen op 13 februari de groep 'Blind Justice" op treden. Aanvang 13 februari in JC De Tunnel, 19.00 uur. Orgelconcert - MET RESPECT EN - IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892 - 16016 PMWW TEEUW UnWAAKIATRZDRCJNG Waddinxveen - In het Gouwebad De Sniep is afgelopen dinsdag diploma B gezwommen. Ditmaal waren er 13 kandidaatjes, die allen zijn geslaagd. Namens de Nationale Zwemraad was de heer H. vd Velde als afgevaardigde aanwezig. De beoordelingscommis sie bestond uit de zwemonderwijzers Cock Slagter eji Rob Hogerbrugge. De namen van de kandidaatjes zijn als volgt: Dirk Pols, Ilse van der Veen, Marieke Eshuis, Tom Blijleven, Claudia van Tol, Fiona v.d. Graaf, Marije Reijm, Jasmin Barkat, Koen Hoondert, Su zanne v.d. Ham, Jeffrey de Haas, Ren- cia van der Starre en Bo Nieuwesteeg. Waddinxveen- Klaas-Jan Mulder geeft op 13 februari een orgelconcert in de Bethelkerk aan de Bilderdij- klaan. Normaliter zijn de concerten in de Brugkerk te beluisteren maar het daar aanwezige orgel is tijdelijk niet te bespelen vanwege renovatiewerk zaamheden. Klaas-Jan Mulder, die al 35 jaar zijn vak als organist beoefent, speelt een zeer gevarieerd program ma. Er worden werken ten gehore gebracht van Bach, Handel, Mendels sohn en Zwart. De organist sluit af met een meesterwerk van de Franse componist Dubois en een door hem zelf bewerkte koraalfinale. Iedereen is welkom Aanvang 20.00 uur. ijnwoude - De heer P. Olierook (81), oud medewerker van Voets Hazerswoude, assisteerde Michel Goethals, manager sales operations New Hol land Benelux, bij de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand van Voets op het ITC-terrein van Rijnwou de. De heer Olierook reed op een oude Ford tractor, model blauwe Reiger van ca. 45 jaar oud en de heer Goethals bestuurde een nieuwe Ford. Beiden kwa men van tegenovergestelde een contactsleutel door de heer Goethals in het contact slot gestoken worden, waardoor een reusachtige grijze ballon automatisch opgeblazen werd. Deze toonde de talrijke genodig den het nieuwe blauwe logo en de naam van Voets. (Lees verder over Voets elders in deze Hart van Holland). De heer Olierook toonde zich duidelijk in z'n nopjes bij het besturen van deze oude tractor een blauwe reiger) Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken. Dag en nacht bereikbaar. Zevenhuizen - Deze zwanen bezetten dagelijks het kruispunt Dorpsstraat/ Weth. Kreftlaan. Ze weten van geen wijken. Automobilisten rijden stapvoets om de zwanen voorzichtig naar de kant te laten gaan. Zelfs de buschauffeurs moeten geduld oefenen. Een hele dappere automobilist stapt weieens uit z'n auto, maar met een boze zwaan weet je het nooit. Overigens: alles went. Automobilisten die hier de hoek omgaan, houden er al rekening mee dat de zwanen hun pas kunnen kruisen op deze kruising.... i— 079 - 426070 Hlllllll'lll étL DE ZONNEBAARS 1 A' 2661 KK BERGSCHENHOEK POSTBUS 5126 - 2701 GG ZOETERMEER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1