Wie meldt zich aan ffl het kaasmekka Kantoor Veerman NMS-bank officieel geopend JAAP EINDHOVEN veel leesplezier! Vrijwilligers gevraagd De Stichting De Wielewaal vraagt: aP'il in elH a" iii|i 15e jaargang nummer 504 31 maart 1993 Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Tel. voor Zevenhuizen: 01802-2283 Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Maatschappelijk makelaardij o.g. Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM Met een felicitatie van Hart van Holland HET BROOD EN GEBAK VAN IS WEER TERUG IN ZEVENHUIZEN! AUTOBEDRIJF verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) ®01802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN Deze week in Zevenhuizen!Moerkapelle: Mevr. T. Huizer-Vuyk 25 jaar bij het onderwijs Gouden legpenning voor P. Voorbrood sr. Regionale knikker- kampioenschappen Rijnwoude: Carmen in De Tas Politieberichten Opening 'nieuw' pand van koffiebar "De Schutse" Waddinxveen: Help... m'n band is lek! Fietsenkijkdag Eerste paal voor uitbreiding keuken Souburgh Boskoop: Boskoop draagt bij aan opvang ex-Joegoslaven Gigantenfestival Bloed doet leven.... en nog veel meer Het regende complimenten, felicitaties en bloemstukken.... Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Sprekers Levensloop Familiebedrijf Scheffers, echtgenoot van Joke, in het bedrijf werkzaam. Lovend liet de heer Lips zich uit over de functies die de heer Veerman in het maatschappelijke bekleedt. Zo is hij meer dan 30 jaar bestuurslid van de Zevenhuizensche IJsclub, waarvan 26 jaar voorzitter en oprichter van de Stichting Oud-Zevenhuizen/Moerka- pelle. Van zijn hand verscheen in maart 1987 het boek "Tussen Licht Donker"; de geschiedenis van Zevenhuizen en wijde omgeving gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was tevens samen steller van het boekwerk 'de geschiede nis van Zevenhuizen opnieuw beschre ven' en "Herkent u ze nog", Zevenhui zen in oude ansichten. Opzienbarend was de actie die op zijn initiatief ondernomen werd om de Thunderbolt in de Eendrachtspolder te Zevenhuizen op te graven en was orga nisator van de twee tentoonstellingen die gehouden werden over de Tweede Wereldoorlog. Spraakmakend waren zijn procesvoe ringen o.a. over de Eendrachtspolder en het obligatieproces omtrent verdwe nen stukken. Boskoop - Van P. Stolwijk van de Babsloot in Boskoop ontving Hart van Holland het verzoek om het bericht om vrijwilligers voor "De Wielewaal" te plaatsen. Dit mede omdat deze persoon jaarlijks als hulp meegaat en weet hoe de betrokken kinderen en jongeren van deze vakantieweken genieten. Vrijwilligers die mee willen gaan als leiding van vakantieweken voor kinderen en jongeren (t/m 30 jaar) met een lichamelijke, zintuigelijke en/of meervoudig complexe handicap en voor MBD-kinderen en jongeren (mensen met een lichte hersenfunctiestoornis). De vakanties zijn ingedeeld naar leeftijd en handicap en variëren van 8 tot 15 dagen. Om deze reizen mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig: ruim 500 enthousiaste mensen (van 18 tot 40 jaar) die bereid zijn zich volledig in te zetten voor het welslagen van deze vakanties. Inlichtingen: stichting De Wielewaal, Stadhouderslaan 29, 3583 JB Utrecht, tel. 030 -522 153. h ovens MAKELAAR BAKKER 1*1 l*i pi.d.koal deticaai Zevenhuizen - Op spectaculaire wijze werd vorige week donderdagmorgen het nieuwe pand van Veerman officieel in gebruik genomen. Knallende ballonnen en spetterend vuurwerk gaven een extra dimensie aan de openingshappening die verricht werd door burgemeester A.W. Lips, me- dewerkers/sters en oud-medewerkers/ sters van kantoor Veerman. Zij allen hadden de taak een met gas gevulde groene ballon op te laten. Op het mo ment dat dit gebeurde werd de wit met groene balonnenwand die de toegang tot het nieuwe kantoorgebouw annex woonhuis versperde, waarin herken baar de boom, het logo van Veerman, duidelijk waarneembaar was, explo- deerde. Terwijl de rook optrok, het ap plaus wegstierf werd er op straat een champagnetoost uitgebracht door de genodigden, die vervolgens een rond leiding door het kantoorgebouw kre gen. Hieraan voorafgaand waren de genodig den getuige geweest van een aantal har telijke felicitatietoespraken. Deze klon ken niet alleen ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe pand van Veerman, maar tevens vanwege het 40-jarige jubileum van de heer A. Veer man. Speciaal voor deze gelegenheid was een grote tent opgezet achter het nieuwe pand aan de Dorpsstraat200, waarin ook de genodigden voor het 'open huis 'zowel 's middags als 's avonds gastvrij onthaald werden. Piccolo 's gaven een extra cachet aan de openingsmanifestatie. De voorbe reiding en organisatie van de gehele dag was in handen van 'Invisible Organizing' uit Mijdrecht. Zo kon alles 'zichtbaar' gestroomlijnd verlopen. Zowel de sprekers als de bezoekers van het 'open huis 'spraken hun bewondering uit voor de architectuur van het fraaie pand, in grote lijnen bedacht door archi tect Ouwe hand en nader uitgewerkt door architect mevrouw Juliette Wijs. Complimenten dienen met name voor haar rekening te komen. Burgemeester A.W. Lips, beet als eerste spreker het spits af en liet de levens loop van eigenaar A. Veerman de revue passeren. Als cadeautjes had hij de gemeentelijke stropdas, een shawl voor de dames en een raamhanger voor kantoor. De heer A. Veerman begon op 20 maart 1953 op een klein achterkamertje bij zijn ouders aan de Dorpsstraat 82 met loonadministratie. Zijn eerste klant was de heer Koos Plaizier. Op 12 maart 1954 werd hij verzekeringsagent en verze kerde als eerste de huishoudelijke in boedel van de dames Paula van der Spek en Sofia de Wilde. Op 28 november 1960 ging op een klein zolderkamertje in het toenmalige woonhuis van het echtpaar Veerman de NMS Spaarbank van start. Op 1 juli 1959 was de heer Veerman al volledig voor zichzelf begonnen. Op 15 maart 1961 kocht hij het pand Dorpsstraat 200, dat vorig jaar met de grond gelijk gemaakt is en thans op 25 maart in gebruik kon worden genomen. In de loop der jaren behaalde de heer Veerman nog diverse diploma's ter uit breiding van het dienstenpakket, zoals makelaar onroerend goed (en vervol gens beëdigd), werd onteigeningsdes- kundige. Jaren eerder was hij reeds ge slaagd belastingconsulent, verzeke ringsagent en assurantie-agent. Het kantoor Veerman bestaat uit: Veer man verzekeringen, NMS-spaarbank, Veerman makelaardij en Veerman ad ministratie. Ofschoon het dienstenpakket van Veer man de NMS-Spaarbank omvatte met bancaire diensten voor particulieren, thans kan ook het zake lijke dienstenpakket van de ING Bank wor den geboden. Er is een samenwerkingsver band met de ING Bank Waddinxveen. Direc teur H. de Gier gaf in zijn speech een explicé over de wijze van sa menwerking en de be nadering van zaken (cliëntele). Veerman wordt al sinds jaren bijgestaan door een aantal mede- werkers/sters, terwijl ook de dochters mede eigenaar zijn. Sinds 1 september 1983 is dochter Joke betrok ken bij de zaak en op 1 september 1986 kwam dochter Marina erbij. Per 1 januari 1988 zijn diverse onderdelen van Veerman, te weten de NMS Spaarbank en Veerman Verzekerin gen overgedragen aan beide dochters. Sinds oktober 1990 is ook schoonzoon Mark

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1