Toi-Toi geeft uitvoering.. Expositie Oranjeverenigingen opgelet! veel leesplezier! Vanavond: Openbare CDA-bijeenkomst JAAP EINDHOVEN 1 00K OP KONINGINNEDAG BENT U WELKOM BIJ ONS IN HET STADSHART VAN Z0ETERMEER BB MB __^?SSÉË_ Benthuizen - De openingsdag van de jubileumfestiviteiten van BSC'68 is een grandioos succes geworden, 's Morgens werd gestart met een 4 tegen 4 toernooi voor de jongste leden, namelijk de C-, D-, E-, en F jeugd, bovendien werd er in deze categorieën gestreden om de titel 'beste penaltynemer van BSC'68'. In de rust van de wedstrijd BSC'68 onder de 23 jaar tegen Rijnwoude werd de finale gehouden. De keeper bij deze finale was Marco Voets, de keeper van het eerste elftal. De winnaars werden: Peter 't Jong voor de C, Sander Easing voor de D, Ricci Guiken voor de E en Eric Meijer voor de F. De winnaars kregen een sporttas met inhoud. Om 12.00 uur traden de trainers en leiders van de jeugd aan voor hun wedstrijd tegen het A-elftal. Na een doelpuntrijke partij trokken de jongeren aan het langste eind. Zij wonnen met 7-5 van hun leermeesters. Deze week in Zevenhuizen! Moerkapelle: Witte asperges in Moerkapelle Aktie tankslag van start in Moerkapelle De "dames" komen naar Zevenhuizen Uitslag paaseieren schilderen Rijnwoude: STAG: botontkalking Uitje plattelandsvrouwen Expositie in het Anker Waddinxveen: Voorjaarsconcert "Concordia" 20 april: feestavond voor iedereen; 760 jaar Waddinxveen VOO-diskette over mede zeggenschap voor ouders Boskoop: Rondvaarten door Boskoop van start Toneelstuk Katholieke vrouwenvereniging Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Tel. voor Zevenhuizen: 01802-2283 Onderwerpen zijn: "Bentwoud" en "Achtkamp" met als spreker Ir. P.M.W. Elsenaar, lid Provinciale Staten Zuid-Holland. Aanvang 20.45 uur in dorpshuis "Op Moer" te Moerkapelle. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk AUTOBEDRIJF verkoop - reparatie - schadetaxatie - A.P.K. gespecialiseerd in Nissan (o.a. Patrol 4x4) ^01802-1155/3270 - Noordeinde 25a - ZEVENHUIZEN ZOETERMEER /liied UAdtt je tuvitje êeye&it! •DE WINKELS OP 30 APRIL GEOPEND VAN 10.00 - 17.00 UUR GEZELLIGE BRADERIE, MUZIEK EN ATTRACTIES 'S-AVONDS TAPTOE OP DE MARKT EN. JIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! Start jubileumfestiviteiten BSC '68 Genodigden Inmiddels werden door voorzitter Aad Taal de genodigden ontvangen, te weten mevrouw G. Hoogendoorn- Oskam (wethouder van de gemeente Rijnwoude), de heer J. Wingelaar (voorzitter van de H.V.B.) en de ver tegenwoordigers van de sponsorbe- drijven, te weten de heren: A. van Elleswijk, P.J. de Vrij, H. Ammerlaan. Tevens de heren P.J. Kreft (scheids rechter en mede-oprichter BSC'68), M.C. v.d. Heijden (grafisch verzorger van het jubileumboek), L.M. v.d. Berg, mevrouw J.P. Luiten-Bels en de heren A.E. Retel en A.G. Verheul (de samenstellers van het jubileum boek). Overhandiging Na een toespraak van Aad Taal, reik te hij de eerste jubileumboeken uit aan de genodigden. Hij liet dit verge zeld gaan van een boeket bloemen. Wedstrijd De wedstrijd die hierna volgde tus sen BSC'68 en Rijnwoude, werd ge leid door de heer P.J. Kreft, die in de ruim 25 jaar dat hij als scheidsrech ter optrad, 1345 wedstrijden heeft gefloten. Het elftal van Benthuizen, dat voor deze gelegenheid werd gecoacht door oud-trainer Alfred van Eeuwijk, was in de eerste helft de betere ploeg. André v.d. Meer scoorde na een half uur, maar de treffer werd afgekeurd. Peter ter Luun had meer geluk, want hij scoorde wel een geldig doelpunt na goed samenspel met Frank Vis. In de 32e minuut had de thuisclub geluk, daar M. Beijnder (Bernardus) op de paal schoot en Peter van Asch (Koudekerk) in de rebound hoog over schoot. In de tweede helft was de ploeg van Rijnwoude, samenge steld uit spelers van Hazerswoudse Boys, Koudekerk en Bernardus, on der leiding van oud-trainer van BSC'68 Henk Koeksema de betere ploeg. Nadat André v.d. Meer van BSC'68 - na een solo rakelings naast had geschoten- kwam de gelijkma ker. Na een vlotte aanval was het R. Zandvliet (Hazerswoudse Boys) die 1-1 scoorde. Twee minuten later was •De heer Aad Taal deelt de eerste jubileumboekjes uit. Wethouder mevr. Hoogendoorn neemt een boeket bloemen in ontvangst. het de goed spelende M. Beijnder die net naast schoot. Na een kwartier in de tweede helft kreeg Piet Kreft een applaus als dank hetgeen een waar dering was voor zijn langdurige scheidsrechterscarrière, waaronder hij een streep zette. Vanaf dat mo ment werd hij vervangen door Adri de groot. Twee minuten na deze wis sel nam Rijnwoude een 1-2 voor sprong. Met een prachtige voetbewe ging passeerde peter van Asch, Peter Ruitenburg. In de 20e minuut werd het 1-3 door een hard schot van Beijn der. V.d. Meer schoot nog tegen de onderkant van de lat na een voorzet van Frank Vis, maar het laatste kwar tier was geheel voor Rijnwoude. Peter Ruitenburg de doelman van de Benthuizenaren stond geen treffers meer toe. Hij stopte een strafschop van Beijnder, na een handsbal van Frank Harmsen en in blessuretijd bracht hij weer redding na een vrije trap wegens hands van Peter ter Luun. De stand bleef 1-3 voor Rijn woude. Laatste wedstrijd Zaterdag 17 april a.s. speelt BSC'68 de laatste competitie-wedstrijd thuis tegen 'Bohemen' uit Den Haag. Als BSC'68 gelijkspeelt of wint, is het vei lig. Bij onverhoopt verlies is het eer ste klasseschap afhankelijk van de uitslag van de wedstrijden Te Werve- DvJ-Bizon en MVO'72 en LenS. De wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Bazar Vrijdagavond 16 en zaterdag 17 april a.s. organiseert BSC'68 in de kantine aan de Sportlaan in Benthuizen de jaarlijkse 'Bazar'. Vrijdagavond van af 19.30 uur kan men er terecht. Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur is het feest voor de kinderen van 16.30 tot 18.00 uur zijn de volwasse nen aan de beurt. Het avondprogramma begint om 20.00 uur, met als klapstuk de trek king van de grote loterij. Iedereen is hartelijk welkom. Waddinxveen- Op 16 en 17 april a.s. zal de Waddinxveense amateurto neelvereniging "Toi-Toi" het blijspel Galerie 'in de heksentuin' Waddinxveen - In "De Stoof'aan de Brugweg 88 van Hans en Tineke Pruijmboom- van Beek exposeren in galerie 'in de heksentuin' vanaf 25 april Inez Meter en Witte van Leeu wen. Inez exposeert binnen prenten en schrijfsels en druksels. Buiten worden door Van Leeuwen kerami sche objecten tentoongesteld onder het motto 'fictiele fiction'. De galerie is open zaterdag en zon dag van 25 april tot en met 9 mei van 13.00 tot 17.00 uur. En op telefoni sche afspraak tel. 01828-14360. "Bedkwartet" opvoeren in de toneel zaal van het Anne Frankcentrum in Waddinxveen, aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen in voorverkoop ge reserveerd worden bij mevrouw C. de Knikker, tel. 01828-17634 of op de avond zelf aan de zaal worden ge kocht. De redactie van het Hart van Holland roept oranjecomité's op om de programma's voor 30 april, 4 en/of 5 mei vóór 22 april a.s. in te zenden naar het redactie-adres: Postbus 85, 2750 AB Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1