Zevenhuizen geeft gul voor Oostduitse kinderen MM m Holland-S Kunst en Vliegwerk veel leesplezier! PERDIJK MAKELAARDIJ Bos of landbouw tussen Zoetermeer 16e jaargang nummer 517 30 juni 1993 Telefoon: 01892-17133 b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Sprinkhanen MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892 - 16016 TEEUW ITTVAAKTVERZORONG Deze week in vakantie-special voor reislustigen en thuisblijvers Geld overmaken kan nog vakantie- fotowedstrijds win mooie prijzen! pagina 17 naar de finish van de Tour de France....??? een gezellige dagtrip 93 mee met uw gezin vereniging, vriendenklup.. zie pagina 21 31 Bentwoud in opspraak... ZEVENHUIZEN B.V.i NVM Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. iagina 16 Overal langs de rijksweg A 12 tussen Benthuizen en Zoetermeer. langs de Hoogeveenseweg en in de korenvel den in het gebied waar het grote bos Bentwoud geprojecteerd is, staan protestborden Dit is er één van. Zevenhuizen - De collecte "Bezorg de Oostduitse kinderen een onvergete lijke vakantie" heeft een fantastisch bedrag opge leverd van f 2.226,15. De collecte ging afgelopen zaterdag onder de nodige belangstelling van start. Een geluids wagen en een tractor bestuurd door Huib Paul met een versierde kar wa ren de blikvangers. Jammer was dat de jeugd van Zevenhuizen-Moerka- pelle geen gehoor heeft gegeven aan de oproep om een spandoek te ma ken. Gelukkig redden Kirsten van de Heiden en Lenneke den Ouden de eer met hun schitterende spandoek. Een Gameboy en een walkman mochten ze als prijs mee naar huis nemen. Na een oproep aan de bevolking door Arie Boertje om gul te geven, gingen ruim 20 collectanten. Lions-leden en vrijwilligers -Maarten, Astrid en Dick, "die de organisatie zeer erkentelijk is) door Zevenhuizen. In Moerkapelle stonden in vijf winkels collectebus sen. De opbrengst daarvan was bij het ter perse gaan van het Hart van Holland, nog niet bekend. Als sprinkhanen 'bezetten' ze straat na straat. Gerard Perdijk in de ge luidswagen, trommelde de bewoners 079 - 426070 DE ZONNEBAARS 1 2661 KK BERGSCHENHOEK POSTBUS 5126 - 2701 GG ZOETERMEER op. Veel mensen stonden al met hun geld klaar en iedereen wist van de actie af. Het leverde vaak hartverwar mende reacties op. "Wij hebben het al zo goed laat die kinderen nu ook maar eens lekker genieten", zei een mevrouw en stopte 25 gulden in de collectebus, overal werd heel gul ge geven. De bevolking gaf duidelijk blijk pal achter de actie te staan. Tij dens de collecte namen ook steeds meer kinderen plaats op de boeren kar en onder luid gezang ging de tocht verder door Zevenhuizen. Toen één van de Lions-leden voor alle kinderen een ijsje had gekocht, werd het helemaal een groot feest. Jammer was het wel dat heel vele mensen niet thuis waren toen de col lectanten aanbelden. De schatting is dat ongeveer de helft van de Zeven- huizenaren afwezig was. Velen daar van zouden zeker gegeven hebben. Dat kan nog steeds door geld over te maken op het bankrekeningnummer van de Lions Club. Wie geld wil over maken kan dat doen op bankreke ningnummer 3750 11 315 t.n.v. Lionsclub Zevenhuizen-Moerkapel- le. Het gironummer van de Rabobank in Zevenhuizen is 29 80 69. De oproep van de Lions Club luidt: "Maak alstu blieft, voordat u zelf gaat genieten van een zeer verdiende vakantie uw bijdrage over, want het is nog steeds' hard nodig". Omringd door collectanten poseert Kirsten van de Heiden met de gewonnen prijzen onder het spandoek dat zij samen met Lenneke den Ouden had gemaakt. Benthuizen - De scheidende leerlingen van groep 8 van ae openbare basisschool Arnoldus van Os te Benthuizen, voerden woensdagavond voor de ouders de leuke musical "Kunst en Vliegwerk op 's Morgens gebeurde dat in de school voor de leerlingen. Moerkapelle - Maandagmorgen kwamen de leden van de Zuidhol landse Statencommissie "Groen" naar Moerkapelle, op uitnodiging van de Agrarische Commissie Bentwoud. Bij de boerderij van Bac werden de Statenleden harte lijk ontvangen en met een bus naar diverse lokaties vervoerd. Of de boodschap overgekomen is dat het gebied waar het grote bos "Bentwoud" geprojecteerd is, een vruchtbare streek is, die jaarlijks een grote opbrengst van akker- bouwprodukten levert, valt niet te betwijfelen. De commissiele den werden met hun neus op de feiten gedrukt, o.a. bij het bedrijf van Blonk en namen een petitie van een aantal agrarische jonge ren in ontvangst aan de Westzij- deweg. (wordt vervolgd) MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1