Hl Hart van Holland Nieuw in Zeuenhuizense Dorpsstraat: 1}oek wet! ïwfe tfwikutk oüet> be finifh tien qcm in PERDIJK MAKELAARDIJ "De Hazelaar" vanavond open! iedere week in ~1 Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Tussen de middag open Eindelijk in Zevenhuizen Groente-en fruit Kwaliteit service en vertrouwen Hart van Holland wenst ondernemer Ron den Boef en zijn assistent Stephan Berevinger 'veel succes ZEVENHUIZEN B.V. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR NVM BOEKINGSCOUPON Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken - MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892 - 16016 TEEUW UnVAAKTVERZDRONG 25 juli naar de finish van de TOUR DE FRANCE! 16e jaargang nummer 519 14 juli 1993 Zevenhuizen - "Wat fijn een groente-en fruitzaak zo vlak naast de bakker en in de buurt van de slager. Een goed initiatief", klonk het vele malen. Dat gebeurde zowel woensdag 7 juli op de openingsdag, als de navolgende dagen. Deze complimenten aan het adres van Ron den Boef en zijn assistent Stephan Berenvinger, werden onder dankzegging aanvaard. Menige Zevenhuizenaar heeft de afgelopen week kennisgemaakt met de verse groenten het frisse Hollandse en exotische fruit, de rauwkostsalades en geprofiteerd van de openingsaanbiedingen van Groente- en Fruitspecialist Ron den Boef. (Helaas zette het ongeval wat zijn vrouw overkwam, die zelf een drogis terij in Krimpen a d. IJssel heeft, maar haarman vooreen dag kwam assiste ren, een domper op de openingshap pening. Donderdagmorgen liep zij ernstig letsel aan een vinger op bij het gebruik van de snijmachine. Met een ambulance moest zij naar het zieken huis worden vervoerd, alwaar bleek dat één van haar vingers overlangs gehalveerd is.) Maandagmiddag tijdens de lunch pauze, had "Hart van Holland" een gesprek met Ron den Boef. Echt rus tig was het niet, want de winkel aan de Dorpsstraat 71, was open en on danks het feit dat de andere winkels tussen de middag gesloten zijn, was er een toeloop van clientele. "We zijn in ieder geval tot het eind van het jaar, elke dag van de week van half negen tot 's avonds zes uur, non stop geopend", zegt Ron den Boef. "We moeten nog bekijken of we dit handhaven". Hij is reuzeblij zich eindelijk in Zeven huizen te hebben kunnen vestigen. "Ik keek al een jaar of twee uit naar een geschikte winkel in Zevenhuizen, mede vanwege het feit dat hier een vriend van me woont die ook onder nemer is. Toen dat aanvankelijk niet leekte lukken heb ik me in Gouda aan de Markt gevestigd. Die zaak bestaat Ron den Boef komt uit een 'onderne mende' Rotterdamse familie. Zijn overgrootvader was parlevinker, ter wijl de volgende generaties zich be zighielden met de verkoop van groenten en fruit. Geen wonder dat Ron al vroeg de fijne kneepjes van het vak leerde, o.a. bij z'n vader en later bij andere groente-en fruitspecialis- ten. Hij beoordeelt bij de aankoop met een kennersoog de versheid van groenten en fruit. Koopt dagelijks in op de groothandels-groente-en fruit markt in Rotterdam en bezoekt een maal per week, op vrijdag de groot handel in 'exoten' in Brussel. Juist dat exotische fruit blijkt in een toenemende behoefte te voorzien, alsmede de rauwkost en groente en fruit-salades. "Toch weten we nog niet helemaal waar de behoefte van de Zevenhuize- naren naar uitgaat. We hopen dat onze formule goed aanslaat bij het koperspubliek. Die formule is 'kwali teit plus een breed assortiment leve ren'". Daarnaast levert Den Boef ser vice, o.a. door thuisbezorging en bouwt aan een vertrouwensrelatie met de klant. Wie eens andere aardappelen dan de regionale of plaatselijke wil proe ven, moet zeker de Zeeuwse aardap pelen van Ron den Boef eens probe ren en verder profiteren van de 'aan biedingen' uit zijn advertentie. nu twee jaar". MAKELAAR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 27.500 brievenbussen! Groente-en Fruitspecialist Ron den Boef i Hart van Holland feliciteert de inwoners van Hazerswoude-dorp Rijnwoude-Hazerswoude-dorp - Om klokslag zeven uur wordt zwembad "De Hazelaar" vanavond (woensdag 14 juli) officieel geopend. Vanaf don derdag 15 juli kan iedereen dagelijks terecht van 10.00 tot 21.00 uur in het 'eigen' zwembad van de inwoners van Hazerswoude-dorp, dat in een kort tijdsbestek een renovatie on derging. Heel veel handen maakten licht werk, nadat van provincie en gemeente toestemming ontvangen was. De nieuw opgerichte Stichting Openluchtzwembad De Hazelaar kon niet alleen rekenen op de inzet van veel vrijwilligers, maar boven dien op financiële bijdragen en start te de voorverkoop van abonnemen ten. Een koor van gekwalificeerde vrijwil ligers bleek - zelfs in deze vakantie- tijd- bereid om bij toerbeurt toezicht te houden, evenals cassières. Het zwembad ziet er prima uit. Het is dusdanig opgeknapt dat het volgens initiatiefnemer Aartjan v.d. Poel, a. voldoet aan de kwaliteitseisen; b. de gestelde veiligheidseisen terwijl het er c. aangenaam toeven is. Vanaf morgen is iedereen hartelijk welkom in het zwembad van Hazers woude-dorp, dat gesloten was, maar dankzij inzet van velen, inwoners en bedrijven weer 'open' is En nu maar hopen dat het aangekon digde mooie zomerweer stabiel blijft.... Van Ginkel Vakanties biedt u samen met Hart van Holland een unieke gelegenheid om de finish van de TOUR DE TRANCE bij te wonen!!! NaaqVGroep: Adres: Plaats Telefoon privé: Telefoon zaak:I Aantal personen: Coupon langsbrengen bij of opsturen naar één van de onderstaan-l de adressen. Sluit bij uw coupon een ingevulde Eurocheque of Girobetaalkaart. Bedrag: aantal personen x 57 50 lincl BTWI BOEKINGSADRESSEN: Waddinxveen: Passage 22, tel. 01828-17522 Gouda: Agnietenstraat 42, tel. 01820-81222 Gouda: Korte Tiendeweg 2, tel. 01820-21922 Zoetermeer: Dorpsstraat 136, tel. 079-167555 Voor 57,50 p.p. kunt u bij Van Ginkel Vakanties boeken. Het vertrek is om 5.00 uur vanaf de parkeerplaats van Bar-Discotheek-Eetcafé "La Baraque", Zuid- plasweg 12 te Zevenhuizen. Om 11.00 uur zal de luxe touringcar u in de omgeving van de Champs Elysée afzetten. Hier kunt u dan getuige zijn van de finish van het grote Tour-spektakel. Om 21.00 uur zal de touringcar vanaf dezelfde plaats als waar u bent uitgestapt vertrekken. Om ±2.30 uur bent u dan weer terug in Zevenhuizen. Voor een reisverzekering dient u zelf te zorgen. U kunt boeken tot 15 juli a.s. 079 - 426070 [mmnijJl NU gjk. DE ZONNEBAARS 1 2661 KK BERGSCHENHOEK POSTBUS 5126 - 2701 GG ZOETERMEER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1