®01802-4095 PERDUK MAKELAARDIJ veel leesplezier! van Wij brengen uw pizza binnen een half uur bij u thuis X)€Mr Bridge leren? m» WIE VAN PAARDEN HOUDT KOMT ZATERDAG NAAR HET STADSHART VAN ZOETERMEER 16e jaargang nummer 525 25 augustus 1993 locoburgemeester Brouwer feliciteert de honderdjarige mevrouw Visbeen Moerkapelle - In bejaardenver zorgingstehuis "Beth San werd vorige week donderdag 19 augustus de honderdste verjaar dag van mevrouw J. Visbeen- Visser gevierd. Namens het gemeentebestuur feliciteerde, wegens ziekte van burgemeester A. W. Lips, de loco-burgemeester drs.J.J.M. Brouwer zijn de jarige. Hij deed dat in een toespraak, maar ook persoonlijk, waarbij zijn vrouw hem vergezelde. Een fraai bloemstuk maakte één en ander compleet. Ook de voorzitter van het stichtingsbestuur van "Beth San de heer G.H. Verweij sprak een felicitatiewoord en liet de aanwezigen een vers van Psalm 134 zingen "Dat 's Heeren zegen op u daal". Het dankgebed tot besluit van het feestelijke samenzijn met familie en bewoners van "Beth San werd uitgesproken door de heer A. v.d. Spek, die de predi kant van de Gereformeerde Gemeente, ds. D. Rietdijk, verving. Deze is met ziektever lof. Mevrouw Visbeen-Visser is in Middelharnis geboren, evacueer de in 1944 met haar gezin tijdens de oorlog naar Warmond. Van haar vijf kinderen zijn er thans nog drie in leven. Ook haar man heeft ze overleefd: sinds 14 jaar is ze weduwe. Op 82-jarige leeftijd kwam ze (toen nog met haar manin het verzorgingste huis "Beth San Mevrouw Visbeen heeft, hoewel ze niet meer lopen kan, nog de volledi ge beschikking over haar verstandelijke vermogen, kan nog goed zien, maar wat slecht horen. Bovendien kan ze, zo bleek uit de toespraken, nog rake opmerkingen maken. Dat er geen wensen klonken in de trant van 'nog vele jaren' is niet verwonderlijk. Echter wel de dank om hetgeen herdacht werd en een toekomstvisie met een eeuwigheidsaspect. Deze week in Zevenhuizen/Moerkapelle: I' Braderie/Oogstfeest op 4 september Emotioneel afscheid Oostduitse kinderen Inleveren buitenlandse munten Rijnwoude: I Economisch beleidsplan Eerst winst BSC'68 j Elly en Rikkert in Hazerswoude-dorp Waddinxveen: Body Culture.... Top jeugdvoetbal bij WSE Loopgroep AV'47 weer in training Boskoop: Plantarium... Open dag De Schouw Politieberichten en nog veel meer.... Op dinsdag 17 augustus 1993 omstreeks 10.15 uur, werd een gewapende overval gepleegd op de bloemenveiling in Bleiswijk. De daders zijn weggereden in een donkere Ford Scorpio in de richting Zevenhuizen en daar overgestapt in een rode personenauto. Mogelijke getuigen met wie de politie Berkel en Rodenrijs nog geen contact gehad heeft, worden vriendelijk verzocht te bellen met 01891- 16500 de afdeling recherche. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Italiaans Restaurant "Borgo Antico" Dorpsstraat 63, Zevenhuizen ZEVENHUIZEN B.V. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 NVM Bij u in de buurt gaat binnenkort een cursus van start. Bel nu voor meer informatie districtscoördinator F. Appels 3 01880-20446 of Mw. van de Mortel van de Nederlandse Bridge Bond "3 030-712644 Chauffeursdiploma CCV-B Goederenvervoer Chauffeursdiploma CCV-B Personenvervoer Gevaarlijke stoffen: ADR-certificaat Koelvervoer: ATP-certificaat Opleidingen voor alle rijbewijzen VERKEERSSCHOOL BREMMER Christinastraat 47, Benthuizen (079-312095) VERKEERSOPLEIDINGEN "MOERKAPELLE' (manteau) Westland 23, Moerkapelle (01793-2776) Geef je nu op voor de nieuwe cursussen! Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk '1 I I I MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892 - 16016 TEEUW UITVAARTVERZORGING ZOETERMEER s4lted comt je &<zrtje ée^eert! ZOETERMEER PAARD 1993 MET V.A. 11.00 UUR: ruim 250 paarden en pony's fantastisch showprogramma op de Markt strodorp op Markt en Zuidwaarts tal van aktiviteiten op o.a. Stadhuisplein, Marseillepad, Promenadeplein en Burg. Wegstapelplein \JN...BU ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! Cr*** "°n^L Honderdjarige in Beth-San MAKELAAR 079 - 426070 f, ERKEND 110 VAN de ZONNEBAARS 1 Af 2661 KK BERGSCHENHOEK POSTBUS 5126 - 2701 GG ZOETERMEER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1