Malteser familiereünie op Braderie in Zevenhuizen Fietstocht in het zuid westen van Rijnland Gemeentenieuws op pagina 4 Oud papier Nessevliet PERDIJK MAKELAARDIJ veel leesplezier! WINKELEN WET VEEL EXTRA'S KUN JE BIJ ONS IN HET STADSHART VAN ZOETERMEER SHDS 16e jaargang nummer 527 8 september 1993 Deze week in Zevenhuizen/Moerkapelle: Braderie/Oogstfeest grandioos succes! ~*-Afscheid rayoncomman dant v.d. Roer Zevenhuizense boerderijen te boek gesteld. Rijnwoude: Dorpsvernieuwing Hazerswoude even voorstellen: _jaadslid Geenjaar Waddinxveen: Hondenshow Hobby beloond met kampioenschap duiven! Boskoop: Politieberichten Nieuw zorgcentrum -los van Manen-Pieters in bibliotheek en nog veel meer.... i i i i i i i i i i i i i L Chauffeursdiploma CCV-B Goederenvervoer Chauffeursdiploma CCV-B Personenvervoer Gevaarlijke stoffen: ADR-certificaat Koelvervoer: ATP-certifioaat Opleidingen voor alle rijbewijzen VERKEERSSCHOOL BREMMER Christinastraat 47, Benthuizen (079-312095) VERKEERSOPLEIDINGEN "MOERKAPELLE" (manteau) Westland 23, Moerkapelle (01793-2776) Geef je nu op voor de nieuwe cursussen! Zaterdag 11 september open monumenten dag Verplaatsing pagina Zevenhuizen-Moerkapelle ZEVENHUIZEN B.V.i NVM Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk MET RESPECT EN IN STIJL DOEN WE WAT VAN ONS VERWACHT WORDT. DAG EN NACHT 01892 - 16016 ËNU TEEUW UTTVAAKIA/ERZDRGING ZOETERMEER /4ltc<d cu<it je hartje (teyeert! rijk gesorteerde winkels en warenhuizen gezellige horecagelegenheden op zaterdag 25 en zondag 26 september de Stadsharterie EN. JIJ ONS KUN JE GRATIS PARKEREN! van v.l.n.r. Nelis Breedijk met vriendin Rita Caruana, Johnny Caruana met vrouw Marion en zoon Andrea, Doriann Breedijk-Caruana en echtgenoot René Breedijk. Zewnhuizcn-Moerkapelie - René Breedijk had zaterdag jl. een taak op de Braderie in Zevenhuizen. Zijn vrouw Doriann, afkomstig uit Malta en met hem in Moerkapelle woonachtig, kwam hem aldaar bezoeken in het gezelschap van haar broer Johnny aanstaande zwager Nelis en zus Rita, alsmede haar schoonzuster Marion en neefje Andrea Op zich geen opzienbarend feit dat een familie een oogstfeest ofwel braderie bezoekt, ware het niet dat het een familiereünie betrof wat was namelijk het geval? Johnny Caruana, de broer van de twee in Moerkapelle wonende zusjes, kwam 'even' naar ,®d,erland °p do°r!jeis_,var! Zweden naar Malta. Hij is speler in het nationale voetbalteam van Malta (achterhoede verdediger) en had donderdagavond met zijn club 'Sliema-Wanderers' uit Malta, deelgenomen aan voorronden voor de ttiropacup li-wedstrijden in Zweden. Een tussenstop in Nederland maakte het mogelijk om 'even' een bezoek aan z'n zusters te brengen, gekoppeld aan een seight-seeing Amsterdam. Een week eerder had hij zijn vrouw en zoon eveneens dij een tussenlanding, reeds in Nederland achtergelaten. Zondag vertrok het gezin weer. ™e de zusjes Caruana in Nederland verzeild raakten is een verhaal op zich. sj ené Breedijk was drie jaar geleden op vakantie op het eiland Malta, raakte in contact met Doriann werd verliefd en T\ trouwde vier maanden geleden met haar op Malta om haar vervolgens mee te nemen naar Moerkapelle Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking viel er het nodige te regelen op Malta, waarvoor broer Nelis Breedijk Pwifh§',J!ufrfZedelZ1)nur°1er "aarMalta. logeerde bij het gezin Caruana en ontmoette daar de zus van de bruid NpH» het kllkte tussen hen beiden. Zij besloot de stap in het ongewisse te maken en met haar zus mee te gaan naar tp win n ZUS,eS ZI)n lnmlddelsal aard'g gewend in het Moerkapelse. Hun allergrootste wens is om goed Nederlands te leren. Daarom gaan ze naar het Gouwe College. Benthuizen- Evenals voorgaande jaren is de tweede zaterdag in september weer landelijke Open Monumentendag. Deze dag is bedoeld om monumenten te bezich tigen die anders minder gemakkelijk toegankelijk zijn. Op initiatief van de histori sche vereniging uit Benthuizen, Zoetermeer en Zoeterwoude is een fietstocht langs monumenten uitgezet. De deelnemende monumenten zetten hun deuren, tussen 10.00 en 17.00 uur, voor het publiek open. Hier kan men nadere uitleg krijgen over de geschiedenis van het gebouw en waar het voor diende. Bij de deelnemende monumenten, herkenbaar aan de monumentenvlag (wit en geel), zal een beknopte beschrijving aanwezig zijn. Daar is ook de fietsroute gratis verkrijg baar. Deze route, ca. 40 km lang, voert langs vele mooie plekjes in Benthuizen, Zoetermeer, Stompwijk, Leidschendam en Zoeterwoude. De fietsroute is zo uitge zet dat men willekeurig kan starten bij een van de deelnemende monumenten. De organisatie hoopt dat er massaal wordt deelgenomen aan deze dag en dat men zal genieten van de monumenten en de omgeving waarin zij staan. Vrijwillige gidsen geven tekst en uitleg. Laat ze niet in de steek! Deelnemende monumenten. Benthuizen: Ned.Herv.Kerk, Dorpsstraat. Zoeterwou de: Weipoortseweg 3, boerderij waarin beeldhouwster Gerda van den Bosch haar atelier heeft. Groote molen, Ommedijkseweg, Wipwatermolen.Dorpskerk, Dorps straat. In april j.l. was de restauratie voltooid. Stompwijk: R.K. Laurentius kerk. Dr.v.Noortstraat. Leidschendam: Molen-driegang, vanaf het water te bekijken in een roeiboot, voor f 6,- per uur aldaar te huur, lopend of fietsend kan natuurlijk ook. Zoetermeer: Museum 't Oude Huis, Dorpsstraat 7.; R.K. Nicolaaskerk, Dorps straat 24; Ned.Herv.kerk, Dorpsstraat. Door technische omstandigheden is de gemeentelijke pagina van Zeven huizen-Moerkapelle, vanaf heden, verschoven naar pagina 4. Zevenhuizen-Oud Verlaat - A.s. vrijdag en zaterdag wordt er weer een oud-papier inzamelingsactie door de chr.basisschool De Nessevliet in Oud Verlaat gehouden De containers staan v/eer op het parkeerterrein van De Vierkap. MAKELAAR IN ONROERENDE GOEDEREN BEËDIGD TAXATEUR Dorpsstraat 146 - 2761 AH Zevenhuizen Telefoon: 01802-1655 079 - 426070 ERKEND 110 VAN «k de ZONNEBAARS 1 2661 KK BERGSCHENHOEK POSTBUS 5126 2701 GG ZOETERMEER ~j VLCtui jeP\

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1993 | | pagina 1