Kerstboomverbranding Zevenhuizen wordt Kerstboomversnippering! Auto te water werd drie mensen fataal VEERMAN MAKELAARDIJ Erwtensoep-aktie Kaartavond 't Zuiden verschoven Oud papier Moerkapelle Waddinxveen krijgt Squashcentrum Kleurplaat en puzzel Hart van Holland Nieuwjaarsreceptie koffiebar Wie wordt bruids paar van de maand? vrijdag 7 januari van 16.00-18.00 uur Cosivrio zie pAqiNA 10! Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Makelaar in onroerende goederen Onteigeningsdeskundige Beëdigd taxateur Zevenhuizen - De familie Huisman uit Zevenhuizen is de gelukkige winnaar geworden van de hoofdprijs van de puzzelaktie t.b.v. de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied. Donderdag 30 december jl. mochten zij de prijs, een waardecheque vanf 5000,- te besteden bij het Keuken centrum te Waddinxveen, in ontvangst nemen. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 16e jaargang nummer 544 5 januari 1994 van Benthuizen- 15 januari is er weer de jaarlijkse erwtensoepaktie ten bate van het Kinderkoor "de Benthuizer zangertjes" van de hervormde kerk uit Benthuizen. De genoteerde klaverjas/jokeravond van 17 januari moet omdat ons ver keerde informatie is verstrekt ver schoven worden naar 10 januari a.s. Dan kan een ieder weer gezellig Joke ren of klaverjassen bij buurtvereni ging 't Zuiden in Ons Jeugdhuis Julia- nastraat. Aanvang is 20.00 uur. Moerkapelle- Vrijdagmiddag 7 janua ri en zaterdag 8 januari zal er weer papier worden verzameld in de con tainers naast de kerk van de Geref. gemeente. Zaterdag van 09.00 - 12.00 uur is de eontainerdienst aanwezig. Tevens is er een container speciaal voor karton. Na 12.00 uur is het niet meer mogelijk oud papier in te leve ren. In december vorig jaar is maar liefst 19.870 kilo oud papier ingele verd. Waddinxveen- Een welkome aanvul ling op de vele sportactiviteiten, al dus het college van burgemeester en wethouders over het nieuwe squash- j centrum dat gebouwd zal worden in opdracht van Panda Sporthallen b.v. uit Loosdrecht. Het squashcentrum zal verrijzen aan de Sniepweg tussen het Gouwebad "De Sniep" en Dans school "Van der Lubbe". In het een trum zijn 8 squashbanen en een fraaie verblijfsruimte gepland. Zevenhuizen - Wilt u nog kans maken op de fantastische prijzen van onze Kerstpuzzel en de kinderen met het kleuren van de dino-kleurplaat. zorg dan dat uw oplossing/kleurplaat voor het weekend bij ons binnen is. De puzzelaars maken kans op een video-recorder, een kieding-waarde- bon tw. v. 500,- en een beauty-arran gement voor 2 personen en diverse geldprijzen. Voor de kinderen zijn er leuke dino- prijsjes te winnen. Benthuizen- Koffiebar "De Schuil plaats" uit Benthuizen heeft a.s. za terdag 8 januari een gezellige nieuw jaarsreceptie in 'De Bron' op de dorpsstraat 42. Om 8.15 staan de deu ren open waar iedereen welkom is. A.s. bruidsparen - of hun familie of vrienden! - kunnen een trouwkaart opsturen naar Hart van Holland, Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen - en zo in aanmerking komen om bruidspaar van de maand te worden. Het bruidspaar dat gekozen wordt, komt met een foto op de maandelijk se bruidspagina te staan, en ontvangt tevens vier waardebonnen van 25,- te besteden bij de adverteerders op de bruidspagina. Hoofdprijs-winnaar Puzzelaktie Molenvrienden Zevenhuizen- Donderdagavond om streeks 19.20 uur is aan de Noordeinde te Zevenhuizen een auto te water ge raakt met 5 inzittenden. De betrokke nen waren afkomstig uit Siegen Duits land en waren van Turkse nationaliteit. Het betrof hier een gezin, waarvan de man 28 jaar oud was, de vrouw 30 jaar en 3 kinderen (jongens) in de leeftijd van 4,7 en 9 jaar. Omdat de bestuurder, die op weg was naar Leerdam, de weg kwijt was. heeft hij in het Noordeinde geprobeerd te keren op een brug over het langs de weg liggende kanaal. Het voertuig is met een achterwiel naast de brug gekomen, is gekanteld en Op de kop in het kanaal terecht gekomen. De bestuurder is er door omstanders uil gehaald, de vrouw en kinderen kon men niet bij komen. Die zijn na ongeveer een half uur door duikers van de brandweer Nieuwer- kerk bevrijd. Zij zijn alle 4 in zorgwek kende toestand afgevoerd naar het Bleulandziekenhuis alsmede het Sofia- kinderziekenhuis. In de loop van de avond is bekend geworden dat de vrouw en de 2 jongste kinderen zijn overleden. De toestand van het oudste kind was toen nog zeer kritiek. Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Zevenhuizen - Omdat dit jaar geen geschikte lokatie is gevonden voor de traditio nele kerstboomverbranding, heeft de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle beslo ten de bomen dit jaar niet te verbranden, maar te versnipperen. De verlot ing(voor iedere ingeleverde boom krijgt men een lootje) gaat wel gewoon door. De bomen worden bij inlevering direct versnipperd. Kerstbomen uit Oud Verlaat kunnen tussen 16.00-17.30 uur worden ingeleverd bij De Vierkap. Deze bomen zullen in de kern Zevenhuizen worden versnipperd. De trekking van de prijzen vindt na afloop van de versnippering plaats in de brandweergarage aan de Burgemeester Boerstraat. Ook de prijzen zijn hier af te halen. Het is dus zeker de moeite waard om zoveel mogelijk bomen in te ieveren. de trekking van de hoofdprijs werd verricht in het kantoor van Hart van Holland. Dorpsstraat 200, Postbus 2, 2760 AA zevenhuizen Telefoon: 01802-1866 - Telefax: 01802-3178 De Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied hield, in sa menwerking met Hart van Hol land. 8 weken lang een puzzelaktie voor het behoud van de molens aan de Rot- temeren. Iedere week was er een prijs te winnen van 100,-, door de oplossing in te sturen van een kruiswoordpuzzel. Tevens kon men wekelijks een letter sparen, waar uiteindelijk de slagzin: "KCW is oké" als goede oplossing uit de bus kwam. Uit de vele goede inzendingen trokken de heren van Gent en van de Weerdhof, bestuursleden van de Molenvrienden, dinsdag 28 december de gelukkige win- aar, de familie Huisman! In aanwezigheid van de heer Slingerland, van Keukencentrum Waddinxveen, oi rhandigen de heren van Gent en vd Weerdhof de waardecheque aan de familie Huisman.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1