Laatste kerstboomverbranding?? Vermoedelijke dader overval benzinestation Waddinxveen gearresteerd Coroos rode kool ,3/4 pot •cursus A.P.R. 079-312095 weg naar het voortgezet onderwijsvolgende week in iouse Party ud Papier eugdbingo in iel Zuidhonk Vluchtelingenwerk Moerkapeile (laveijassen n de paddestoel /erloting kerstboom- versnippering rijswinnaars kerstpuzzel en deurwedstrijd B.S.C. '68 DOKTER VROEGINDEWEIJ 25 JAAR IN MÖERKAPELLE VERKEERSSCHOOL BREMMER 16e jaargang nummer 545 12 januari 1994 Tenthuizen- Zaterdag 13 januari start j de BOC weer met een gigantisce Hou- Party. De muziek wordt verzorgt j Joor drive-inn disco First Love met K.J. Timo van Move The House. De aanvang van deze avond is om 21.00 uur. De BOC ligt langs de omleidings- veg tussen de sportvelden en tennis- j lanen. evenhuizen- De basisschool Nesse- vliet heeft weer een container klaar j taan voor het ophalen van oud pa- ier. Aanstaande vrijdag en zaterdag ;an iedereen zijn oud papier brengen j aar de container in de Vierkamp in j ud Verlaat. De opbrengst is ten bate an het aanschaffen van nieuwe spul- n voor de school. Vaddinxveen- Stichting Wijkwerk de uidplas organiseert op zaterdaga- ond 15 januari a.s. weer een bingo- vond voor de jeugd van 8 tot 15 jaar. j r worden drie rondes gespeeld van j 0,50 per ronde en aansluitend een j uperronde van f. 1,=. Er zijn leuke >rijzen te winnen zoals casetteband-1 bouwdozen, mooie ballpoints di- j erse geschenkbonnen etc. Hierna] al een loterij worden gehouden j aarbij ook mooie prijzen te winnen J ijn. De avond begint om 19.00 uur en j al ongeveer 21.00 uur afgelopen zijn. j doerkapelle- Voor een jong gezinne tje waaronder een baby. is het vluch- j elingenwerk Moerkapeile op zoek j ïaar babyspulletjes. Boxen, kinder- j 'oeien, commode, badje, lakentje, leken alles is meer dan welkom. Als u n het bezit bent deze spullen kunt u ontact opnemen met dhr. C. Schep, ihr.v.d. Wetstraat 42 in Moerkapeile. j Vaddinxveen- Vrijdag 14 januari is er veer Klaverjassen in speeltuinvere- j ligingde Paddesteol in de Lijsterbes- t raat 18. De aanvang van deze avond s 20.00 uur. De klaverjasavond is al- j een voor volwassenen. Zevenhuizen - Er zijn nog enkele prij- en af te halen van de verloting van de >p vrijdag 7 januari ji. gehouden erstboomversnippering. Die prijzen fielen op de lotnummers: 363, 391, 02.610,231,434. ■>e prijzen zijn al te halen op vrijdag-1 tvond tussen 19.00 en 19.30 uur in de j teandweergarageaan de Burgemees- er Boerstraat 1 Regio - In de volgende Hart van Hol- and worden de prijswinaars bekend gemaakt van de kerstpuzzel en de dino-kleurwedstrijd. Benthuizen - Zaterdag 15 januari a.s. speelt BSC'68 de thuiswedstrijd te gen DORR uit Den Haag. Aanvang 14.30 uur. Zevenhuizen-Moerkapelle - Ruim 300 bomen gingen woensdag avond 5 januari jl. in Moerkapeile in vlammen op. Als één van de laatste gemeenten in de regio mochten de bomen in Moerkapei le nog worden verbrand. Vele aanwezigen stelden zich de vraag of het dit jaar niet de laatste keer zou zijn, omdat het verbranden van de kerstbomen een te zware belasting zou zijn voor het milieu. Allerlei bezwaren, zoals luchtver ontreiniging, het broeikaseffect en het achterblijven van 'schade lijke' resten worden door tegen standers aangedragen om dit jaarlijkse festijn, vooral voor de jeugd, toch maar te kunnen ver bieden. In Zevenhuizen werd de kerst boomverbranding op het laatste moment afgeblazen omdat er "geen geschikte lokatie kon wor- den gevonden". Als alternatief werden de bomen hier versnipperd. Dit versnippe ren zou schoner en milieuvrien delijker zijn. Is een urenlang ron kende traktor dan minder milieu belastend? Het aantal decibels dat een hakselaar urenlang staat te produceren zou ook niet scha delijk zijn.? En het verrotten van de uiteindelijke snippers is schei kundig gezien toch ook een ver brandingsproces? Nee, als we echt iets aan de 'milieu-onvrien delijke kerstboomverwerking' moeten doen, dan moeten we geen kerstboom meer nemen. Zolang er geen goed alternatief bestaat voor het verbranden, laat de jeugd dan één keer per jaar genieten van de kerstboomver- Foto boven: Vele tientallen men sen waren in Moerkapeile uitgelo pen op de kerstboomverbranding van dichtbij te beleven. Foto onderEen medewerker van gemeentewerken ontsteekt het 'vreugdevuur'. branding. De jeugd leeft weken lang naar de verbranding toe, za melt bomen in en zorgt op die manier dat alle bomen netjes ver dwijnen. En als we al die alles- branders eens bij elkaar optellen die dag in dag uit staan te roken, zou het verbranden van een paar honderd kerstbomen eens per jaar dan niet kunnen Herinnering: 01-01-1969 01-01-1994 Op 1 januari was het 25 jaar geleden dat dokter Vroegindeweij zich vestigde als huisarts in Moerkapeile. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt hem een receptie aangeboden. Op 15 januari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur, in dorpshuis "Op Moer". Hierbij wordt u allen hartelijk uitgenodigd! HET COMITÉ van J/lr35"voor 0,89 nu per tray (12 potten) 10,00 Albert Heijn Zevenhuizen, Dorpsstraat 129 Albert Heijn Koudekerk a/d Rijn, Pr Bemhardstraat 9 start binnenkort met de nieuwe (vervoer gevaarlijke stoffen) Bel voor vrijblijvende inlichtingen: Waddinxveen - Maandag 10 ja nuari omstreeks 18.00 uur is te Boskoop een 32-jarige Wad- dinxvener aangehouden, die er van verdacht wordt de overval te hebben gepleegd, die op de avond van 29 december 1993 te Waddinxveen heeft plaatsgevon den. Het betreft hier de gewapende overval op het Shell benzinesta tion aan de Henegouwerweg (provinciale weg). De politie van IJssel en Gouwe verdenkt om verschillende rede nen de Waddinxvener al enige tijd van dit feit. Ongeveer een week geleden heeft de politie om die reden een po ging gedaan verdachte in zijn woning te arresteren, maar hij werd daar toen niet aangetroffen. U i t va a rt verzorg i ng H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapeile, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1