KEUKEN VEERMAN MAKELAARDIJ Dodelijk treinongeval het kaasmekka cj KEUKENS GESCHENKPAKKETTENSHOW Postzegelruilbeurs Kerstgospelconcert Nut en Sport houdt show Oecumenische vesperdienst in De Hoeksteen Kunstkerstmarkt 9 en 10 december Het gerestaureerde kerkgebouw Uw kerst en/of nieuwjaarswens in het Hart van Holland? Deskundige dienstverlening bij al uw activiteiten m.b.t. onroerende zaken Bel voor informatie: 01802-2289* of fax: 01802-3503 Zondag 11 december geopend 5 apparaten gratis OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER ALPHEN A/D RIJN M.F. Scheffers A. Veerman P.P. Eindhoven Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Het oude telefoonnummer in Zevenhuizen is komen te vervallen, bel: Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Alphen aan den Rijn - Op zaterdag 10 december organiseert de afdeling Alphen aan den Rijn van de Neder landse Vereniging van Postzegelver zamelaars een grote regionale Post zegel- en Poststukken ruilbeurs in gebouw "Nabij" aan het Lauraplein. Een groot aantal handelaren is aan wezig, maar ook voor onderling rui len is er voldoende ruimte beschik baar. Een complete wereldcatalogus, een UV-lamp en een watermerkzoeker staan gratis ter beschikking. Op ieder uur wordt een gratis verlo ting gehouden. Voor leden en jeugd tot 14 jaar is de toegang gratis, niet- leden betalen slechts 1,-. De ruilbeurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Inlichtingen: 01720-21057. Regio - In de Bloemenveiling Bleiswijk wordt op donderdagavond 15 december een groots gospelcon cert gehouden. Op die avond treden de Living Sound Gospel Singers uit Oeganda op tij dens een uniek gospelconcert. De uit 15 personen héstaande groep van zangers en muzikanten uit Kampala, maakt voor de tweede keer een suc cesvolle toer döor Nederland en heeft reeds vete harten verwarmd met hun levendige, inspirerende Afrikaanse zang en muziek waarin de blijde boodschap van het evangelie doorklinkt. Aanvang 20.00 üur. Toegang vrij. Inlichtingen: 01736- 93634. Regio - In de plantenhal van de heer W. Sandersaan de 1 eTochtweg 76 in Nieuwerkerkaan den Ussel wordt op vrijdag 9 en zaterdag 10 december de jaarlijkse clubtentoonstelling gehou den van "Nut en Sport". Cavia's, konijnen en pluimvee, als mede sierduiven zijn er te kust en te keur. Een deskundige jury bepaalt de prijzen. Openingstijden: vrijdag van 19,30 tot 23.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Benthuizen - Nu gemeenten zich op nieuw opmaken om het Kerstfeest te gaan vieren willen het Katholieken kontakt Benthuizen en de Samen op Weg gemeente zich gezamenlijk voorbereiden door een oecumeni sche advents-vesperdienst te vieren 'n kerkgebouw De Hoeksteen aan de Alb. Schweitzerlaan 2. 'n deze dienst op 13 december zal 'nedewerking verleend worden door het jongerenkoor van de H.H. Engel- ewaarders-parochie uit Hazers- ^oude-Dorp onder leiding van Cok te .long. Voorgangers zijn pastoor - A M. Lau o.f.m. en Ds, D. van Arkel. et orgel wordt bespeeld door Frans ce Bruijn. in deze interkerkelijke t 'enst is een ieder uiteraard van har- I e we'kom. Thema: "Samen op weg n»ar Bethlehem". Aanvang 19.30 uur. JAaddinxveen - In de Remonstrantse erk in Waddinxveen wordt het aan- s aande weekeinde een kunstkerst markt gehouden. Creatieve Kerstmarkt Zevenhuizen - In het fraaie gerestaureerde kerkgebouw van de Vereni ging Vrijzinnige Hervormden aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen, wordt op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december een Creatieve Kerstmarkt gehouden. Op vrijdag kan men van 18.00 tot 20.00 uur terecht en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. De te koop aangeboden kunstvoorwerpen bestaan uit keramiek van Anneke Nap, tekeningen en dergelijke van Ernst de Vogel en bloem- sierkunst van Johan Sol. Ook zijn er vele kleine kerstwerkjes te koop van enkele leden, zoals kerstkaarten, kussentjes, kerstringen, quilt- werk en vele andere leuke kerstpresentjes en hebbedingetjes. Tevens kunnen bezoekers de papiervouwkunst bewonderen: Origa mi. Koffie en thee worden eveneens geschonken terwijl er een fraai schilderij: zicht op de molen aan de Rotte, wordt verloot. Gedurende de openingstijden wordt de creatieve kerstmarkt opge luisterd door zang van een kinderkoor onder leiding van Margré van Gestel en orgelspel door de heer Jac. van Zanten. Het restauratiefonds hoopt wel te varen bij deze creatieve kerstmarkt. Het gebouw dateert uit 1866. Daarvoor had reeds een kerkgebouw op dezelfde plaats gestaan, een zogenoemde 'schuilkerk'. De pastorieën de kosterswoning hielden de kerk uit het zicht. Bij de herbouw in 1866 zijn het koorhek op de galerij, de plavuizen en raamwerken met ornamenten, bewaard gebleven. In 1994 werd de algehele restauratie van het gebouw aangepakt. De nu aanwezige preekstoel dateert uit de 17e eeuw en is afkomstig uit de Ned.Hervormde kerkte Oyen (N.Br.) ook het doopvont en banken zijn uit die kerk afkomstig. Bezienswaardig zijn naast de mooie gevel en ramen ook de prachtige kroonluchter en koperen lezenaar. Het bestuur hoopt dat het gebouw in toenemende mate gebruikt wordt voor bijeenkomsten, concerten en dergelijke. Overigens is het vermeldenswaard dat de Vereniging Vrijzinnig Her vormden op 12 december 40 jaar bestaat! Hans Verkerk Keukens in Alphen a/d Rijn is zondag 11 december geopend. En dat vieren wij deze week met een spetterende actie. Als u deze week een complete keuken koopt krijgt u: of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs bij de Keukenspecialist met meer dan 30 jaar ervaring en 50 filia len in Nederland en België. GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 Beëdigd makelaar en taxateur Gediplomeerd onteigeningsdeskundige Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon01802- 1866 Telefax: 01802-3,178 Waddinxveen - Op woensdag 30 no vember jl. omstreeks 18.20 uur, heeft op de spoorwegovergang aan de Bre- deweg te Waddinxveen een dodelijk ongeval plaats gevonden. Een perso nenauto kwam in botsing met een trein op het baanvak Zoetermeer/ Gouda. De bestuurder van de perso nenauto kwam daarbij om het leven. Hij was op slag dood. De machinist en de passagiers van de trein bleven ongedeerd. De bestuurder van de personenauo bereed de Bredeweg komende uit de richting van de gemeente Moord recht en gaande in de richting van de autosnelweg (A20). De man reed de overweg op terwijl een trein naderde uit de richting Zoetermeer. Een on derzoek naar de juiste toedracht wordt ingesteld. Ten gevolge van het ongeval werd het treinverkeer op het baanvak Zoe- termeer/Gouda enige uren stilge legd. De meer dan 600 passagiers werden met bussen vervoerd naar het station Gouda. Om bij de bussen te komen moesten zij ruim 500 meter langs de spoorbaan lopen. De Bredeweg werd tussen da afrit A12 en die van de A20 enige uren afgesloten voor alle verkeer. Ten be hoeven van de afzetting en verkeers regeling werd assistentie verleend vanuit omringende districten en door het korps Landelijke Politie diensten. Komt u vrijblijvend aan of bel voor afspraak - ook 's avonds Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen - Tel. 01802-1868 - Fax 01802-2033

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1