sn Oud papier-container in brand gestoken ölgende week in Hart van "in en om Gewapende overval op postkantoor Bomen planten op Boomfeestdag De Kleine Trompetter verleent mede werking aan concert Rommelmarkt op 22 april Vrouwenbijbelkring te Bergschenhoek Bijzondere tomaten: 'Gartenfrisch' KORTELAND A makelaardij o.g. Boskoop- Vandaag 22 maart is het Iweer Nationale Boomfeestdag. Ter jgelegenheid hiervan organiseert de gemeente Boskoop de nodige activi teiten. Zo zullen groepen leerlingen van alle basisscholen woensdagmor- Igen nieuwe bomen planten bij de Zon nedauw en Veldlaan in Snijdelwijk. ;Daar is onlangs een groot aantal meta- Isequoia's verwijderd omdat ze te groot werden en het wegdek bescha digden. in plaats hiervan komen nu enkele prunussoorten. Daarna zullen de leerlingen per bus een bezoek brengen aan boomkwekerijbedrijf Van de Starre, een modelbedrijf waar [het nodige is te zien. Nieuwerkerk aan den IJssel - Op vrij dag 24 maart zal Door Kunst Verkre gen een voorjaarsconcert verzorgen in "De Bron", aan de Ringvaartlaan 16 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het concert zal aanvangen om 20.00 uur en de toegang is gratis. Aan dit con cert wordt medewerking verleent door Muziekvereniging De Kleine Trompetter uit Zevenhuizen. Bezoekers aan dit voorjaarsconcert kunnen vanaf 19.30 uur in de grote zaal van "De Bron" terecht. Het totale optreden van beide korpsen zal du ren tot ongeveer 22.00 uur. Waddinxveen - De Centrale Hervorm de Gemeente te Waddinxveen orga niseert voor de 21e keer een rommel markt. Ooit werd er begonnen in de Hoek steen, later werden de spullen ver kocht aan de Nesse, op de Beuken hof, naast het zwembad en nu al enige jaren op het evenemententerrein aan de Dreef. Zaterdag 22 april is het weer zover en kan er dé hele dag rondgesnuffeld worden op deze ruim gesorteerde rommelmarkt. De opbrengst wordt elk jaar besteed aan verschillende projecten in het jeugd- en evangelisatiewerk. Voor hen die spullen willen afleveren voor de verkoop op de rommelmarkt zijn er twee brengdagen gepland en wel op zaterdag 25 maart en 1 april Men kan dan van 9.00 tot 13.00 uur terecht achter de Brugkerk, te berei ken vanaf de Nesse. Op 28 maart verzorgt mevrouw Ton neke Bijker een bijbelstudiein de Ne derlandse Hervormde kerk, Kerk straat 1 te Bergschenhoek. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om 9.30 uur begint het programma en om ongeveer 11.00 uur eindigen we. Kinderoppas is aanwezig. Inlichtingen: Mw. Corry Wolff, tel 01793-3133 of mw. A. van den Beukei tel. 01892-14626. Regio- De glastuinbouw timmert aan de weg met bijzondere tomaten, na melijk de trostomaat met de merk naam 'Gartenfrisch'. Deze tomaat heeft een goede kwaliteit, een goede smaak en is stevig. Martin van den Berg uit Bleiswijk is één van de zeven tig leden van de vereniging van tros- tomatentelers die dit produkt het komend seizoen op de markt gaan brengen. Vorige week heeft hij de eerste rijpe tomaten geknipt. Deskundige geeft uitleg over ecologisch groenbeheer Rijnwoude - Omdat de nieuwe methode van groenbeheer van de gemeente Rijnwoude vragen en irritatie oproept bij de bewoners, wordt op dinsdag 4 april een bijeenkomst gehouden waarbij informatie wordt gegeven over deze manier van groenbeheer, die zich in Rijnwoude nog in de aanloopfase bevindt. De lezing over dit onderwerp wordt ver zorgd door bioloog Arie Koster, die een groot aantal dia's zal tonen van ecologische gebieden en flora en fauna die ook in Rijnwoude kunnen voorkomen. Wethouder M.J.S. Vorenkamp-van de Westeringh zal de avond leiden. De gemeente Rijnwoude heeft vorige week bekendgemaakt dat zij 'de burgers, en in het bijzonder de mensen die dicht bij de ecologische zones wonen, meer wil betrekken bij de ontwikkeling van het natuurlijk groenbeheer'. De infor matiebijeenkomst maakt dan ook on derdeel uit van de voorlichtingscam pagne. Voor de bijeenkomst zijn de inwoners die dicht bij de zones wo nen en natuurverenigingen uitgeno digd, maar alle andere inwoners van Rijnwoude zijn ook welkom. De ecologische zones zijn verspreid in Rijnwoude te vinden: in Benthui zen wordt de methode onder andere toegepast bij de bermen in de Dorps straat en de Herenweg en in het Ver- breepark, in Hazerswoude-Dorp bij de Zuiddijk, de Zuidsingel en de Jan van Eyklaan, in Hazerswoude-Rijn- dijk bij het spoorweggebied en in Koudekerk in een gedeelte van het Hofstedepark en de bermen van de De Lagewaard is één van de plaatsen in Rijnwoude waar natuurlijk groenbeheer wordt toegepast. Lagewaard en de Weidedreef. De methode kan niet overal worden toe gepast, bijvoorbeeld omdat het hoge gras het zicht kan belemmeren bij kruisingen. Arie Koster is als onderzoeker werk zaam bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen. Hij zal tijdens de lezing ingaan op de mogelijkheden om de natuur een per manente plaats te geven in dorpen en steden. Over dit onderwerp schreef hij ook het boek 'De groen omgeving'. Omdat 1995 het jaar van de Europese Natuurbescherming, geeft Arie Kos ter door het hele land lezingen over het verbeteren van de kwaliteit van natuur in de woon- en leefomgeving van dorpen en steden. De financiële vergoedingen die hij hiervoor ont vangt, zijn bestemd voor het Natio naal Comité voor het Europese Na tuurbeschermingsjaar. Dit comité zal het geld gebruiken voor de aan koop van natuurreservaten en de aanschaf van veldlaboratoria voor lokaal onderzoek in Centraal- en Oost-Europa. Na afloop van de lezing, die begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, zal er gelegenheid ge geven worden om vragen te stellen. Waddinxveen- Op zaterdag 18 maart is er omstreeks half negen 's morgens een overval gepleegd op het postkantoor aan de Kerkweg Oost te Waddinxveen. Drie gemas kerde mannen, allen gewapend met vuistvuurwapens, wachtten in het gebouw het personeel op. Onder bedreiging van de wapens maakten zij een flinke hoeveelheid geld buit. Niemand raakte gewond. Na de overval zijn de overvallers in onbe kende richting vertrokken. De overvallers bevonden zich in het kantoor voordat het personeel aan wezig was. Vermoedelijk hebben zij zich in de nacht van vrijdag op za terdag door braak de toegang tot het pand verschaft. Het personeel, twee vrouwen afkomstig uit Wad dinxveen en Gouda en twee mannen eveneens uit Waddinxveen en Gou da werden bij binnenkomst gekne veld. Onder bedreiging van de wa pens werden zij vervolgens ge dwongen de kluis te openen. Uit de kluis werd het geld weggenomen. Omstreeks kwart voor negen zij n de overvallers vermoedelijk via de achterzijde van het Postkantoor, de Stationsstraat, gevlucht. Niet be kend is of er gebruik gemaakt is van een vervoermiddel. Evenmin is be kend in welke richting de daders zijn vertrokken. Van hen is een vaag signalement bekend. Zeker is dat het om drie mannen gaat. De politie is kort na de overval een buurtonderzoek gestart. De politie wil graag weten of er mensen zijn die het drietal bij het postkantoor hebben gezien. Ook wil zij in con tact komen met getuigen die moge lijk in de avond of nacht van vrijdag op zaterdag of in de vroege ochtend verdachte personen of voertuigen bij het postkantoor hebben gezien. Getuigen wordt verzocht te bellen met bureau Waddinxveen, tel. 01828-21666 (nieuw tel.nummer!). NAAIMACHINESPECIAALZAAK Noordwaarts 73 - Telefoon (079) 418596 Stadshart Zoetermeer en Oranjelaan 29 (wijk 12) Telefoon (079) 166759 - Zoetermeer h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM MAKELAAR Zevenhuizen - Vorige week woensdagmid dag 15 maart rond 17.00 uur werden twee jongens van ongeveer 10 jaar op heterdaad betrapt op het "fikkie stokenin de oud papiercontainer van de voetbalvereniging Groeneweg. Het vuurtje kon niet snel genoeg gedoofd worden, zodat de gehele container uitbrandde. Een gevaarlijke bijkomstigheid was de gasmeter van het sportcomplex die op anderhalve meter afstand van de container staat. De gealarmeerde brandweer koelde de gasmeter met een overvloed aan water, zodat erger kon worden voorkomen. 17e jaargang nummer 607 22 maart 1995

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1