Bestrijdingsmiddelen in beslag genomen Hart van Holland: iedere week in 30.250 brievenbussen! Purim-feest centraal Vrouwenbijbelkring Spellenmarathon in de Fakkel 'Kijk een koe' Kindertoneel 'Doormidden' Nieuwe expositie in STAA-galerie landelijke orchideeënshow Zevenhuizen - "Natuurlijk ben ik blij dat er uiteindelijk iets gebeurt, maar het had mij toch beter geleken om eerst eens naar de burgers te stappen om te vragen wat zij ervan vinden". Mevrouw A.M. Kruyt, raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle, verbaast zich er steeds weerover. "Telkens wordt gezegd dat het goed zou zijn om eerst met de inwoners van gedachten te wisselen voordat er actie ondernomen wordt, maar nu is het weer niet gebeurd, net als bij de Achtkamp en bij het stembureau in Oud-Verlaat". Zelf heeft zij voor haar fractie een enquête gehouden onder bewoners van Zevenhuizen-Moerkapelle. Exclusieve damesmode Graag tot ziens Passage 226 2741 GS Waddinxveen Tel.Ol 828-32932 Waddinxveen - Op de maandelijkse vergadering van de Nederlandse Christenvrouwenbond zal de heer W. Huizing uit Den Haag een lezing geven over het Joodse Purimfeest. Er zullen speciale koeken worden ge bakken die bij dit feest horen. De avond begint om 19.45 uur in de Hoeksteen aan de Esdoornlaan in Waddinxveen. Bergschenhoek - Op dinsdag 11 april wordt in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 1 in Berg schenhoek een bijbelstudie worden verzorgd door Lies Drop. De ochtend begint om 9.15 uur met koffie en ein digt om 11.00 uur. Er is kinderopvang aanwezig. Inlichtingen: A. van den Beuken, 01892-14626 en C. Wolff, 01793-3133. Boskoop - Op 21 en 22 april houdt Stichting Sela de jaarlijkse spellen marathon, waarbij 24 uur achter el kaar spelletjes worden gedaan. De spelers worden gesponsord door fa milie en vrienden en het geld dat hierbij wordt ingezameld, is be stemd voor het werk van de Stichting Sela in Aiphen aan den Rijn die op 11 mei een hulptransport naar Roeme nië organiseert. De marathon wordt gehouden in gebouw de Fakkel ach ter Rijneveld 9 in Boskoop van vrij dag 21 april 20.00 uur tot zaterdag 22 april 20.00 uur. Gouda - Van 12 april tot en met 13 augustus wordt in de Van Buuren- zaal van hét Catharina Gasthuis in Gouda de tentoonstelling 'Kijk een koe' gehouden. Deze tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het Kaasexposeum in de Goudse Kaaswaag op 11 april. Aan de hand van dertig schilderijen en werken op papier wordt een beeld geschetst van koeien in de beelden de kunst van 1850 tot heden. Zevenhuizen - Op woensdag 12 april organiseert de Zeven Muzen in dorpshuis Swanla een toneelvoor stellingvoor kinderen van zes tot en met tien jaar. De voorstelling, die de titei 'Doormidden' heeft en gaat over een goochelaar, begint om 14.00 uur en de toegangsprijs is 5,50, Alphen aan den Rijn - Van zaterdag 8 april tot donderdag 18 mei is in de STAA-galerie aan de Prinses Irene- laan 88 in Alphen aan den Rijn een expositie te zien van Judith Donders en Lydi Ubbels. De Schoonhovense kunstenaressen maken respectieve lijk ruimtelijke keramiek met orna menten die hun oorsprong hebben in het magische en symbolische en wandkleden in de oude gobelintech niek met eigentijdse motieven. De opening vindt plaats op 8 april om 16.00 uur en wordt muzikaal begeleid door de trompettist Mirco Korre mans en Wouter-Jan Ubbeis op syn thesizer. Leiden - Van 14 tot en met 18 april wordt in de Hortus Botanicus aan het Rapenburg in Leiden de landelijke orchideeënshow gehouden. Thema van de show is Indonesië. Informatie: 071-277249/275144. Gemeente stelt geld beschikbaar voor verlichting op donkere plekken In de gemeenteraadsvergadering van vorige week heeft de raad be sloten 133.500 gulden beschik baar te stellen voor het verbeteren en uitbreiden van de openbare ver lichting in Zevenhuizen. Dit geld zal gebruikt worden voor het plaatsen van lantarenpalen op achterpaden en parkeerplaatsen, die als onveilig worden ervaren door omwonenden. Het gaat om lokaties in de Gouds bloemstraat, het Begoniaplein, de Schielandsingel, de Lente, de Wet houder Kreftlaan, de Wielewaal, het Hazeveld en de Korenstraat. De plan nen worden deels dit jaar en deels volgend jaar uitgevoerd. Volgens wethouder R. de Gooijer is gekozen voor de huidige procedure om tijd te winnen. "Wij waren al bezig met een veiligheidsplan, voordat de PvdA/D'66-fractie hier mee kwam. Bij het samenstellen van dit plan is ook een inventarisa tie gemaakt van bekende knelpun ten op dit gebied. Deze knelpunten worden op deze manier direct aangepakt". Toch zal ook nog con tact worden gelegd met de inwo ners van Zevenhuizen. "Voordat de lantaren geplaatst worden, krij gen de omwonenden een brief waarin zij gevraagd worden aan de bel te trekken als de voorgenomen lokatie op bezwaren stuit," zegt de wethouder. "Bovendien zullen wij een oproep plaatsen in het Hart van Holland voordat het totaal plan wordt uitgevoerd". Achterpaden worden door omwonenden vaak als onveilig ervaren. Zevenhuizen - Afgelopen vrijdag werd bij een tuindersbedrijf aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhui zen een partij illegale bestrijdings middelen aangetroffen. De politie IJs- sel en Gouwe hield bij het bedrijf een controle in het kader van het project Controle Bestrijdingsmiddelen en trof 190 kilo middelen aan die niet toegestaan zijn. Deze werden in be slag genomen en de tuinder kreeg een bekeuring. Supermarkt weer open Waddinxveen - De supermarkt van Aldi aan de Kerkweg-Oost in Waddinxveen werd gisteren na twee weken weer geopend. Op woensdag 22 maart brandde het pand geheel uit, waardoor de gehele winkel met kantoor beschadigd werd. "Alles is weggehaald, want niets was meer bruikbaar" vertelt de heer D. Warnaar van de Aldi-organisatie. "Wij hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een geheel nieuw interieur te laten plaatsen". De heer Warnaar is tevreden over de snelheid waarmee de supermarkt weer geopend kan worden (de omliggende winkeliers zijn nog niet zover), maar betreurt het verlies van omzet. "Bovendien kost het veel moeite en tijd om alles weer goed te krijgen," licht hij toe. In de heropende winkel is de inrichting gemoderniseerd en de opstelling enigszins gewijzigd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1