van Holland wenst u een vrolijk Paasfeest! VEERMAN Boskoop in 'Eigen huis en tuin' Oorlogs voertuigen aangekomen in Moerka- pelle Pasen in Zevenhuizen De paashaas deelt cadeautjes uit iade Passage Skip in koffiebar de Schutse Paasklavetjassen/ jokeren Begoniarit/ paasrit Lezing over Greenpeace Waddinxveen - Zaterdag 15 april zal er in het winkelcentrum Passage in Waddinxveen een paashaas rond wandelen. De paashaas heeft een rijk gevulde mand met eieren bij zich en zal deze aan het winkelende publiek uitdelen. In een aantal eieren hebben de winkeliers een verrassing ver stopt in de vorm van een bon. Tegen inlevering van de bon kan in de be treffende winkel een cadeautje opge haald worden. Ook zal de paashaas chocolade-eitjes uitdelen. De paas haas zal in en rond het winkelcen trum wandelen tussen 10.30 en 16.00 uur. I Hazerswoude-Dorp - Op zaterdag avond 15 april treedt mimespeler "Skip" op in koffiebar de Schutse aan de Gemeneweg 1 in Hazerswoude- Dorp. De naam Skip staat voor: "Siep's kommunicatie in Pantomi me". Spanning, drama, humor en ernst lopen door elkaar heen in de sketches. Zevenhuizen - Op vrijdagavond 13 april wordt in het clubgebouw van vogelvereniging Zang en Kleur aan de Onderweg in Zevenhuizen een paasavond georganiseerd, waarbij het klaverjassen en jokeren centraal staan. Er zijn prijzen te winnen met de loterij. De avond begint om 20.00 uur. Nieuwerkerk aan den iJssel - Op don derdag 13 april organiseert auto- en motorclub 'the Skymasters' in Nieu werkerk aan den lJssel de Begonia- rit/Paasrit. Deze rit wordt verreden op basis van een routebeschrijving. Voor de A- en B-klasse geldt het NRR/ TRR regelement, voor de gezellig heidsklasse geldt een aangepast re gelement. De lengte van de rit is 30 km. Na afloop van de rit is er een Rad van Avontuur, met aantrekkelijke prijzen. Inschrijven voor deze rit is mogelijk tussen 19.45 uur en 20.30 uur in eet- caié Cartoons, Kerklaan 13/15 te Nieuwerkerk aan den lJssel, 01803- 19544. Informatie: de heer P. van Reeuwijk, 01803-12200/20361. Benthuizen - Op woensdag 19 april wordt een lezing gehouden over Greenpeace in dorpshuis de Tas op de hoek van de Sportlaan en de Dam 3. Deze avond wordt verzorgd door de heer R. van de Water. De geschie denis van Greenpeace begint in 1970, wanneer een groepje Canadezen het plan opvat met de vissersboot Phyl lis Cormack naar het eilandje Amichitka bij Alaska te varen, om te protesteren tegen de kernproeven die de Verenigde Staten daar nemen. Dat schip is het eerste in een lange reeks Greenpeace schepen. De zee is altijd het belangrijkste actieterrein van Greenpeace gebleven. De heer Van de Water zal, ondersteund door dia's, informatie geven over diverse activiteiten. Ook zal hij vertellen over de schepen die tot hun beschik king staan en waarvoor ze ingezet worden. Entreeprijs voor niet leden: fl. 7,50. De avond begint om 20.00 uur. VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! In het RTL4-programma 'Eigen hui» en tuin* wordt op zaterdag 15 april aandacht geschonken aan de gemeente Boskoop. Dit gebeurt in het kader van het programma-onderdeel 'Gemeente van de week'. De presentatrice Myrna Goossens wordt door Boskoop geleid door VW-voorzitter Jan Moerbeek. Aan bod komt vooral de rol van Boskoop als boomkwekerij- centrum 'Eigen hnis en tuin' wordt uitgezonden van 18.00 tot 19.00 nor. Moerkapelle - Afgelopen zater dag heeft transportbedrijf Zijder hand uit Moerkapelle twee voertuigen opgehaald die in de oorlog in 1942 en 1943 zijn gebruikt. Deze voertuigen, die afkomstig zijn uit Roermond, worden de komende tijd rijklaar gemaakt voor de bevrijdingsfees ten die op 4 en 5 mei worden gehouden in Zevenhuizen- Moerkapelle. Rijnwoude - Het was een drukte van belang in het gemeentehuis van Rijnwoude vorige week. Op donderdag en vrijdag verhuisden de ambte naren en het gemeentebestuur naar de nieuwe vleugel, die de afgelopen maanden werd aangebouwd. Door een gat in de muur tussen het oude en het nieuwe gedeelte liep iedereen af en aan met dozen, planten, kasten en computers. In totaal hebben negentig mensen hun intrek genomen in het nieuwe, ruimere ge bouw. De verhuizing werd afgesloten met een gezamenlij ke borrel op vrijdagmiddag. De komende tijd wordt het oude ge deelte van het gemeentehuis ver bouwd. De raadzaal wordt veran derd, de kamer van het college van burgemeester en wethouders wordt verbouwd tot trouwzaal en de oude hal wordt omgebouwd tot receptie. De ingang is nu aan het Frederik van Eedenplein. De bezoekers aan het gemeen tehuis zullen even moeten wennen aan de nieuwe situa tie: omdat er nog geen bewegwijze ring aanwezig is, zal het aanvankelijk lastig zijn de juiste afdeling te vinden. "Er zal echter meer privacy in het nieuwe gebouw komen, omdat er meer ruimte is" aldus Carla de Ko- nink, voorlichter van de gemeente. "Bovendien komen er balies voor het publiek zodat men beter geholpen kan worden". Voorlopig zullen de burgers echter nog even moeten zoe ken en vragen. De nieuwe stoelen werden vervoerd met een lift 17e jaargang nummer 610 12 april 1995 Zaterdag 15 april a.s. organiseert de Midden- standsvereniging van Zevenhuizen tussen 10.00 en 15.00 uur, voor het gemeentehuis, een eier- schilderwedstrijd voor de jeugd waarmee leuke prijsjes te winnen zijn. Ook het winkelende publiek, van jong tot oud, zal-worden verrast met een leuke attentie. Voor meer informatie zie pagina 19. af te sluiten bij o.a. de Dorpsstraat 200 Telefoon 01802 - 1866 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefax.:,Q1802i J178 in Nieuwe vleugel gemeentehuis gebruik genomen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1