Dennis van Oye nationaal kampioen VEERMAN MAKELAARDIJ I Boskoop gevaarlijker dan gedacht om j Inbraak politiebureau m 's het Drukh '*rlf Saaf; STUNT! Foto-wedstrijd ,1eermuisexcursie er fiets [lienergospel inSalvatorikerk Open dag volkstuin vereniging AIrd. 01802- F..ZSI ax 0180 )2'0503 ^sluiting feestweken ^Springplank Vnjeugdtoernooi Artesia VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! I I I I Nu APK-GRATIS! M liig fat/j liiiif f 1TT MHB8 huizen - Op zaterdagavond 22 Ji organiseert de natuur- en vogel- acht Rotta een excursie onder lei- g van een vleermuisspecialiste. t een 'batdetector' worden tij- s deze excursie vleermuisgelui- ii hoorbaar gemaakt voor mense- iise oren. De start van deze fiets- ocht is bij de parkeerplaats bij de tas langs de Rotte. Die parkeer- aatsis te bereiken via de Molenweg t loopt vanaf het Noordeinde in inhuizen naar de' Rotte toe. De «sluiting op het Noordeinde be idt zich ongeveer 30 meter vanaf !e spoorwegovergang van de trein ïda-Den Haag. De excursie wordt gereden omdat de afstan- ategroot zijn om te lopen. De start |i om 23.00 uur en de tocht eindigt t ongeveer 00.30 uur. Bij harde ndof regen gaat de tocht niet door. «lichtingen: M. Hemkes, 01802-2509. Jjlphenaan den Rijn - Op maandag 24 I i!i zullen The Young Continentals Ieen concert geven in de Salvatori- itrk aan de Willem de Zwijgerlaan in H Alphen aan den Rijn. The Young Con- Ijtinentals is een internationale tiener- die momenteel een toumee maakt door Nederland. De graep bestaat uit dertig zingende tie- [jners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. i Het nieuwe programma is getiteld J Get a life' en begint om 19.30 uur. De 1 tot het optreden is gratis, ngen; 01720-74190, 01720- 1111483,01720-74501, Zevenhuizen - Op zaterdag 29 juli II organiseert volkstuinvereniging de ij een open dag op het com plex van de vereniging aan de Wol- pppenweg 59 in Zevenhuizen. De boerderij wil met deze open dag de 11 bewoners in de omgeving kennis la- 1 maken met het volkstuinieren, ast informatiestands over de vere- 'n2, het Algemeen. Verbond van II ^tuinieren, milieu, inbraakbe- gen het houden van bijen, is l'Y Kn rommelmarkt, een rad van een vrijmarkt voor de kin- avontuur. «ren en een luchtkussen. Verder 18e jaargang nummer 624 19 juli 1995 Dvt/i r- - U II* er suikerspinnen en wordt de :cue aangestoken. Ï^'^oude-Dorp - Op donderdag Ri 1worden de feestweken algeslo- 11 J'i openbare basisschool de ""gplank, die dit jaar 25 jaar be- t,nafl7.00uurisereenbrade- Waart>ii tweedehands spullen 'enverkochten en voor de kin- en allerlei spelletjes worden ge- HAROk ^ana' uur sPee^ veirt K"antl 'n tent °P het 8ras" '1 de school. In café-restaurant ent m.Ulplank'is er van alles te eten ente drinken. Veren aan C'en ^''n terin's ie. p'glns Artesia in Koudekerk; 5 aus'!",V*'0rdt van luli tot en r"ei ehrnM US 1161 open feugdtoernooi 'eelne en,^"lan'{el'i'cvan het aantal volsenT5' W0r^en a"e onderdelen j 'set mir >et poule-systeem gespeeld 'e'. ini"kaa' 'Wee Part'ien Per sPe- ""20-7(«14lngen; A"ia Schreurs: Nieuw glas zorgt voor energie besparing Zevenhuizen - Het speciale glas dat geplaatst wordt in de nieuwe woningen aan de Staringlaan in Zevenhuizen, be spaart veel energie. Volgens de berekeningen van de gemeente Zevenhuizen bespaart elke ruit 500 gulden over een periode van dertig jaar. Dit komt omdat het hoog rendements-glas anderhalf maal zo goed isoleert als gewoon dubbel glas door een speciaal metaalfolie dat in de ruit verwerkt is. Dit flinter dunne folie reflecteert, zodat de warmte in huis blijft. Boven dien is het speciale glas geluidswerend en zorgt voor minder tocht. Vorige week woensdag zet ten wethouder J.T.M. Brouwer en de heer ing. J.M. Bisschops van het Energie- en Watervoorzieningbedrijf Rijn land de eerste ruit in één van de woningen aan de Staringlaan. Wethouder Brouwer is, net als de heer Bisschops, van mening dat het terugdringen van het ener giegebruik belangrijk is. De gemeente Zevenhuizen heeft daarom de taak op zich geno men om energiebesparing te bevorderen. Met dit project wordt hieraan een bijdrage geleverd. Vorige week woensdag zetten wethouder Brouwer en de heer Bisschops van het EWR de eerste ruit in één van de woningen aan de Staringlaan. af te sluiten bij o.a. de ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon: 01802- 1866 Telefax: 01802-3178 Sharon en Dennis van Oye grossieren al jarenlang in prijzen (foto: Martin Droog). Amsterdam - Dennis van Oye uit Zevenhuizen is afgelopen zondag natio naal kampioen waterskiën geworden op de Bosbaan in Amsterdam. On danks een blessure aan zijn borstbeen, waardoor hij pijnstillers moet slikken, was de 19-jarige sporter in Amsterdam duidelijk de sterkste. Hij had in de eindrangschikking bijna 150 punten meer dan de tweede man Pieter Slot uit Rotterdam. Dennis van Oye was op alle onderdelen (figuren, slalom en sprong de meest constante deelnemer). De waterskiër had wel veel last van de wind, die voortdurend voor golfslag zorgde. Vorige week liet Dennis nog weten dat hij zijn zinnen had gezet op het goud. Hij zei toen dat hij elk jaar jaar sterker en slimmer wordt. "Water sport is een .combinatie van kracht, souplesse en techniek," zei hij. "Ik beoefen deze sport al vanaf mijn vijf de jaar, dus dan mag je best presta ties verwachten". Samen met zijn zus Sharon (16) behoort Dennis al jaren lang tot de top van Nederland. De kinderen van de Zevenhuizense fy siotherapeut reizen de hele wereld rond en grossieren in prijzen. Sharon van Oye (16) zag zondag haar kansen op de titel als sneeuw voor de zon verdwijnen door een slechte no tering op de slalom. De Zevenhuizen- se startte als eerste en had te maken met barre weersomstandigheden. Daarna klaarde het weer op en Jonge- pier uit Schiedam werd eerste. Dennis van Oye neemt over twee weken deel aan het WK in Frankrijk. Sharon van Oye reist eerst af naar Tjechië om vervolgens deel te nemen aan het EK in Frankrijk. Uitslagen NK waterski: mannen: 1. Van Oye (1888,8 punten), 2. Slot (1733,5 punten) 3. Bruyn (1701,2 punten); vrouwen: 1Jon- gepier (1719,6 punten), 2. Van Oye (1683,2 punten), 3. Middelburg (1551,5 punten). J Boskoop -Meestal komen crimine-J I len niet vrijwillig het politiebu-l reau binnen, maar donderdagoch-1 tend gebeurde dit wel bij het poli- tiebureau in Boskoop. Met een steen heeft men de ruit van de achterdeur vernield, waarna vijf portofoons en een oplader wer-| den ontvreemd. De daders zijn waarschijnlijk op de hoogte ge-' weest van de opbergplek van de portofoons, want verder werd ^ïiets meegenomen. j Excl. afmeldkosten. Geldt voor ag» merken. RUIM 25 MAK OPEL ER VAX ING! V? Onderweg 8 Waddinxveen. Tel^oon 01828-15155 Doe mee aan de vakantie-foto wedstrijd van het Hart van Hol land. Voor de spelregels, zie pagi na 17 van deze krant. Dat in Boskoop ook criminaliteit be staat, ontdekte vorige week een Rot terdammer die in Boskoop moest werken. Hij zette zijn autoopdeCom- pierekade in Boskoop en ging elders aan het werk. De man had zijn auto niet afgesloten en op de passagiers stoel had hij een tasje laten staan. Toen de man terugkwam was het tas je verdwenen. De Rotterdammer ver klaarde tegen de politie dat hij er vanuit ging dat de criminaliteit in de dorpen veel minder was. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1