Grote verbouwing winkelcentrum Linnaeusweg Burgemeester start bouw Zuidplas'90 Actie Greenpeace tegen atoomtests STUNT! ithulling [erwijsbord BO orverkoop VW öaveijassen foor koppels pottenbakkers Straal Nestelde fietstocht f °P 1 augustus Keten Ongetwijfeld mooi Nu APK-GRitTIS! Auto van Velde Minxveen - Afgelopen vrijdag wethouder Néele het eer- [evewijsbord in Waddinxveen, dat aatstisiangs de Sniepweg bij het deelterrein van sporthal de 3ij deze onthulling werd ook letbordaan de gevel bij de sporthal ar gemaakh De sporthal zal de Dreef heten, omdat er ijls verwarring ontstond. De ilisimmers niet gesitueerd in |buurt van de andere sportacco- daties met de naam de Sniep. ar de duidelijkheid is daarom ge il voor de Dreef, aangezien de cgwaaraan de sporthal ligt, ook de aPreei zal krijgen. - Het Rode Kruis afde- EMoerkapelle start bij voldoende me in september een nieuwe s Eerste Hulp bij Ongelukken. talingen en aanmelden: A. v.d. fe 01793-3099 Bij het WV'-kantoor in stoop zijn kaart en voorde volgen- Petvenementen in de voorverkoop: torave 7 in Rotterdam op 2 sep- ber. Taptoe A hoy in Rotterdam 7 oktober. Chippendales in Den j op 9 november en Sound of RcinDenHaagvan5totenmet 10 ;ag 6.augustus leggen n Gouda 125 schepen aan vanaf |)fejr langs de Kattensingel en de 'brug. Op maandag 7 augustus fW de schepen door naar Sail Rmiam. Iedere' zaterdag om |WGuur vertn t de rondvaartboot ;NeBoskoopse kwekerijen. Be- raenkan bij het VW-kantoor. in- feen: 01727-14644. 'een-Op vrijdag 28 juli is er ^vaverjas-avond voor koppels in ■«centrum dc' Boog aan de C. hygenslaan 2 in Waddinxveen. Er «orden gespeeld in vier ronden r* kosten bedragen tien gulden koppel. a-Van 5 augustus tot en met 24 gember zal ir, Museum de Mo- nhouda een tentoonstelling te van werken van hedendaag- t "misten. De expositie wordt |™"®iseerd in verband met de vie- het 20e Gouds Pottenbak- 1 ostival dat op 23 augustus zal svinden. De tentoonstelling «W overzicht van de stukken Sh, .e'open faar tijdens het 2iin onderscheiden met de :Pnis. Bij deze; stukken is ook ns recent werk van de betreffen Jkeramist te zien. %keen [-,e activiteitencom- Kejsm® de Stichting Waddinx- J, 'inswerk had °P 18 iuii >htt:S 0cht naar de Röttemeren Programma voor 55-piussers iW-° moest echter wegens Itjjj ^"omstandigheden wöjy Kise/f Een aanta' enthousias- L, F 8am voor niets naar het De nieuwe da- IfcLn tCM:ht is nu vastgesteld hs,lg augustus-Bijgoed Fr! uek °m 10'00 uur ^-centrum. wéér bij het Boskoop Als alles goed gaat, zal het winkelcentrum in december weer open gaan. Aan de bouwers zal het niet liggen, want de gehele bouwvakantie wordt doorge werkt aan het project aan de Linnaeusweg. Als we de tekenin gen mogen geloven wordt winkel centrum Hoogvliet groter en krijgt een moderne uitstraling. Vijf weken geleden zijn de eer ste werkzaamheden aan het winkelcentrum gestart. Sinds dien is de straat opgebroken en heb ben de winkels op het plein een vorm gevonden waarin de verkoop en de serviceverlening zo gewoon mogelijk doorgang kunnen vinden. Zo heeft Hoogvliet een noodwinkel gemaakt naast het huidige winkelcentrum en hebben verschillende keten een plaats gevonden aan de achterkant van het centrum. De kapsalon en de groentenboer hebben bijvoorbeeld hun zaak naar een keet verplaatst, waar de werkzaamheden gewoon doorgaan. Verder is het verkooppunt van de bakkerij momenteel aan de achterkant van de winkel en vanaf volgende week krijgen de fotograaf en zonnestudio een nooduitgang. Het cafetaria krijgt een ingang aan de voorzijde. Voordat de bouwvakantie aanbreekt zal de oplevering plaatsvinden van de radio- en televisiewinkel. Vervol gens zal een aanvang gemaakt wor den met de bouw van alle andere ruimten. Het winkelcentrum wordt een stuk groter: aan de kant van de Mendelweg wordt een lange strook De werkzaamheden aan het winkelcentrum zijn enkele weken geleden gestart. van twee meter breed bij het cen trum betrokken en de voorgevel van het winkelcentrum zal aan de voor kant van de straat komen te liggen. Links van het midden komt een hoofdingang die toegang geeft op een centrale halruimte. In deze hal zijn het cafetaria, het zonnebank centrum, de fotograaf, de tabaks- winkel/PTT-post, de banketbakker. Hoogvliet en de groentenwinkel be reikbaar. De kapsalon krijgt een an dere lokatie dan voorheen, namelijk aan de voorkant van de straat. De winkeliers zijn blij dat de verbou wing eindelijk begonnen is, maar krij gen ook commentaar van de klanten. "Waardeloos", zo omschreef een winkelende dame de situatie deze week. Zij vond het vervelend dat zij niet alles direct meer kon vinden, ondanks de verwijsborden. "Maar het zal ongetwijfeld mooi worden," voegde zij er aan toe. Waddinxveen - "Wat een beestenweer. Die woorden waren vorige week uit de monden van alle aanwezigen te horen toen burgemeester C. M. van der Linden vorige week de officiële eerste paal sloeg voor Zuidpias '90. Met het slaan van heeft de burgemeester een begin gemaakt met de bouw van Zuidpias '90, de nieuwe woonwijk zal verrijzen in het gebied tussen de huidige Zuidplaswijk, de Plasweg en de Beyerincklaan. Gestart wordt met plandeel D, waarbij 14 sociale huurwoningen en 73 koopwoningen worden gerealiseerd. De opdrachtgever is het Samenwerkingsverband Zuidpias '90, bestaande uit de woningbouwverenigingen S.S. W. en Waddinx veen. Van deze verenigingen waren tijdens bet slaan van de paal vertegenwoordigers aanwezig, naast ondermeer het voltallig college van de gemeente Waddinxveen en de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen. Boskoop - In de openbare biblio theek aan de Babsloot kan men de handtekeningenlijst van Green peace tegen de atoomtests van Frankrijk in de Stille Zuidzee teke nen. De getekende lijsten worden naar Greenpeace in Amsterdam gestuurd, die voor verdere ver zending naar President Chirac in Frankrijk zaal zorgen. De openingstijden van de biblio theek zijn ook in de vakantie: Maandag 14.00 - 17.00 uur: dins dag 14.00 - 17.00 uur, 18.30 - 20.30 uur: woensdag 10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 17.00 uur: vrijdag 14.00 - 17.00 uur. 18.30 - 20.30 uur: zater dag 10.00- 12.00 uur. Excl. afmeldkosten. Geldt voor afl» merken. Onderweg 8 Waddinxveen. Telefoon 01828-15155 18e jaargang nummer 625 26 juli 1995

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1