Oogst 1995 M Koudekerk voor vierde keer in teken van trekkers Hart van Holland op donderdag I z&nz t, STUNT! rkapelle krijgt geldau- at rijdprogramma w dekerk D waarschuwt tegen rverkoop WV seizoen voor w "foeneweg Koudekerk aan den Rijn - De vele vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag weer gezorgd dat de jaarlijkse Koudekerkse Trekker- trek een succes werd. Honderd vijfentwintig waren het er en alom vertegenwoordigd: bij de in gang van het terrein aan de Hoogewaard, de parkeerplaats, de kassa, de bar, de rijbaan en het kinderprogramma. In cerise- kleurige shirts met het logo van Trekkertrek erop. Zij waren even eens aanwezig achter de scher men, waar de vijf bestuursleden van de stichting er onzichtbaar op toezagen dat alles op rolletjes verliep. "Eigenlijk is het gewoon een hob by van ons," aldus Mario Boere, bestuurslid van de organise rende stichting. "Wij zijn het hele jaar bezig met de voorbereidin gen van de Trekkertrek en nemen nu gewoon een week vakantie op om deze week goed te laten verlo pen". Hij vertelt hoe het begon nen is: twee Koudekerkers dach ten: kom, we zullen eens een trek- kertrek-wedstrijd organiseren. In het Oosten van het land is trek kertrek heel groot; er zijn weke lijks wedstrijden. In Zuid-Holland is de sport nauwelijks ontwik keld. Het eerste jaar waren er zo'n zes tig vrijwilligers en het evenement is in vier jaar uitgegroeid tot een echt dorpsfeest, dat steeds pro fessioneler wordt aangepakt. Wat is trekkertrek eigenlijk? "Het is de bedoeling dat een trekker een sleepwagen vooruit trekt, die steeds zwaarder wordt doordat een ijzeren plaat in de grond drukt. In totaal mogen de deelne mers twee keer trekken over een afstand van honderd meter. Dat is alles. Om het programma voor zowel de deelnemers als de be zoekers leuk te houden, zorgen wij voor veel activiteiten naast de trek-wedstrijden. Voor de kinde ren is er bijvoorbeeld een lucht kussen en een kraam waar zij ge schminkt worden. En voor de jon geren hebben wij dit jaar iets nieuws: quads oftewel bromfiet sen op vier wielen". Elk jaar beter "Wij leren elk jaar weer," aldus Mario Boere. "Zo was het pad bij de ingang vorig jaar heel smal. Zo smal dat er maar één auto tegelij kertijd op kon rijden. De auto's moesten op elkaar wachten. Nu hebben wij het pad breder ge maakt, zodat er twee auto's naast elkaar kunnen rijden". Hij geeft nog een paar andere voorbeel den. De rijbaan voor de trekkers is bijvoorbeeld langer gemaakt zodat de trekkers verder kunnen uitrijden en om het terrein staan dranghekken, zodat de bezoe kers na afloop niet op de baan gaan crossen. De organisators noemden de Trekkertrek ook dit jaar weer een groot succes, alleen al omdat er duizend bezoekers meer kwa men dan vorig jaar. De uitslagen: Gewichtsklasse 0- 2500 kg: 1D. Merbis, 2. A. van Eik. 3. J. van Dorp. Gewichtsklasse ol dtimers 2500-3500:1. H. Peters, 2. J. de Groot, 3. T. Kempenaar. Ge wichtsklasse 0-2500 kg: 1F. Boer, 2. Y. Corts, 3. J. van Bohemen. Gewichtsklasse 2500-3500 kg: 1. W.J. de Goey, 2. H. Peters, 3. B. Baars. Gewichtsklasse 3500-4500 kg: 1. F. Heemskerk, 2. C. Heyker, 3. K. van Leeuwen. Gewichtsklas se 4500-5500 kg: 1. M. Verkerk, 2. M. v.d. Broek, 3. M. Lam. Ge wichtsklasse 5500-7000 kg: 1. A. Qualm, 2. F. Hoogendoorn. 3. Van Ettikhoven. Gewichtsklasse 7000-9000 kg: 1. S. Dijkshoorn, 2. A. de Jong, 3. M. Immink. Nu APK-GRATIS! Auto van Velde I anwb v J makelaardij o.g. _rjelle - Als alles volgens plan- rerloopt, krijgt Moerkapeile aan jndevan het jaar een geldauto- "tOmdat de vraag naar de 'flap- lap'raet het aantal pinpassen is ..«men, heeft de Rabobank be- ook bij de vestiging in Moerka- een geldautomaat te plaatsen, op heden waren de inwoners van dorp aangewezen om geldauto- en in Zevenhuizen, Waddinx- enZoetermeer. Deautomaat zal -tst worden in de hal van de en kan naar verwachting op de -*e dag van het jaar in gebruik «genomen. tijd ging het gerucht dat de in Moerkapeile zou sluiten, de Rabobank heeft laten weten finiet zal gebeuren. Het aantal -delingen zat met de komst degeidautomaat echter dalen en m krijgt de bank een andere. .De komende maanden wordt bank dan ook ingrijpend ver- 'kerk aan den Rijn - Op zater- 12 augustus begint het eerste van voetbalvereniging Koude- tnet de competitie. De eerste trijd. die begint om 14.30 uur op terrein van Koudekerk, wordt peeld tegen Valken'68 1. Dinsdag augustus vindt de tweede wed- J'd plaats. Dan speelt het eerste Aarlanderveen 1 om 19.00 uur. M bericht dat de GGD Rijnstreek e week verspreidt, waarschuwt 'S®ndheidsdienst reizigers haar che en subtropische gebieden "taiaria. iedereen die naar deze "n op vakantie gaan, zouden «trgsmaatregelen moeten ne- wideze ernstige infectieziekte, '«spreid wordt door muggen, te omen. Malaria komt voor in vormen, en de meest gevaarlijke wnen enkele weken de dood tot •olg hebben. Enkele voorzorgs- «gelenzijn: beschermendeme- W>. beten van besmette mug- 'oorkomeit en alert reageren bij verschijnselen die duiden op 3 ÜP pagina 5: Tips om mala- 81 tvoorkomen. 'P Bij het VW-kantoor in Phjnkaartenvoordevolgen- 'ïnemenien verkrijgbaar in de ™«ip. BZN-concert op zater- "ovember in Horstmeterik en aierdag 30 maart in het Congres- wwinDen Haag, musical Evita in JPfesgebouw in Den Haag, «rtvan de Golden Earring op'7 >1 sporthal Hoogvliet in '«.internationaal Harmonica •av.a?P z^erdag 21 oktober in de dl 'n Kerkrade, Monsters of te "Vrriidag tot zonda8 25"27 iai V;„rïle.zi?8 in de Mondriaan- 'bpr ^Congresgebouw op 14 - in' b j. ^bu'ous Thunder- iemh0an' Amsterdam op 1 •Burnt kaarten kunnen ook IF worden bij de VW-infor- 'Cd® Zevenhuizen (01802- i'Coskoop vertrekt iedere lesmiddag om 14.00 uur de ""Dretn 'an§s de kwekerijen. ikSL mCC het VW-kantoor ""Skoop (01727-14644). ^Svwen:°p 1 augustus zijn ""buizen a mg. oenewe8 'n tfeuno... e trainingen voor "*espi7„ .,v. S'ste wpfLC.weer begonnen. De f«tite^Sd varl Groeneweg 1 "m 14 on 0p zondag 13 augus- eenK vLT tegen Haastrecht, dag hp, arte 'welkom om op ^diWneerSte e"ta' te komen ^rlaat op sPortpark Van 't Trekkertrek steeds professioneler Nieuw dit jaar waren de quads, de bromfietsen op uier wielen. Excl. afmeldkosten. Geldt voor alle merken. Onderweg 8 Waddmxveen. Telefoon 01828-15155 Net als deze week zal het Hart van Holland volgende week op donder dag bi] u in de brievenbus vallen. Dit in verband met de vakantieperiode. Daarna verschijnt de krant weer ge woon op woensdag. h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM Zevenhuizen - Wie de afgelopen week door het 'groene hart'fietste of met de auto reed. kon overal pittoreske tafereeltjes aanschouwen. Het binnenhalen de oogst leverde onder andere bovenstaand plaatje op.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1