Hi ui Mobil 14 oktober: Kinderboekenweek, zie pagina 3! Twee kinderen geschept Overtreder probeert politie om te kopen Tien inbraken in één nacht Snelheidscontroles Drie mannen vallen jongeren aan Vroeg vuurwerk WIJ GAAN ONS KANTOOR IN MOERKAPELLE VERBOUWEN Politiemedewerker geschorst ELF WORDT MOBIL de Mobil Spaar Card 45-jarig bestaan EHBO vereniging 5 A makelaardij o.g. Auto van Velde Tijdens de opening, van 4-7 oktober: een kleine attentie voor alle klanten! Garage Voskuilen Zevenhuizen - Vrijdag werden op de kruising van de Noordelijke Dwars weg en de Burgemeester Kiinkha- merweg in Zevenhuizen twee kinde ren van 7 jaar oud aangereden. Zij liepen rond half vier de oversteek plaats op toen het verkeerslicht op groen sprong en werden daar aange reden door een 17-jarige bromfietser uit Zevenhuizen. De kinderen zijn met verwondingen overgebracht naar het Bleulandziekenhuis. Waddinxveen - Aan de Anna van Bu- renstraat in Waddinxveen werd afge lopen vrijdag een 23-jarige automo bilist aangehouden voor een poging tot omkoping. De Waddinxvener werd bekeurd omdat hij een parkeer- overtreding had begaan en bood de agent daarop tot drie maal toe 100 gulden aan om "de zaak verder te vergeten". Zevenhuizen - Vorige week werd in Zevenhuizen tienmaal ingebroken of een poging tot inbraak gedaan. Dit gebeurde in de Korenstraat, de Leeu- werik(vijfmaal), de Fuut (tweemaal), de Fazant en de Wilgenlaan. Men bram binnen door het afbreken van decilinder van sloten. Weggenomen werd hoofdzakelijk geld, cheques en betaalpasjes. Zevenhuizen-Moerkapelle - Afgelo pen vrijdag werden in Moerkapelle en Zevenhuizen snelheidscontroles gehouden, 's Ochtends werden aan de Moerkapelse Zijde in een half uur bjd 342 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren 109 bestuurders in overtreding. De snelste reed 90 kilo meter per uur. Aan de Burgemeester Hlinkhamerweg werden in een half our 997 passanten gecontroleerd, Warvan er 88 in overtreding waren, öe snelste reed hier 79 kilometer per uur. ^venhuizen-Moerkapelle - In de "acht van zaterdag op zondag wer- ,en ter hoogte van de tunnel onder e ^'2 drie personen in de leeftijd van 20 en 21 jaar aangevallen. Zonder eiding werden zij mishandeld hi°r hhe mannen waarvan er één auk was. De andere twee hadden donkere huidskleur en waren «moedelijk Noordafrikanen. Nadat J e jongeren hadden mishandeld e en zij richting Waddinxveen in en auto hie leek op een Peugeot 106. ^addinxveen - Zondagmiddag sneu- w i? C'00r het afsteken van vuur- ,r yjen ruit van de basisschool aan den ac!r'ePah' Vier personen wer- ij aanHeh°uden. Uit het verhoor dinv, dat 660 18-jarige Wad- ener verantwoordelijk was voor de vernieling. EHBO-oefening bij Bernardus Door Maria Soetens Hazerswoude-Rijndijk - Afgelopen woensdagavond diende de parkeerplaats van v.v. Bernardus als decor voor een grote E.H.B.O. demonstratie-oefening. Een man die het licht van een lantaarn paal controleerde, viel van zijn ladder toen een stel aangescho ten voetballers met hun auto in volle vaart tegen de paal knal den. Alle vier de inzittenden raakten hierbij gewond. Het gevolg was dat een bromfietser die hulp wilde halen in paniek een buurtbewoner omver reed. Een echtgenote die in de nabijge legen kantine in de keuken werkte, sneed van schrik in haar arm toen zij hoorde dat haar man bij het ongeval gewond was geraakt. Genoeg aanleiding voor de poli tie, brandweer, ambulance en E.H.B.O.- hulpverleners om adequaat hulp aan de slachtoffers te verlenen. Ondanks de stromende re gen bleven de zes ingehuurde Lotus slachtoffers in hun rol. Binnen drie kwartier was iedere licht of zwaarge wonde verzorgd en werd de oefening als geslaagd beschouwd. Omdat de E.H.B.O.-vereniging dit jaar 45 jaar bestaat wilde het bestuur van de vereniging door deze oefening laten zien hoe belangrijk het is om ii De politie, brandweer, E.H.B.O. en ambulance namen deel aan de oefening. E.H.B.O.-hulpverlener te zijn. De ver eniging telt op dit moment 50 leden. Omdat het geven van E.H.B.O.-cur- sussen vrijwilligerswerk is heeft de vereniging ook de hulp van dona teurs hard nodig. Een reanimatiepop kost de vereniging bijvoorbeeld f h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM MAKELAAR 3.500,- per stuk. Naast de cursussen voor volwassenen in E.H.B.O. en re animatie vindt de vereniging het ook belangrijk dat kinderen al jong ge leerd wordt met hulpverlening om te gaan en daardoor eventuele ongeluk ken kunnen voorkomen. Ria van de Meer geeft al zes jaar lessen in E.H.B.O. en Brandwonden op alle ba sisscholen in Hazerswoude Rijndijk. Zij doet dat geheel vrijwillig en vindt het prettig werken met kinderen. Vanuit haar ervaring probeert zij va riatie in de lessen te brengen. Per school worden 12 lessen gegeven van anderhalf uur per week. Er zijn mate rialen, boekjes en diploma's nodig. In oktober start een nieuwe E.H.B.O.- cursus in het Anker. Inlichtingen: 071-3415950 of 071- 3412422. Deze week is een start gemaakt met de verbouwing van het Rabobankkantoor in Moerkapelle. Naast het kantoor is een tijdelijke huisvesting geplaatst, waar u terecht kunt voor de dagelijkse bankzaken. Hierbij gelden de gebruikelijke openingstijden. De verbouwingswerkzaamheden zullen ca. 10 weken in beslag nemen. Naar verwachting zijn wij u medio december weer van dienst in ons compleet vernieuwde bankkantoor. Onze excuses voor het ongemak. Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle Leiderdorp - De korpsleiding van poli tie Hollands Midden heeft met onmid dellijke ingang een medewerker ge schorst. De mand, over wiens identiteit de politie geen inlichtingen wil geven, wordt verdacht van illegaal wapenbe zit. De rijksrecherche stelt een straf rechterlijk onderzoek in. Daarnaast zal een disciplinair onderzoek worden in gesteld. Onderweg 8 WaddinxveenTelefoon 01828-15155 A d"1** TO°* X/V WTMWf gakaurda auto's Het Elf station Garage Voskuilen aan de Moerkapelse Zijde 11 in Moerkapelle zal binnenkort zijn 'omgekleurd' tot Mobil station. De klanten van dit station zullen dan ook gebruik kunnen maken van die in 1993 door Mobil werd geïntroduceerd op al haar stations in Nederland. V Moerkapelse Zijde 11 - 2752 BB Moerkapelle - Tel. 079-5931191

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1