Geen verrassingen bij verkiezing sportvrouw en sportman van het jaar Dames aan start in vierde wielerronde Tentoonstelling en bijeenkomst op 30 januari Winterconcert De Kleine Trompetter Stroopwafelactie Scouting verkoopt WC-rollen Sans Rancune in De Tunnel Zang en Kleur Koffiebar De Schutse Rob Favier in De Schuilplaats Sportploeg en aankomend talent Viering Partij van de Abraham Tentoonstelling Jaarvergadering Benthuizen - De kinderen van de jeugdclubs van de Hervormde kerk komen op zaterdag 27 januari langs de deur met stroopwafels. Het is een traditie geworden om het jeugdwerk via deze huis-aan-huis-verkoop aan ruimere middelen te helpen. Wie de stroopwafels aan de deur gemist heeft kan ze tot 15.00 uur kopen bij de familie van den Bosch, Gr. Van Bloisstraat 22 in Benthuizen, tele foon 079-3315353. Waddinxveen- Onder het motto "U draait, wij rollen", gaat zaterdag 27 januari de scouting Klimopgroep de straat op om wc-rollen te verkopen. De opbrengst van deze actie zal on der andere gaan naar de viering van het jubileum en naar spelmateriaal. Descoutingsgroep bestaat dit jaar 25 jaar. Met behulp van versierde aan hangwagens en bakfietsen zal de Waddinxveners gevraagd worden wc-papier bij de Klimopgroep te ko pen. De actie start om 9.30 uur. Boskoop-Zaterdag 27 januari speelt I de band "Sans Rancune" in de Tunnel i in Boskoop. De stijl van de band wordt wel vergeleken met een mix van Gruppo Sportivo, The Dizzy Mans Band en Kid Creole. De zaal gaat open om 22.00 uur. De entree bedraagt HO.-. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur organiseert op zaterdag 27 januari van 14.00 tot 17.00 uur een vogeibeurs/clubmiddag voor alle vogelliefhebbers. De toegang is gra tis. De middag wordt gehouden in het Clubgebouw van Zang en Kleur aan de Zuidplasweg te Zevenhuizen. Hazerswoude-Dorp - Het team van koffiebar De Schutse is bezig met de voorbereiding van een thema avond. "Op verschillende manieren word je aan het deken gezet, over dingen waar je misschien helemaal nooit aan denkt." Nieuwsgierigen zijn op zaterdagavond 27 januari van harte welkom bij koffiebar De Schut se, Gemeneweg 1 in Hazerswoude- Dorp. Benthuizen - Op zaterdag 27 januari komt Rob Favier bij koffiebar De Schuilplaats in Benthuizen. Driejaar geleden verzorgde hij ook al een pro gramma voor de koffiebar. Ook deze keer kan men cabaret en zang van zijn nieuwe CD verwachten. Iedereen vanaf 14 jaar is van harte welkom op deze avond. Het programma start om 20.30 uur, de zaal is om 20,00 uur open. Koffiebar de Schuilplaats is te vinden in "De Bron", Dorpsstraat 42 (achter de Nederlands Hervormde kerk) in Benthuizen. Door Maria Soetens Hazerswoude-Dorp - Vrijdag avond werd voor de vijfde keer in de geschiedenis van de gemeente Rijnwoude, de verkiezing sport vrouw en sportman van het jaar gehouden. Vanwege dit lustrum werden de winnaars van 1996 bekend gemaakt door de win naars van vijf jaar geleden. Roy Heiner heeft inmiddels zijn spo ren dik verdiend. Als topzeiler staat hij op de derde plaats van de wereld ranglijst. Heddy Boers heeft vier B- toernooien gewonnen en is gepromo veerd naar de A-klasse. De winnaar van de verkiezing tot sportploeg is dit jaar de zwem- en poloclub Koudekerk Heren gewor den. Dit team is gepromoveerd naar de tweede klasse. Het aankomende talent voor 1996 werd Femke van Dijk (judo). Femke (13) is op haar achtste jaar gaan judo ën na een oproep om basisscholen kennis te laten maken met diverse sporten. Zij vond deze sport zo leuk dat zij het turnen heeft opgegeven en inmiddels Zuid-Hollands kampioen is geworden in de klasse tot 16 jaar en een vijfde plaats heeft behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen. In groten getale waren de inwo ners van Rijnwoude naar het Dorpshuis in Hazerswoude-Dorp gekomen waar dit jaar het eerste lus trum gevierd werd. De verkiezing sportvrouw en sportman van het jaar werd vijf jaar geleden voor het eerst georganiseerd bij de Hazerswoudse Boys. In 1993 kwam de Rabobank als sponsor de verkiezingen versterken. De heer de Boer, directeur van de Rabobank Rijnwoude kwam deze avond aan elkaar praten. Tussendoor hield Peter Fase, één van de juryleden, een interview met Dine- ke Verburg (dressuur), sportvrouw van 1991 en met Ronald de Graaf (marathonschaatsen),sportman van 1991. Zij mochten na een muzikale roffel de winnaars van 1996 bekend maken: Heddy Boers (tennis) en Roy Heiner (zeiler). Dit kwam niet als een verrassing, beiden waren ook de win naars in 1995. De sportploeg van 1996 werd de zwem- en poloclub Koudekerk heren. Als aankomend talent werd de judoka Femke van Dijk (voorgrond) gekozen en net als vorig jaar werden Heddy Boers en Roy Heiner sportvrouw en sportman van het jaar. Waddinxveen- Op Tweede Paas dag, maandag 8 april, wordt in middels traditioneel de Ronde van Waddinxveen verreden. In deze hoog aangeschreven wielerronde met start en finish op de Juliana van Stolberglaan zullen voor het eerst dames aan de start komen. Nadat vorig jaar na langdurig overleg met de gemeente bij wijze van proef een nieuw par cours werd verkregen op de Juliana van Stolberglaan, Kanaalstraat, Sta tionsstraat. Stationsplein, Prinses Beatrixlaan en Willem de Zwijgerlaan heeft de Stichting het groene licht gekregen van het gemeentebestuur om dit selectieve stratencircuit, met een heuse 'klim' op de Juliana van Stolberglaan, jaarlijks als parcours voor de wielerronde te gebruiken. Het bestuur van de Stichting kan hier door haar energie dit jaar volledig richten op de organisatie van het wielrennen. De Ronde van Waddinxveen is één van de eerste criteria op de wielerka- lender van het district Zuid-Holland 1 en wordt slechts vooraf gegaan door de klassieke omlopen de Ronde van Zuid-Holland (9 maart) en de Omloop van de Glazen Stad (27 maart). Dit jaar zal de Waddinxveense Ronde een geheel vernieuwd wielerpro- gramma kennen waarbij de categorie dames de plaats heeft ingenomen van de rolstoelracers (wheely's). Nieuw is de benaming van de diverse categorieën die de K.N.W.U. dit jaar heeft doorgevoerd. De recreatieren ners (voorheen amateur C), die ook voor het eerst in Waddinxveen deel nemen zullen om 12.00 uur samen met de veteranen als eerste worden weggeschoten. Hierna vertrekken de Cyclo-sportieven (voorheen ama teur B) voor hun wedstrijd, gevolgd door de dames. Uitsmijter van het Waddinxveens wielerspektakel wor den de elite- en neo-amateurs (voor heen amateur A) die rond 16.00 uur op weg gaan voor hun 80 kilometer wedstrijd. Uiteraard wordt er ook weer in elke klasse gestreden voor het 'bergklassement'. Zevenhuizen- Op zaterdag 3 februari geeft de Zevenhuizense muziekvereni ging "De Kleine Trompetter" haar jaar lijkse winterconcert. Het programma is ook dit jaar weer erg gevarieerd. Zo treden op: het in november jongstleden opgerichte jeugdorkest, de Harmonie en het Tamboer- en Lyrakorps. Ook zal het Shanti-koor uit Zevenhui zen een muzikale bijdrage leveren, in Waddinxveen- De Partij van de Arbeid bestaat binnenkort 50 jaar. Ter gele genheid daarvan is er op dinsdagavond 30 januari een feestelijke bijeenkomst, waar oud-wethouder Anne van Gent zal terugblikken. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in gebouw Kreater aan de Kerkstraat 13 in Waddinxveen. Die avond houdt de PvdA ook haar jaarver gadering. Het PvdA-bestuur nodigt ie dereen, ook niet-leden. uit en hoopt dat er ook veel mensen komen die de begin tijd hebben meegemaakt. Er is een tentoonstelling ingericht over 50 jaar wel en wee van de plaatselijke PvdA. Om kwart voor acht zal de heer Van Gent. oud-wethouder van Wad- de pauze is er een verloting met leuke prijzen. Na het concert is er gezellige muziek om op te dansen en gelegen heid om na te praten. Het concert zal plaatsvinden in dorps huis Swanla te Zevenhuizen. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis! Voor informa tie: 0180-632429. dinxveen en ex-burgemeester van Ze venhuizen. terugblikken. Op 30 januari is de Partij van de Arbeid in Waddinx veen dus even de Partij van de Abra ham. Er zal extra aandacht zijn voor leden die in 1946 lid zijn geworden. Op 9 februari zal in Zwolle de landelijke partij de oprichting herdenken. Later op de avond is er de jaarvergade ring. Het beleid van de gemeenteraads fractie en het bestuur worden verant woord. Ook zal de instelling van twee werkgroepen worden voorgesteld. De ene over emancipatie, de andere over duurzame ontwikkeling/milieu, beide gericht op voorstellen voor een beter beleid in Waddinxveen. Ook wordt een bestuursverkiezing gehouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1