Wildbeheereenheid Schieland maakt de oevers van de Rotte schoon 1 Ernstig gewonde bij eenzijdig ongeval in het zonnelje!, zie pagina Verspreiding Hart van Holland "W.B.E." Schiel; veel leesplezier met het Hart van Holland iedere week in 26.000 brievenbussen! Joodse paasgebruiken Imker bij Plattelandsvrouwen tSLT A1S dUS hetHart van mm Nationale Natuur Schoon-" V °^9e v'ng Deze week Volgende week 3 april 24 april Week van het personeel Mode en schoonheid-special Paaskrant Woon- en tuinspecial Boskoop- De: plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Vrouwenbond heeft donderdag 21 maart mevrouw P.T. Debets uit Alphen aan den Rijn uitge nodigd. Zij heeft enige tijd in Israël gewoond en gewerkt en Joodse ge bruiken meebeleefd. Zij zal vertellen over de gebruiken rondom het Paas feest bij de Joden en ook één en ander aanschouwelijk maken. De bijeenkomst wordt gehouden in "De Loods" achter de Gereformeer de Kerk. De aanvang is 20.00 uur. fnl. 0172-216713. Waddinxveen- De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Waddinxveen, heeft voor de afde lingsavond van 19 maart een imker uitgenodigd. De heer Schothorst uit Bodegraven is via allerlei cursussen en zelfstudie een expert geworden. Hij heeft inmiddels miljoenen bijen onder zijn hoede. In de zomer is de heer Schothorst te vinden op de oude ambachtenmarkt in Gouda. Daar demonstreert hij ook het vlechten van bijenkorven. De avond wordt gehouden in "Huize Souburgh", Prins Bernhardiaan 2 in Waddinxveen. De avond begint om 20.00 uur en iedereen is welkom. Waddinxveen-Op maandag 18 maart omstreeks 16.00 uur reed een 18-jari- ge bestuurster van een personen auto over het Noordeinde richting Waddinxveen. Ter hoogte van De Wadde kwam zij door onverklaarba re oorzaak op de linker weghelft te recht en kwam in botsing met een tegenliggereen 46 jarige bestuurder van een personenauto uit Boskoop. De vrouw moest door de brandweer uit de totaal vernielde auto worden gehaald. De andere betrokkene liep geen letsel op. De vrouw is met letsel aan gezicht en nek overgebracht het Bleulandziekenhuis in Gouda. Het Noordeinde is ongeveer een uur voor alle verkeer gestremd geweest. Met in§anS van 1 maart is het Hart van Holland verspreid door Interlan- en Spreigroep. Helaas zijn door eze overgang een aantal straten uiten het verspreidingsgebied ge- d '.en. Een deel van deze straten is '"middels al weer in de verspreiding opgenomen en wij trachten de ande- es raten zo spoedig mogelijk te her- en. Met name sommige buiten- eni§e problemen. Er echter hard aan gewerkt om snr H626 gebieden weer in de ver spreiding op te nemen. ™an groot belang dat wij tijdig -i ,Unnen ste'len waar de bezor- d€urm V00r donderdag op de noeeft ''ggen vragen wij u Drukkerij °P te nemen met Ten sin»! E gersma (0180-632289). uwmpri e w'"en wij u bedanken voor w medewerking en begrip. Zevenhuizen - Zaterdag 16 maart werden, in het kader van de Nationale Natuur Schoonmaak- dag, de oevers van de Rotte schoongemaakt door de Wildbe heereenheid Schieland. Wethouder Brouwer gaf om 9.00 uur het startsein voor deze actie bij het gebouw van de Water sportvereniging aan de Rottekade in Zevenhuizen. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Schie land en het Recreatieschap Rottemeren. Achtenzestig vrijwilligers heb ben zich op deze dag ingezet voor de natuur. In totaal werd 17 m3 vuil opgehaald, waaronder bromfietsen, surfplanken, blikjes en ander zwerfvuil. De Nationale Natuur Schoonmaak- dag is een initiatief van de Koninklij ke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) in samenwerking met de Stichting Nederland Schoon en heeft ■v4 Z m I0KT Wethouder Brouwer gaf het startsein voorde Nationale Natuur Schoonmaakdag. als motto "De Natuur hou je natuur lijk schoon". Elk jaar wordt deze schoonmaakdag georganiseerd op de derde zaterdag van maart, omdat het veld dan nog kaal is, zodat veel troep gevonden kan worden. De WBE's die al jaren meewerken aan de schoonmaakdag, vertellen dat schoongemaakte gebieden niet snel weer vervuilen. Het lijkt er op dat men dus niet graag de 'eerste vervuiler' wil zijn, terwijl er al vrij snel anoniem op vervuilde plaatsen "troep wordt bijgestort. De actie in Zevenhuizen was een groot succes. Landelijk werden 40 wagons afval gevonden. Ook bootjes werden ingezet op 'jacht' naar zwerfvuil Waddinxveen- Op zaterdag 16 maart om 13.40 uur is een 36-jarige automo bilist uit Waddinxveen met zijn per sonenauto in een sloot gereden langs de Plasweg in Waddinxveen. Zijn vrouw, een 35-jarige Waddinxveense is daarbij zwaar gewond geraakt en in zorgwekkende toestand opgenomen in het Dijkzicht ziekenhuis te Rotter dam. De Waddinxvener reed met zijn auto over de Plasweg in de richting Zeven huizen. Even voor de kruising met de Bredeweg heeft de man de macht over het stuur verloren en kwam via de berm in een 4 meter brede sloot. De auto met daarin 6 inzittenden kwam op de kop in de sloot terecht. Naast de bestuurder en zijn vrouw zaten 4 kinderen van het echtpaar in de auto, in de leeftijd van 5,7,10 en 11 jaar. Een brandweerwagen met brand weerlieden uit Moerkapelle kwam juist langs het ongeval en verrichtte eerste hulp. Zij konden de auto ge deeltelijk uit het water trekken en de inzittenden bevrijden. De vrouw bleek hierbij zwaar gewond te zijn. Ook een duikteam van de brandweer in Waddinxveen kwam ter plaatse. Doktoren van het "heli-traumateam" werden gewaarschuwd -en verzorg den de vrouw. De man en kinderen werden met een nat pak overge bracht naar het districtsbureau van politie in Waddinxveen. Een team van slachtofferhulp verzorgde al daar de eerste opvang. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Mogelijk heeft de bestuur der in een verkeerssluis een stuur fout gemaakt. De verkeersdienst van de politie Hol lands Midden stelt een nader onder zoek in. Act i Dee/ Uty in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1