Veel activiteiten in Boskoop en Waddinxveen op 40e Boomfeestdag ^(löeii< VEERMAN MAKELAARDIJ en schoonheid in Hart van Holland, zie p tuihple^ier Avondvierdaagse Zevenhuizen van 3-7 juni Kaarten bij W.S.E. Bedrijfsvolleybal Zevenhuizen Oproep Koninginnedag Toneelgroep Tante Sjaan met "Rare Gevallen" Passie en Paasconcert in Moerkapelle BEURS VOORTUINPLEZIER'96 Aan- en verkoop onroerende zaken Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur 18e jaargang nummer 659 27 maart 1996 1)0 Maart l/to 8 april Beicfe Paa$cfa|efc Veertigers in actie in Warnaarplantsoen MM Waddinxveen - Op vrijdagavond 29 maart is er weer een klaverjas-avond in het clubgebouw van voetbalvere niging W.S.E. De aanvangis20.00uur. Het motto van de organisatie: "Laat je kaarten niet zien, maar je gezicht!" Het bedrijfsvolieybaltoernooi in Ze venhuizen wordt gehouden op don derdagavond 24 april en zaterdaga vond 18 mei in dorpshuis Swanla. Op donderdag 24 april begint het toer nooi om 19.00 uur, waarna op zater dag 18 mei vanaf 17.00 uur de finale avond zal plaatsvinden. De toegang is gratis, ledereen is van harte wel kom. Zevenhuizen - Met Koninginnedag heeft het Oranjecomité nog enkele kramen over die gehuurd kunnen worden. Ook wie spullen wil verko pen kan een kraam huren. Degenen die zelfgemaakte artikelen te koop aan willen bieden, kunnen wellicht terecht op de creatieve markt. Contactpersoon is Jan van der Pot. telefoon 0180-633145. Oud Verlaat/Zevenhuizen - Toneel groep Tante Sjaan uit Oud Verlaat geeft op zaterdag 30 maart om 14.00 uur een try-out in zorgcentrum De Zevenster in Zevenhuizen. Onder re- van Pouw Hofman speelt het ge zelschap "Rare Gevallen" van George Batson. Op zaterdag 20 april, zowel om 14.00 als om 20.00 uur, vrijdag 26 april om 20.00 uur en zaterdag 27 april om 20.00 uur volgen voorstellingen van dit toneelstuk in De Vierkap in Oud Verlaat. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 5 april bij Jeanne Donkers, telefoon 010-4553547 en Gerda van Eijk, tele foon 0180-632562. Moerkapelle - Op vrijdag 29 maart 0In 20.00 uur wordt in de gerestau reerde en van een nieuw orgel voor ziene Nederlands Hervormde Kerkte 'oerkapelle een Passie- en Paascon- tert gehouden. Medewerking aan dit concert verle nen het ruim 100 man tellende Chris telijk Waddinxveens mannenkoor e Gouwestem", harpiste Anke An- 'erson en organist Ben Kramer, aast koorzang is er ook ruimte voor samenzang. levens zal er een orgel- en harp im- provisatie te horen zijn. De algehele rnuzikale leiding is in handen van Martin Mans. De worden Estrik. opening, meditatie en sluiting verzorgd door drs. J.W. van J '"egang is vrij, wel wordt san de 1 gang een collecte gehouden ter str|jding van de kosten. De deuren °aan om 19.14 uur open. Door Karin van Langeraad Boskoop/Waddinxveen - Veel scho lieren zijn op woensdag 20 maart in Boskoop buiten geweest voor het planten en bestuderen van bo men. In het kader van de Nationale Boomplantdag werden ook in Bos koop activiteiten ondernomen. Aan de Boomgaard in de nieuwe wijk Waterrijk zijn hemelbomen geplant. Het planten van deze bomen werd begeleid door de Chris telijke Agrarische school de Groene Zijde. De heer Konijn van de Agrarische school geeft uitleg aan de leerlingen van de basisscholen die de plantwerkzaamheden verrichten. "De hemelboom, de Ailanthus Aitissi- ma, kan wel 80 tot 100 jaar oud wor den en wordt ongeveer 20 meter hoog. Deze boom kan heel goed te gen luchtverontreiniging en zout (pe kel). Oorspronkelijk is deze boom af komstig uit China." Na deze uitleg gingen de scholieren aan de slag. Later op de dag werd de economi sche waarde berekend van bomen op de Biezen en op de Eikenlaan. Vooraf hadden de leerlingen uitleg gekregen hoe zij de hoogte en omvang van de bomen moesten bereken. Met een meetlint, plakband, schaar, pen en werkblad gingen de scholieren het 'buitenwerk' verrichten. Later zijn op school de gegevens omgezet in de economische waarden van de meta- sequoia's en de eiken. Enkele scholieren mochten vervol gens naar het Boomkwekerijmuseum van Gerard Stolwijk. Radio West was hier aanwezig om rechtstreeks ver slag te doen van de Boomfeestdag en Geopend van tot 18.00 uur. Toegangsprijs 12,50, CJP-houders of 65+ 10,-, kinderen van 4 t/m 11 jaar 5,- tot 4 jaar gratis. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10.- p.p. Parkeren ƒ2,50. Plantariumgebouw ITC terrein, Boskoop/Hazerswoude i'M. Scholieren van groep 6 van de Immanuelschool in Boskoop planten hemelbomen in Waterrijk wetenswaardigheden van het museum. Ook Waddinxveen stond in het teken van de Boomfeest dag. Op verschillende lokaties door de hele gemeente zijn bomen en struiken geplant. Het was schitterend weer en werd dan ook volop genoten door de scholieren. Door de werkgroep Natuur- en Milieu-Educatie (N.M.E.) van de gemeente Waddinxveen waren de inwoners van de gemeente die in de week van 20 maart zelf ook de veertig jarige leeftijd bereikten uitgenodigd om in het Warnaar plantsoen een boom te planten. Van de acht inwoners die in deze categorie vallen, zijn er vier daadwerkelijk bezig geweest met plant-activiteiten om zo hun steentje bij te dragen voor een nog groener Waddinxveen. Na de arbeid kregen zij een mooie bos bloemen. In het Warnaarplantsoen waren ook activiteiten voor kin deren georganiseerd. Na een voorlees-verhaal waar aan dachtig naar was geluisterd was het ook voor de kinderen tijd voor arbeid. Er was een bomenspel en allerlei vragen moesten beantwoord worden, zoals vragen over verschil lende bomen en wat voor voedsel een molletje eet. Voor de kinderen was er limonade en een snoepje en aan het einde van de rit was er nog de mogelijkheid om uit te vissen wat er in de zogenaamde 'voeldoos' zat. Hierna kregen de kinderen een viooltje mee naar huis. Veertigers planten bomen in Warnaar plantsoen in Waddinxveen. Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon 0180 - 631866 Telefax 0180-633178 Zevenhuizen- De avondvierdaagse van Zevenhuizen zal ook dit jaar weer ge houden worden op vijf avonden zodat naar vrije keuze een avond kan worden overgeslagen. De mogelijkheid om in te schrijven voor dit voor de elfde keer te houden evenement vindt plaats op za terdag 1 juni van 10.00-13.00 uur op het dorpsplein in Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1