S.IBLS. Zevenhuizen op televisie CS3 Holland wenst al haar lezers prettige mmËÊÊm ■a Show Catherine Keijl iaat niet door liebollenactie ox-Jubilans verstconcert Zoeter- meers Mannenkoor ferstbingo kerstkaarten >ij Zang en Kleur kaartavond 24 uur per dag 7 dagen per week eerc*"/' He RIOOL VERSTOPT!? TEL. 0182-612624 Gezinsuitbreiding? Huwelijk? Verloving? Jubileum? drukkerij Elgerswa drukt de juiste kaartl 01SQ-63ZZS9 Gemeente Zevenhuizen v Moerkapelle Nieuwjaarsreceptie inwoners#c^ l®3 bedrijfsleven, verenigingen en instellingen A makelaardij o.g. NVM 19e jaargang nummer 697 18 december 1996 ievenhuizen - De Plattelandsvrou wen, afdeling Zevenhuizen, zouden ip donderdag 19 december naar de how van Catherine Keyl afreizen, lit evenement kan helaas op die da- iim geen doorgang vinden. De da les worden nader bericht over de lieuwe, nog te bepalen, datum. addinxveen- De ACCU-commissie an Vox-Jubilans organiseert een liebollen en appelflappenactie op iosdag 31 december. Men hoopt ■en groot aantal aan de man/vrouw ebrengen om diverse activiteiten te iunnen financieren. De verkoop rindt plaats vanuit De Hoeksteen, Isdoornlaan 2; de Rehobothschool n de Zuidpias en vanuit d e hai van de Sethelkerk, Bilderdijklaan 1De ver- ;ooptijd is van 9.00-13.00 uur. Inlich- Sngen 0182-612770. ioetermeer - Maandagavond 23 de- ember geeft het Zoetermeers Man nenkoor in de Katholieke Kerk aan ie Dorpsstraat in Zoetermeer een verstconcert. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangskaarten kos- eniö. per persoon en zijn verkrijg baar bij De Zilverberk aan de Noor delijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Waddinxveen- Vrijdagavond 20 de cember wordt er een kerstbingo ge organiseerd in buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan. Aan vang 20.30 uur. De zaal gaat om 19.15 uur open. Deze keer zijn er extra mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom. Zevenhuizen- Op 20 december is er kerstkaarten bij Zang en Kleur vanaf 20.00 uur kan er gekaart worden. 27 ecember is er vrijkaarten onder het genot van een oudejaarsborrel en een oliebol. Waddinxveen- Autoclub De Gouwe 'jders uit Waddinxveen organiseert Jp 19 december haar traditionele aartavond. Aanvang 20.00 uur. Tij- "s deze avond worden 4 rondes gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van de ereniging; iedereen is van "arte welkom. a het kaarten zal er een prijsuitrei- 'nj> ph'iatsvinden met leuke prijzen. 0 <an men zich tot 30 december opgeven voor het Oudejaarskoppel- ,av' rjastoernooi, dat wordt gehou- en °P 31 december in De Unie, Kerk- J-g-Oost te Waddinxveen. Aan- 17 (ii UUr' en za' ornstreeks uu uur zijn afgelopen. Er zijn 1 ";e Pdjzen te winnen. Kerstmarkt S.K.R. Moerkapelle - Moerkapelle was afgelopen zaterdag reeds in de ban van Kerstmis. De door de Stichting Kinderhulp Roemenië (5KR) georganiseerde Kerst markt werd beheerst door de Kerstgedachte. In totaal stonden er aan het Kerkewater 11 kramen, ieder met een sfeervolle verlichting. Het merendeel van de deel nemers bestond uit verenigingen en particulieren, aan gevuld met enkele bedrijven. De SKR had rondom de kraampjes gezorgd voor kaarsjes en andere feestelijke verlichting. Dit gaf het geheel een extra dimensie. Van 16.00 uur tot 19.00 uur trok de markt behoorlijk veel bezoekers. Door de verkoop van eten en drinken, wijn en heksenbezems hoopte de SKR een streefbedrag van f 6000,- binnen te krijgen. Dit geld zou worden besteed aan 25 verplaatsbare toiletten voor 60 huisjes waarin de meest arme gezinnen wonen. De toiletten zijn van hout, 90 cm breed en 1.30 meter diep en worden door de plaatselijke bevolking gemaakt. Omdat de streek waar ze geplaatst worden geen riolering kent, komen ze buiten boven een in de grond gegraven gat te staan. Is dit beerputje na verloop van tijd tot aan de nok toe gevuld dan wordt het toiletgebouwlje gewoon een metertje verplaatst en wordt een nieuw gat gemaakt. Het oude wordt dan bedekt met aarde. Omdat het na 19.00 uur niet alleen aan het Kerke water rustig werd, maar in geheel Moerkapelle, werd het streefbe drag helaas niet gehaald. Oor zaak van de "leegloop" was het Nederlands elftal dat in Brussel voor een eindplaats voor het we reldkampioenschap België moest bekampen. Niettegenstaande dat was de SKR toch tevreden. Het ont brekende bedrag hoopt ze via een in januari te houden "actie nieuwsbrief' te kunnen completeren. Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle nodigt de in woners, bedrijfsleven, verenigingen (besturen) en instellingen uit voor een nieuwjaarsreceptie op 7 januari 1997 van 18.00 tot 20.00 uur in het dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40 te Moerkapelle. Burgemeester Schoots zal tijdens de receptie een korte nieuwjaars toespraak houden. Daarnaast zal hij het eerste exemplaar van het jubileumboek van de 100-jarige "Kleine Trompetter" in ontvangst nemen. Door de "Zeven Muzen" zal er voor een muzikale omlijsting van de receptie worden gezorgd. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zal tevens de expositie "Het zelf gesponnen web" worden geopend. De expositie bevat werk van negen kunstenaars, die zich hebben laten inspireren door kleine plaatsen die ringvorming om Zoetermeer liggen. De expositie is gedurende de maand januari 1997 te bezichtigen in het gemeente huis, de bibliotheek en het dorpshuis "Op Moer". De ontmoeting wordt in samenwerking georganiseerd met de Mid denstandsvereniging Zevenhuizen, de Winkeliersvereniging Moer kapelle en de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle. Wij hopen velen van U te ontmoeten!! Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - In de uitzending van Wil lem Wever op 23 de cember verricht Wil lem Wever detective werk in Zevenhuizen. Het zal je maar gebeu ren. Je moeder gaat elke vrijdagavond weg en je hebt geen flauw idee waar ze dan uithangt. Wat doe je dan? Inderdaad dan roep je de hulp in van Willem Wever. Wie is dan wel de moeder die iedere week zo geheimzinnig haar weg door Zevenhuizen zoekt? Wel dat is mevrouw Groeneweg van het Haze- veld. En wie is dan wel die super- nieuwsgierige persoon, die haar wil schaduwen? Dat is Steven, haar zoon. Hij vertrouwt het maar niks dat z'n mam elke vrijdag zo heimelijk haar gang gaat. Samen met Willem Wever stelt hij een uitgekiend plan op om haar doen en laten op de korrel te nemen. Of het plan slaagt? De ontkno ping is maandag te zien op Nederland 1 om 18.53 uur. ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar h MAKELAAR Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1